MHP'de muhaliflerin açtığı davaya itiraz

MHP tüzel kişiliğinin avukatları, muhaliflerin "partinin olağanüstü kurultaya götürülmesi" talebiyle açtıkları davaya cevap dilekçesini gönderdi. Dilekçede, davanın usul ve esasına ilişkin itirazlarda bulunuldu.

MHP'de muhaliflerin açtığı davaya itiraz
03 Mart 2016 Perşembe 21:31

MHP tüzel kişiliğinin avukatları, muhaliflerin "partinin olağanüstü kurultaya götürülmesi" talebiyle açtıkları davaya cevap dilekçesini gönderdi.

Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne UYAP üzerinden gönderilen dilekçede usul ve esasa ilişkin itirazlarda bulunuldu, "dava dilekçesinin kabul edilmediği" bildirildi.

Siyasi Partiler Kanunu'nun 57. maddesine göre, parti üyelerine verilen disiplin cezaları için bile asliye hukuk mahkemelerine itirazda bulunulabileceğine dikkatin çekildiği dilekçede, "Kanun, basit bir kınama cezasına itiraz davasında dahi ihtisas mahkemesi olan asliye hukuk mahkemesini görevli görmüşken, çok daha karmaşık olan olağanüstü kurultayın toplanmasına ilişkin taleplerle ilgili olarak, daha basit uyuşmazlıklara bakmakla görevli sulh hukuk mahkemesini görevlendirmiş olamaz" denildi.

"MHP Genel Merkezi, kendisine yapılan başvuruya ilişkin henüz resmi organları aracılığıyla bir ret cevabı vermiş değildir" denilen dilekçede, davacıların da arasında bulunduğu bazı üst kurul delegelerinin başvurusu üzerine parti genel merkezince, başvuru evrak ve ekleri üzerinde kapsamlı inceleme başlatıldığı aktarıldı.

Dilekçede, şu ifadelere yer verildi: Yapılan inceleme neticesinde, MHP Genel Merkezi'ne yapılan yazılı başvuru ekinde yer alan evraklardan, bazı imza sahiplerinin partimiz üyesi bulunmadığı, bazı imza sahiplerinin üst kurul delegelik vasfının bulunmadığı, bazı evrakların tarih ve yevmiye numaralarının okunmaz halde olduğu görülmüştür. 3 Şubat 2016'da MHP Başkanlık Divanı toplanarak, şüpheli durumların ortadan kaldırılması ve işlem güvenliğinin sağlanması amacıyla, dilekçe ekinde yer alan evrakların tanzim edildiği noterliklere yazı yazılarak, evrak asıllarının uhdelerinde bulunup bulunmadığının, tutanak mümzileri tarafından aynı noterlik uhdesinde düzenlenen istifa, vazgeçme ya da feragate ilişkin herhangi bir evrak bulunup bulunmadığının sorulmasına ve de tarih ve yevmiye numarası okunmaz halde bulunan evrakların okunaklı birer suretinin istenilmesine karar verilmiş, bu konuda genel sekreterlik makamına yetki ve görev verilmiştir."

 

Dilekçede, davanın öncelikle, "yargı yolunun caiz olmaması nedeniyle Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları ışığında 'dava şartı yokluğundan' usulden reddine, bu itiraz yerinde görülmezse açıklanan nedenlerle esastan reddine" karar verilmesi istendi.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×