YSK, muhtarlık bölgesi askı listeleri genelgesi yayımladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı, 30 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimleri için güncelleştirme amacıyla askıya çıkarılacak muhtarlık bölgesi askı listelerinin 10 Ocak Cuma günü saat 08.

YSK, muhtarlık bölgesi askı listeleri genelgesi yayımladı
02 Ocak 2014 Perşembe 11:28

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı, 30 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimleri için güncelleştirme amacıyla askıya çıkarılacak muhtarlık bölgesi askı listelerinin 10 Ocak Cuma günü saat 08.00’de askıya çıkarılmasına ve 23 Ocak Perşembe günü saat 17.00’de askıdan indirilmesine karar verdi.

YSK’nın kararında, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden alınan, Türkiye’de yerleşik ve seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait kayıtların, gerekli işlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüştürüldükten sonra muhtarlık bölgesi askı listeleri haline getirilen listelerin; yeni yerleşim sebebi ile seçim çevrelerinde değişiklik olan ilçe seçim kurullarınca, güncelleştirme ve muhtarlık bölgesi askı listelerinin düzenlenmesi ile sandıkların numaralandırılması işlemlerinin yeni durum esas alınarak yapılması gerektiği vurgulandı. Takvimde belirtilen süreler içinde yeni seçmen sıfatını kazananlar ile yerleşim yerlerini değiştiren seçmenlerin muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılabilmelerini sağlamak amacıyla askı süresinin uygun bir süreye tabi tutulması gerektiği bildirildi.

ASKI YERİ GÖREVLİSİ

İlçe seçim kurulu başkanı; askı devam ettiği sürece, seçmenlerin muhtarlık bölgesi askı listelerini incelemelerinde yardımcı olmak üzere, köy ve mahalle muhtarı veya ihtiyar meclisi/heyeti üyelerinden birisini görevlendirerek, bu görevlinin ilçe seçim kurulu başkanlığınca tatil günleri dâhil belirlenen saatlerde askı yerinde sürekli olarak hazır bulunmasını sağlaması kararı verildi. Muhtar veya ihtiyar meclisi/heyeti üyeleri yok ise görevlendirilen kişi işlemleri yapmakla yükümlü kılındı.

ADRES KAYIT SİSTEMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN SEÇSİS’E İŞLENMESİ

Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünün yapıldığı 3 Ocak tarihinden başlamak üzere ve askı süresi içinde nüfus müdürlüklerine yapılan değişiklik/düzeltme başvuruları, SEÇSİS Merkezi Seçmen Veri Tabanına 7 Şubat Cuma günü saat 17.00’ye kadar Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda işlenecek.

MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTESİNDEKİ KAYITLARIN SİLİNMESİ VEYA DONDURULMASI

Muhtarlık bölgesi askı listelerinin kesinleşme tarihi olan 7 Şubat Cuma günü saat 17.00 itibariyle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre seçmenlerden ölmüş olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanlar Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce silinecek.

Oy verme günü itibariyle seçmen niteliğini taşıyan ve askerde bulunan kişilere ilişkin bilgiler, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlandığı 3 Ocak Cuma gününden önce Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığından topluca alınacak ve bu kişilerin seçmen kütüğündeki kayıtları dondurulacak. Askerliği nedeniyle kayıtları dondurulmuş olanlardan oy verme gününe kadar terhis olanlar var ise Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce kayıtları bu tarih itibariyle oy kullanabilir (aktif) hale getirilecek.

30 Mart tarihi itibariyle ceza infaz kurumlarında bulunacak taksirli suçlar dışındaki hükümlülere ait bilgiler (Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkûmiyet kararları kesinleşmekle birlikte henüz ceza infaz kurumuna alınmayan veya koşullu salıverilen ancak hak ederek tahliye olacağı süreyi doldurmayanlar ile uzun süreli cezası ertelenen hükümlüler hariç), Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlandığı 3 Ocak Cuma gününden önce Adalet Bakanlığı'ndan topluca alınarak, bu kişilerin seçmen kütüğündeki kayıtları dondurulacak.
Muhtarlık bölgesi askı listelerinde isimleri olmakla beraber muhtarlık bölgesinde oturmadıkları anlaşılan seçmenlerin, silah altında bulunan er ve erbaşların, askeri öğrencilerin (yedek subay öğrencileri dâhil), kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre kısıtlı olan seçmenlerin (4721 sayılı Kanun’un 405, 406 ve 407. maddelerine göre), taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlülerin, kayıtları ilçe seçim kurulu tarafından en geç 7 Şubat Cuma günü saat 17.00’ye kadar SEC_003 ekranı kullanılarak ilçe seçim kurulu başkanlığının kararı ile seçmenin yukarıda belirtilen durumuna uygun seçenekle dondurulacak.

Kurum içi elektronik posta ile gönderilen yazışmaların resmî niteliğe kavuşabilmesi için kısıtlı ve hükümlü olarak işaretlenmesi gereken seçmenlere ilişkin ilgili ilçe seçim kurulu kararının (imzalı), tarayıcı (scanner) ile taranarak, sadece bu kişilerin kayıtlı olduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına kurum içi elektronik posta yolu ile gönderilmesi ve posta işleminin tamamlanması gerekiyor.

ENGELLİ SEÇMENLERİN MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTESİNDE GÖSTERİLMESİ

298 sayılı Kanun’un 74. maddesi uyarınca, engelli seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken göz önünde bulundurulmak üzere, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünden görme ve ortopedik engellilerin listesi Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlandığı 3 Ocak Cuma gününden önce istenecek. Alınan bilgiler topluca seçmen kütüğüne işlenir ve muhtarlık bölgesi askı listelerinde (E) harfi ile gösterilecek. Ancak askı dönemi içinde görme ve ortopedik engelli seçmenlerin engellilik beyan formu ile bizzat veya bir yakını tarafından ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurulması durumunda, ilçe seçim kurulu başkanlığınca SEC_003 ekranı kullanılarak, engelli seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken göz önünde bulundurulmak üzere 'engelli' kutusu işaretlenecek. (Engellilerin beyan formu www.ysk.gov.tr internet adresinden alınabilecek.)

MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİNE KİMLERİN, NASIL İTİRAZ EDEBİLECEKLERİ

Seçmenler ve siyasi partiler, muhtarlık bölgesi askı listelerine askı süresi içinde itiraz edebilecek. Siyasi partiler, dilekçeleri ekinde sunacakları yetki belgeleri ile partileri adına kimlerin itiraz edebileceklerini mühürlü ve imzalı bir yazı ile ilçe seçim kurulu başkanlığına bildirecek.

Muhtarlık bölgesi askı listelerine siyasi partilerin, ilçe seçim kurulu başkanlıklarına isimlerini bildirdikleri yetkilileri; o ilçede oturan tüm seçmenlerle, seçmen kütüğüne yazılmaması gerekenlerden yazılmış olduğu anlaşılanlar, (Örnek: O muhtarlık bölgesinde yerleşim yeri adresi bulunmayan, askeri öğrenci, ölü, kısıtlı, seçmen yaşına ve ehliyetine sahip olmayan kişilerin yazımı vb.), ile ilgili olarak, seçmen niteliğini taşıyan vatandaşlar ise, ancak kendileriyle ilgili olarak, itirazda bulunabilecek.

Yazılı itirazlar ile bu işler için düzenlenecek tutanaklardan hiçbir suretle resim ve harç alınmayacak. İtirazlar ilçe seçim kurulu başkanına yazılı olarak yapılacak. Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olan seçmenler ceza infaz kurumu ve tutukevi idaresi aracılığı ile yazılı olarak ilçe seçim kurulu başkanlığına itiraz edebilecekler. Kimliğini ispat edemeyenlerle, delil ve gerekçe göstermeyen ve bunları itiraz dilekçesine eklemeyenlerin itirazları incelenmeyecek. Bu nedenle inceleme yapılamadığı tutanağa yazılacak.

