TBMM Genel Kurulu'nda 'devlet aklı' tartışması çıktı

TBMM Genel Kurulu'nun 75. birleşimi, saat 14.00'te yoklama yapılarak açıldı. Birleşimi Meclis Başkanvekili Meral Akşener yönetiyor.

TBMM Genel Kurulu'nda 'devlet aklı' tartışması çıktı
10 Nisan 2014 Perşembe 18:48

TBMM Genel Kurulu'nun 75. birleşimi, saat 14.00'te yoklama yapılarak açıldı. Birleşimi Meclis Başkanvekili Meral Akşener yönetiyor. AK Parti Çankırı Milletvekili İdris Şahin ile AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu'nun TBMM Başkanlığı'na sunduğu ve komisyonda kabul edilen 'Devlet İstihbarat Hizmetleri ve MİT Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin geneli üzerindeki görüşmeleri tamamlandı. Genel Kuruldaki görüşmeler teklifin maddelerine geçildi.

AK Parti Çankırı Milletvekili İdris Şahin, özellikle dış politikada güvenlik algısının tamamen değiştiği bir ortamda, 1984 yılında yürürlüğe giren 2937 sayılı MİT Kanunu günün ihtiyaçlarını karşılamakta zaman zaman yetersiz kaldığını söyledi. Diğer mevzuatlarda meydana gelen değişikliklere uyum sağlayamadığını dile getiren Şahin, MİT'in yeni güvenlik ve dış politika ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için yasal düzenlemeler gerektiğini ifade etti. Şahin, "Millî İstihbarat Teşkilatının görevlerini daha etkin ve verimli olarak yerine getirebilmesi için devlet kurumlarıyla koordinasyon sağlanması, kişi, kurum ve kuruluşlarla ilişki kurabilmesi, bilgi ve belgelere ve iletişim altyapılarına erişim sağlanabilmesi, gizlilik prensibine göre çalışabilmesi amaçlanmaktadır. Millî istihbarat mensuplarının haksız ve hukuksuz iddia ve isnatlarla görevlerinin açığa çıkmasına veya engellenmesine karşı gereken tedbirlerin alınabilmesi, istihbarat hizmetlerine katkıda bulunan kişilerin kanunlarda tanımlanan koruma tedbirlerinden yararlandırılması gerekmektedir." dedi.

Bu yasa teklifi hakkında hâlâ 17 Aralık ve 25 Aralığa giderek kendilerine referans olarak oranın gösterilmesini anlamadığını dile getiren Şahin, "Milletin meşru temsilcilerine referans kaynağını sandık olarak her zaman biz gösteriyoruz ve 30 Martta da bu millet sandıkta gereken cevabı fazlasıyla vermiştir. Dolayısıyla, hepimizin ihtiyacı olan millî güvenlik ve dış politikayı özellikle Türkiye'nin geldiği nokta itibarıyla değerlendirdiğimiz zaman, Millî İstihbarat Teşkilatımızın çok farklı ihtiyaçlara, çok farklı deneyimlere ve fırsatlara imkân tanınacak bu teklifini irdelemek, buna katkıda bulunmak gerekir." ifadelerini kullandı.

Muhalefet partilerinin temsilcilerinden birinin söylediği "Bu kanun teklifi görüşülürken devlet aklı kullanılmamıştır." sözünü hatırlatan Şahin, şöyle devam etti: "Bu tamamen teklif sahibi olan arkadaşlarımızın backgroundunu bilmesine rağmen buradaki hatibin kullanmış olduğu sözü talihsiz bir söz olarak değerlendiriyorum. Sayın Alpaslan Kavaklıoğlu Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü yapmış, devletin en önemli konumlarında görev yapmış bir insan. Bürokrasideyken devlet aklı sizin için geçerli oluyor da millet iradesinin temsilcisi olarak Parlamentoya geldiği zaman bu akıl farklılaşıyor mu değerli milletvekili arkadaşlarım? Önce bir kendimize güvenelim ve diyelim ki: Biz millet iradesinin temsilcileri olarak bu Parlamentoda çıkarmış olduğumuz tekliflerle ülkemizin ihtiyacı olan pek çok konuda kanun yapma yeteneğine sahibiz. Bürokrasiden gelen her şeyi burada olumlu karşılayıp bir şekliyle kabul, amenna. Ancak, milletin güvendiği oylarıyla seçilmiş olan milletvekillerinin yapmış olduğu bu düzenlemeleri küçümsemenin de sizlerce doğru olmadığını özellikle buradan ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla, devlet aklının da burada ihtiyaç varsa bunu kullanma hakkı elbette ki Parlamentodaki milletvekillerinindir."

MHP Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz ise tepki göstererek "Siz kendi aklınızla mı yaptınız, kendi aklınızla mı yaptınız?" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi ise "Kürsüde konuşan sayın hatip benim dün burada MİT yasasıyla ilgili söylediklerimi çarpıtarak olduğundan başka bir anlama dönüştürmüştür." şeklinde konuştu.

