23 Ocak 2021 tarihli resim gazete PDF

Resim gazetenin 23 Ocak 2021 tarihli sayısında yer alan kararlar, duyurular, ilanlar belli oldu.

Google Haberlere Abone ol

Resmi gazetenin 23 Ocak 2021 Cumartesi tarihinde yayınlana yeni sayısında yayınlanan kararlar şöyle:

CUMHURBAŞKANI KARARI

8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3432)

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Yargıtay Üyesi İrfan FİDAN’ın Seçilmesi Hakkında Karar (Karar: 2021/54)

DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARLARI

Danıştay Üyeliğine, Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri Hümeyra ERGİN ERCAN’ın Seçilmesi Hakkında Karar (Karar: 2021/55)

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca Danıştay Üyeliğine Seçilenler Hakkında Karar (No: 336)

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81)

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 21/01/2021 Tarihli ve 2021/331 Sayılı Kararı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 21/01/2021 Tarihli ve 2021/332 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliği

Amasya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mimar Sinan Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2021/1)

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2021/2)

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 22/01/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-23 ve 24 Sayılı Kararları

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/01/2021 Tarihli ve 9995 Sayılı Kararı

KARARLAR

Biyogüvenlik Kararı (Karar: 4)

Biyogüvenlik Kararı (Karar: 5)

Biyogüvenlik Kararı (Karar: 6)

Biyogüvenlik Kararı (Karar: 7)

Biyogüvenlik Kararı (Karar: 8)

Biyogüvenlik Kararı (Karar: 9)

RESMİ GAZETENİN PDF HALİ İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar