26 Mart 2021 tarihli resmi gazete yayınlandı

Resmi gazetenin 26 Mart 2021 tarihli sayısında yer alan kararlar ilanlar ve duyurular belli oldu.

Google Haberlere Abone ol

Resmi gazetenin 26 Mart 2021 tarihli sayısında yer alan kararlar, duyurular, ilanlar ve yönetmelikler açıklandı.

İşte bugünkü resmi gazetede yer alan kararlar:

YÖNETMELİKLER

Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Alacak ve Borçlarına İlişkin Uzlaşma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Karadeniz Teknik Üniversitesi Hasta Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Karadeniz Teknik Üniversitesi Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Malzeme Muayenesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2020/4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/2)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/15)

KURUL KARARLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/03/2021 Tarihli ve 10102, 10104-1, 10104-2, 10104-3, 10104-4, 10114 ve 10115 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 21/1/2021 Tarihli ve 2017/15845 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 21/1/2021 Tarihli ve 2017/32534 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

RESMİ GAZETENİN TAM METNİ PDF

Yorumlar