Kimliğin ispatında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; nüfus cüzdanı, resmî daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, avukat kimliği, sürücü belgesi gibi seçmenin kimliğini tereddütsüz olarak ortaya koyan resimli ve resmî nitelikteki belgelerden birine itibar edilecek. Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri kimliğin tespitinde geçerli olmayacak. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşımayan kimlik belgelerine itibar edilmeyecek.

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde tutuklu ya da taksirli suçlardan hükümlü bulunan seçmenlerden yukarıda sayılan kimlik belgeleri bulunmayanlar için cezaevi idaresince verilmiş belge, kimlik belgesi yerine geçecek.

Yerleşim yeri adresinin ispatında öncelikle ilgili nüfus müdürlüklerinden alınacak resmî nitelikteki onaylı 'Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi' esas alınacak. Listelere siyasi parti adına yapılan itirazlarda itiraz eden kişinin yetkili olduğuna ilişkin onaylı belgesi olup olmadığına bakılacak. Yazılı itirazlarda yukarıda açıklanan koşullar aranır ve deliller itiraz dilekçesine eklenecek.

İtirazın alındığına ve hangi tarihte itirazın yapıldığına dair itiraz edene bir alındı belgesi verilecek. İlçe seçim kurulu başkanının bulunmaması halinde itiraz dilekçesi; alındı belgesi karşılığında nöbetçi Cumhuriyet savcısına da verilebilecek. Cumhuriyet savcısı itirazın kayıt işlemini yaparak hemen ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderecek. Askı listelerinde maddi hatanın varlığı saptandığında, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından verilecek karar, belgeleri ile birlikte gereği için ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilecek.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünden başlamak üzere ve askı süresi içinde gerçekleşen tüm değişiklikleri içeren sandık bölgesi askı listelerinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce DVD olarak hazırlanıp, siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere tutanak karşılığı siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslim edilecek.

İlçe seçim kurulu başkanlığınca, açıklanan süre içinde gerçekleşen seçmenlere ait muhtarlık bölgesi askı listesindeki bilgi değişikliklerini ihtiva eden liste, elektronik ortamda veya çıktı alınmak suretiyle alındı belgesi karşılığında ilçede teşkilatı bulunan siyasi parti başkanlıklarına verilecek. Bu listelere iki gün içinde yapılan itirazlar ilçe seçim kurulu başkanı tarafından değerlendirilerek kesin olarak karara bağlanacak. Talep halinde sonuç siyasi partiye bildirilecek.

İTİRAZLARIN KARARA BAĞLANMASI VE MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİNİN KESİNLEŞMESİ

İlçe seçim kurulu başkanı, kendisine ulaşmasından itibaren itirazları en geç 25 Ocak Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar kesin olarak karara bağlanacak. Bu kararlara uygun olarak gerekli kayıt ve düzeltme işlemlerinin yapılması ile muhtarlık bölgesi askı listeleri 7 Şubat Cuma günü kesinleşecek.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinin askı süresi içinde incelenmesinde, bir seçim çevresinden diğerine topluca nakil istemi olması halinde, itiraz üzerine veya ilçe seçim kurulu başkanı doğrudan bunun hileli bir girişim olduğu kanaatine varırsa, karar vermeden önce bu şekilde nakil isteyenlerin listesini, askı süresi içinde itirazın ertesi günü askıya çıkarır ve durumu ilçede seçime katılan siyasi partilere bildirecek. Bu listeye aynı gün içinde mükerrerlik veya hileli/toplu nakil sebebiyle ilgililer itiraz edebilecekler.