Söz alan Hamzaçebi, "Kürsüye çıkan bir hatibin, hele hukukçu kimliğine sahip olan bir kişinin bütün olayları olduğu gibi, doğru olarak anlatması ve bunun üzerine bir hüküm kurması, yorum yapması gerekirken Sayın Şahin benim sözlerimi çarpıtarak söylemiştir. Benim dün söylediğim şuydu: MİT yasa teklifiyle ilgili olarak Millî İstihbarat Teşkilatı Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerine brifing vermiştir, bilgi vermiştir. 'Komisyon üyeleri' demedim bir kere. Bu bilgi AKP'li milletvekillerine veriliyor ise Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerine de, diğer milletvekillerine de verilmek zorundadır. Bunu sizin talebinizle verdi, vermedi hiç beni ilgilendirmiyor. Millî İstihbarat Teşkilatı size gelip bilgi vermişse diğer milletvekillerine de vermek zorundadır. Ben hâlâ Sayın Bakandan bu konuda bir özür bekliyorum, Millî İstihbarat Teşkilatından 'Pardon, gelip ne zaman isterseniz biz size bilgi takdim edelim.' cevabını bekliyorum ama hiç kimsenin umurunda değil. Darbecilerin hazırladığı yasayla on iki yıl devam ettiniz, on iki yıl bu memleketi darbecilerin hazırladığı yasayla yönettiniz; darbecilerin hazırladığı yüzde 10'luk seçim barajıyla bugüne kadar geldiniz, o çoğunlukla burada duruyorsunuz, onu değiştirmeye yanaşmıyorsunuz. Darbecilere sığınan sizsiniz." dedi.

MHP Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu, "Devlet aklıyla ilgili benim dün yapmış olduğum eleştirilere ilişkin sataşmada bulundu." diyerek söz istedi. Türkoğlu, "Sayın Şahin konuşmasında, devlet aklı olmadığına ilişkin eleştirilerimize, teklifi hazırlayan milletvekillerinden birisinin daha evvel Başbakanlık'ta genel müdürlük yaptığını, mülki idare amirliği yaptığını söyleyerek aslında bu teklifin içerisinde devlet aklı olduğunu ifade ettiler ve bu çerçevede benim sözlerimi eleştirdiler. Sayın Şahin, siz herhâlde kamuda görev yapmadınız. Devlet aklı böyle olmaz Sayın Şahin. Yani Allah inşallah nasip eder, bir gün memuriyet yaparsanız devlet aklının ne olduğunu anlarsınız. Devlet aklı, cumhuriyetin kurucu idaresinin arkasında bulunan Millî İstihbarat Teşkilatı ve Teşkilat-ı Mahsusa gibi bir kurumun yetkilerinin, görevlerinin şeklinin, yönetim şeklinin değiştirilirken devletin en önemli kurumlarının -Dışişleri Bakanlığı dâhil, Millî Savunma Bakanlığı dâhil, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü dâhil, ilgili birçok kurum dâhil- görüşlerinin bu tasarının ekinde -ki teklif olduğu için böyle bir şey yok, tasarı hâlinde gelmeli- bulunmalı ki partinize dâhil olan saygıdeğer milletvekilleri dâhil bütün Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri bu teklifin nasıl bir sonuç doğuracağını, nasıl bir etkide bulunacağını görebilsinler. Kamu kurumlarının, kuruluşlarının, uzmanların görüşlerinin olmadığı bir raporun devlet aklıyla hazırlandığını nasıl ifade edebilirsiniz? Kaldı ki devlet aklıyla hazırlanmış 15 maddelik bir teklif nasıl oluyor da 18 tane değişiklik önergesiyle bu Meclisin huzuruna geliyor? Siz, devlet aklından haberiniz olmadığı gibi, bizim aklımızla dalga geçmeye kalkıyorsunuz. Bu, cüretinizi aşmaktan başka bir şey değildir." diye konuştu.

Şahin ise "Biz zaten devlet aklıyla değil, millet aklıyla yürümek isteyenlerdeniz." karşılığını verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, "Darbecilere sığınıyorsunuz." sözlerine tepki gösterdi. Darbe döneminde yürürlüğe giren yasalar üzerinden zaman zaman polemikler yaşandığını hatırlatan Canikli, "Bütün hükûmetler geçmişte de bu dönemlerde çıkartılan yasalarla hükûmet olmuşlardır ya da görevde bulunmuşlardır. Hâlen de şu anda belki birçok yasa şu anda yürürlüktedir. Her şeyden önce Anayasa bütün bu değişmelerine rağmen yürürlüktedir. Dolasıyla, bu açıdan bakıldığında yani bu yasalar yürürlükteyken hükûmet olan gruplara, siyasi partilere böyle bir suçlamada bulanmak ya da böyle bir töhmette bulunmak doğru değil, yanlış. Yani, o zaman çünkü herkes darbecilere mi sığınmış olur? O dönemde yürürlükte olan kanunlar döneminde faaliyette bulunan, hükûmet olan siyasi partilerin tamamına böyle bir şey söylemek olabilir mi? Doğru değil yani bunun düzeltilmesi gerekir. Ha, eleştiri varsa cevap verilir ama eleştiriye cevap için böyle bir suçlama doğru bir yöntem, doğru bir ifade değil." şeklinde konuştu.
CİHAN


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×