10 Eylül 2020 tarihli resmi gazete PDF hali

Resmi gazetenin 10 Eylül 2020 tarihli sayısında yayınlanan yönetmelikler, tebliğler ve yargı kararları belli oldu.

Google Haberlere Abone ol

Resmi gazetenin 10 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan 32140 sayılı nüshasında yer alan kararlar belli oldu. 

İşte resmi gazetenin bugünkü sayısında yer alan ilanlar:

YÖNETMELİKLER

Askerî Yargı Hâkim Adayları ile Avukat ve Noter Adaylarının Türkiye Adalet Akademisindeki Meslek Öncesi Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulları ve Komisyonlarının Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulu Çalışma Usul ve Esasları ile Denetim Kurulu Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye Adalet Akademisi Hizmetlerinden Yararlanma ve Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye Adalet Akademisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Türkiye Adalet Akademisi Uzmanlık Programı Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye Adalet Akademisi Yayın Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Milli Savunma Üniversitesi Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Milli Savunma Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği

KARAR

Evcil Hayvan Genetik Kaynakları Tescil Komitesi Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 23/7/2020 Tarihli ve 2017/26532 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 23/7/2020 Tarihli ve 2017/31619 Başvuru Numaralı Kararı

SAYIŞTAY KARARLARI

Sayıştay Genel Kurulunun 07/09/2020 Tarihli ve 5440/2 ve 5440/3 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi gazetenin PDF hali

Yorumlar