24 Kasım 2020 tarihli resmi gazete

Resmi gazetenin 24 Kasım 2020 tarihinde yayınlanan yeni sayısında yer alan ilanlar kararlar nelerdir?

Google Haberlere Abone ol

Resmi gazetenin bugün yayınlanan 31314 Sayılı nüshasında yer alan kararlar, tebliğler belli oldu.

İşte resmi gazetenin 24 Kasım 2020 tarihli sayısında yer alan kararlar:

YÖNETMELİKLER

Balıkesir Üniversitesi Jeopark Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2019/69, K: 2020/45 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 15/10/2020 Tarihli ve E: 2019/46, K: 2020/55 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 14/10/2020 Tarihli ve 2019/42199 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 20/10/2020 Tarihli ve 2016/2771 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

GAZETENİN PDF HALİ

Yorumlar