Yapılan itirazlar üzerine veya ilçe seçim kurulu başkanınca doğrudan seçmenin; muhtarlıklar tarafından verilen yerleşim belgelerinde kayıtlı olup olmadığı, güvenlik güçleri (polis, jandarma) tarafından tutulan Konutta Kalanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi (Form – 5) veya belgede ismi bulunup bulunmadığı, güvenlik güçleri (polis, jandarma) tarafından yapılan araştırma ve soruşturma sonucunda belirtilen adreste oturup oturmadığı, ilgili kuruluşlardan adına kayıtlı elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası olup olmadığı, oturduğu yere ilişkin kira sözleşmesi veya tapu kaydı (kendisi, anne-babası adına) bulunup bulunmadığı, araştırma ve soruşturma sonucunda muhtarlık bölgesinde oturmadığı belirlenen seçmenler hakkında gerekli değerlendirmenin ilçe seçim kurulu başkanınca yapılarak, bu durumda olan seçmenlerin kayıtlarının listeden çıkarılıp çıkarılamayacağı, muhtarlık bölgesinde oturmadıkları gerekçesiyle kayıtları dondurulmuş olan seçmenlerin, o seçim bölgesinde oturduğu yukarıdaki (A) fıkrasında belirtilen belgelerle kanıtlandığının anlaşılması üzerine, kaydın dondurulmasına ilişkin ilçe seçim kurulu başkanı kararının kaldırılarak, bu durumda olan seçmenin yeniden seçmen kütüğünde oy kullanabilir duruma getirileceği, muhtarlık bölgesi askı listelerinde isimleri olduğu halde, silah altına alınan er ve erbaşlara, kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre kısıtlı olan seçmenlere (4721 sayılı Kanun’un 405, 406 ve 407. maddelerine göre), taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlülere, muhtarlık bölgesi askı listesinde kaydı olmasına karşın, askı listesindeki bilgilere göre Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası temin edilememiş seçmenlere, karşı yapılan itirazlar da, bu Genelge'nin 11. ve 12. maddeleri çerçevesinde ilçe seçim kurulu başkanınca yapılacak gerekli inceleme ve değerlendirme sonucunda 25 Ocak Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar kesin olarak karara bağlanacak.

İlçe seçim kurulu başkanınca, ceza infaz kurumlarında ve tutukevlerinde askıya çıkartılan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listeleri, Cumhuriyet başsavcılığından muhtarlık bölgesi askı listelerinin kesinleşme tarihi olan 7 Şubat Cuma günü itibariyle getirtilen ikinci listeler ile karşılaştırılarak denetlenecek.

Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listesinde adı olup, Cumhuriyet başsavcılıklarından getirtilen ikinci listede adları olmayan seçmenler (tahliye, ölüm ve kesin hüküm giyme vb.) SEC-015 ekranından denetim yapılarak listeden silinecek.

Cumhuriyet başsavcılığından getirtilen ikinci listede adları olup da tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listesinde adları olmayan seçmenlerin SEC-015 ekranından kesinleşen seçmen kütüğünde kayıtlı olup olmadığına ilişkin denetim yapılarak, kayıtlı olmaları halinde listeye eklenmeleri sağlanacak.
Bu işlemlerden sonra oluşturulan yeni listeler SEÇSİS’ten dökülüp 9 Şubat Pazar günü tekrar askıya çıkarılacak.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinin kesinleşme tarihinden sonra tutuklanan veya taksirli suçlardan hükümlülerin bu listeye eklenmesi için (SEC-015 ekranı aracılığı ile) seçmen kütüğünde kayıtlı olma şartı aranacak. SEC-015 ekranında seçmen kütüğüne kayıtlı olmayan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü girişi yapılamayacak.

