3 Eylül 2020 tarihli resmi gazete PDF hali

Resmi gazetenin 3 Eylül 2020 tarihli sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararları, yönetmelikler, tebliğler belli oldu.

Google Haberlere Abone ol

Resmi gazetenin 3 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan 31233 sayılı nüshasında yer alan kararlar, tebliğler belli oldu.

İşte resmi gazetenin bugünkü sayısında yer alan konu başlıkları:

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Antalya İli, Kepez ve Muratpaşa İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Düden Şelalesi ve Çayı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen

Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2918)

Muğla İli, Bodrum İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Ortakent-Dağbelen-Konacık Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kesin

Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2919)

Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi, Yusufpaşa Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Yapımı Planlanan Meydan Projesinin İvedilikle Hayata Geçirilmesi Amacıyla Şanlıurfa

Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2920)

Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2921)

Bilecik İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Arıcaklar KÖK-Söğütçük Grubu Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel 

Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2922)

154 kV Pancar TM-DDY Cumaovası TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele

Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2923)

Amasya İlinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2924)

Samsun-Kalın Demiryolu Hattı Modernizasyon Projesi Kapsamında Demiryolu Hattının 154. Kilometresi Civarındaki Heyelanların Önlenmesi ve Hat Güvenliğinin Sağlanması Amacıyla,

Amasya İli, Merkez İlçe, Büyükkızılca Köyü Sınırları İçerisinde Yer Alan Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2925)

YÖNETMELİKLER

Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Jandarma Genel Komutanlığı İnsangücü İhtiyacının Planlanması Hakkında Yönetmelik

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zatî Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2020/22)

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/23)

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/24)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 2/6/2020 Tarihli ve 2016/14347 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETE PDF

Yorumlar