23 Haziran 2020 tarihli resmi gazete PDF

23 Haziran 2020 Salı günü yayınlanan resmi gazetede çıkan kararlar ve ilanlar nelerdi? İşte detaylar

Google Haberlere Abone ol

Resmi gazetenin 23 Haziran 2020 tarihli nüshasında yer alan kararlar ve maddeler nelerdi? İşte detaylar:

YÖNETMELİKLER

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Akdeniz Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/10)

Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 6/2/2020 Tarihli ve 2017/22672 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 6/2/2020 Tarihli ve 2017/38732 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200623.pdf 

Yorumlar