TUTUKLU VE TAKSİRLİ SUÇLARDAN HÜKÜMLÜLERİN SEÇMEN LİSTELERİNİN KESİNLEŞTİRİLMESİ

Ceza infaz kurumlarında ve tutukevlerinde bulunan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin seçmen listesinin kesinleştirilebilmesi için ilçe seçim kurulu başkanınca, Cumhuriyet başsavcılığından 27 Mart Perşembe günü saat 17.00’ye kadar tutuklananların, tutuklu seçmen listesinde yazılı olup da tahliye edilenlerin veya (taksirli suçlardan hükümlüler hariç) cezaları kesinleşerek hükümlü sıfatını alanların isim listeleri istenecek. İlçe seçim kurulu başkanı, bu bilgilere göre tutuklu seçmen listesinde SEÇSİS kapsamında gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülerin seçmen listesini onaylayarak kesinleştirecek.

SANDIK BÖLGESİ VE YENİDEN SANDIK BÖLGESİ OLUŞTURULMASI

YSK kararı şu ifadelerle devam etti: “Mahalli idareler genel seçimlerinde her muhtarlık bir seçim bölgesidir. Her seçim bölgesi gerektiği kadar sandık bölgesine ayrılır. Bir sandık bölgesi 320 seçmeni kapsar. Birden çok mahalle veya semt gibi toplu yerleşim birimlerinden oluşan muhtarlıklar, her birinde 320 seçmenin varlığı aranmaksızın mesafe durumu ve ulaşım güçlükleri dikkate alınarak gerekli sayıda sandık bölgesine ayrılabilir. Bu ayrımda aynı hane mensubu olan seçmenlerin bir sandıkta oy vermesi ve mümkün olduğunca seçmen adedi bakımından dengenin sağlanması ilkeleri gözetilir.
Mezra gibi toplu yerleşim birimleri için de mesafe durumu ve ulaşım güçlükleri ile 298 sayılı Kanun'un 5. maddesi uyarınca sandık bölgesi oluşturulması bakımından, öngörülen seçmen sayısı göz önünde tutularak bir sandık bölgesi oluşturulabilir.
Mahalli idareler genel seçimlerinde ceza infaz kurumlarına ve tutukevlerine konan sandık bölgeleri bulundukları muhtarlık seçim bölgesi içerisinde sayılır. Ceza infaz kurumları ve tutukevinde taksirli suçlardan hükümlüler ile tutukluların rahat ve güvenli bir şekilde oylarını kullanmaları için ceza ve tutukevi yetkililerinin de görüşü alınarak gerektiği kadar sandık bölgesine ayrılır.
Engelliler ile 75 yaş ve üzerinde bulunan seçmenlerin, oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce sandık atamaları yapılırken, bu durum göz önünde tutulur.
Sandık bölgesi 320 seçmeni kapsar. Ceza infaz kurumları ve tutukevinin şartları ve güvenliği de dikkate alınarak ilçe seçim kurulu başkanınca bu sayı ile bağlı kalınmaksızın sandık sayısı arttırılabilir veya indirilebilir.”

KESİNLEŞEN LİSTELERİN ÇOĞALTILMASI

Kesinleşen sandık seçmen listelerinin 9 Mart Pazar günü beş (5) nüsha olarak çoğaltılmasına başlanacak. YSK açıklaması, “Bu listelerden bir örneği ilçe seçim kurulu başkanlıklarında saklanır. Bir örneği mahalli idareler genel seçimleri iş ve işlemleri sebebiyle Yüksek Seçim Kurulunun 31.12.2013 tarihli, 2013/622 sayılı kararı ile tespit edilen siyasi partilerin talep etmeleri ve ilçede teşkilatlarının bulunması halinde ilçe başkanlıklarına herhangi bir ücret alınmaksızın döküm halinde veya elektronik ortamda (CD veya DVD olarak) verilir. Bir örneği ilgili muhtarlıklara, iki örneği ise sandık kurulu başkanlarına verilir. Sandık kurulu başkanları bunlardan birini sandık alanına asar, diğerini de oy verme işleminde kullanırlar (298/42-3).
Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülere ait kesinleşen sandık seçmen listelerinin çoğaltılmasına 27 Mart 2014 Perşembe günü saat 17.00'den sonra başlanır ve bir gün içinde bitirilerek birinci fıkra hükmü gereği işlem yapılır. Ancak bu listelerin birinci nüshası muhtarlıklar yerine cezaevi idaresine verilir.
Çoğaltılan sandık seçmen listeleri ile tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin sandık seçmen listelerinin her birinin her sayfası ilçe seçim kurulu başkanı tarafından ayrı ayrı mühürlendikten sonra listenin kaç sayfa olduğu ve kaç seçmeni kapsadığı listenin sonuna yazılarak onaylanır.
Listelerin çoğaltılması işleminin en geç 19 Mart 2014 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar, tutuklular ve taksirli suçlardan hükümlülere ait sandık seçmen listelerinin ise 28 Mart 2014 Cuma günü saat 17.00'ye kadar bitirilmesi zorunludur.” diye devam etti

SEÇMEN BİLGİ KÂĞITLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITIMI

Sandık seçmen listelerinin kesinleşmesinden sonra seçmen bilgi kâğıtlarının hazırlanması ve dağıtılması işlemine 21 Şubat Cuma günü başlanacak.
298 sayılı Kanun'un 44. madde hükmüne uygun biçimde hazırlanmış seçmen bilgi kâğıtlarının sağlıklı ve kısa zamanda seçmene ulaştırılması için ilçe seçim kurulu başkanı mahalli posta idaresiyle temas ederek, kanunlardaki dağıtım süreleriyle bağlı kalmaksızın seçmen bilgi kâğıtlarının dağıtımını yaptırabilecek. Ancak ilçe ve köylerde dağıtımın memur aracılığı ile de yapılması sağlanacak.

Bu yollarla dağıtım mümkün olmadığı takdirde ilçe seçim kurulu başkanı, seçmen bilgi kâğıtlarının dağıtılması işlemlerinde, 298 sayılı Kanun'un 31. maddesinde belirtilen daire veya müesseselerin memur ve hizmetlilerini görevlendirebilecek. Bu işle görevlendirilenler (Örnek: 15/A - 15/B) alındı belgesi karşılığı teslim aldıkları seçmen bilgi kâğıtlarını ev ev dolaşarak sahiplerine imza karşılığında dağıtmak (Örnek: 15), ilçe seçim kurulu başkanları da bunun sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için gerekli önlemleri almak ve denetimleri yapmak zorundalar. Dağıtım işinin en geç 24 Mart Pazartesi günü akşamına kadar bitirilmesi gerekiyor.

24 Mart Pazartesi günü akşamına kadar herhangi bir nedenle dağıtım yapılmadığı takdirde seçmen bilgi kâğıtları, oy torbalarına konulmak üzere aynı günün akşamı ilçe seçim kurulu başkanlığına iade edilecek.

ÖDENECEK ÜCRET VE GÜNDELİKLER

Dökümü tamamlanan seçmen bilgi kâğıtlarının dağıtımı ilçe seçim kurulu başkanının görevlendireceği kişiler eliyle yapıldığı takdirde dağıtım işinde çalışanlara dağıttığı her seçmen bilgi kağıdı için (6 Kuruş) ödenecek. Posta idaresince yapılacak dağıtımda daha düşük bir ücret belirlenebilecek.
Güncelleştirme kapsamında yapılacak tüm çalışmalardan dolayı, ilçe seçim kurulu başkanı ve seçmen kütük bürosu personeli ile askı süresi içinde kalan hafta sonlarında (cumartesi - pazar), muhtarlık bürolarında güncelleştirme için yapılacak çalışmalar nedeniyle, askı yeri görevlisi olarak görev yapacak muhtar veya idari makam tarafından herhangi bir sebeple muhtarlık görevi verilen ihtiyar meclisi/heyeti üyelerinden bir tanesine yapacakları çalışmaları karşılığında, seçim harcamalarına ilişkin olarak düzenlenen Genelge hükümleri çerçevesinde gündelik ödenecek. CİHAN


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×