HDP, Soma için kanun teklifi verdi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 26.09.2004 gün ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verdi. Soma...

HDP, Soma için kanun teklifi verdi
27 Mayıs 2014 Salı 18:23

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 26.09.2004 gün ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verdi.

Soma faciası ile iş kazalarının yeniden ülke gündemine girdiğini ve bu elim olayın diğer iş kazaları ile birlikte yargılanmayan, cezalandırılmayan sorumluları da akla getirdiğini belirten Baluken, sadece 2013 yılında 5 bin iş kazası gerçekleştiğini, bunun sonucunda ise bin 235 işçinin öldüğünü ifade etti.

2014 yılının ilk dört aşamada ise 396 işçinin hayatını kaybettiğini dile getiren Baluken, "Sadece Soma faciasında yaşamını yitirenlerin sayısı resmi rakamlara göre 301'dir. Elbette bu sayının daha fazla olduğu, çoğu kişinin göçükten çıkarılamadığı hususunu da eklemek gerekir. Meydana gelen iş kazaları giderek artış eğilimi göstermekte başta inşaat ve maden sektörü olmak üzere çeşitli iş kollarında insanlar, yaptıkları işe hayatlarını teslim etmektedirler. Oysa birçok iş kolunda tehlike arz eden unsurlar söz konusu olup, işveren ve işverenle birlikte hareket edenlerin ölüm riskini öngörmemeleri hayatın olağan akışına aykırılık teşkil etmektedir. Zira birçok iş kazası incelendiği vakit, gerekli önlemlerin alınmadığı, işçilerin sağlıksız ve güvenliksiz koşullarda çalıştırıldığı görülmektedir. Ancak buna rağmen sorumlular; ceza mahkemelerinde taksirle adam öldürme yahut taksirle yaralama suçları ile yargılanmakta, çoğu kez mağdurun şikâyetini geri alması sağlanmakta, yargılama dahi yapılmamaktadır. Hal böyle olunca meydana gelen iş cinayetlerinin sorumlularının ihmali fiilleri meşruluk kazanmakta, işveren ve işverenle birlikte hareket edenler şirket menfaatini insan yaşamından üstün tutarak gerekli önlemleri almamayı hak bilmektedirler. Oysa yüksek oranda hapis cezasını gerektiren bu ihmaller zinciri cezai bir yaptırım ile neticelenmiş olsa idi işveren ve sorumlular iş kazalarının gerçekleşmemesi adına gerekli tüm önlemleri almayı bir ödev sorumluluğu ile gerçekleştirmiş olurlardı. Nitekim idari yönden denetleme ve uyarı mekanizmalarının işlevsiz araçlar olduğunu Soma'da yaşanan maden kazası neticesinde bir kez daha görmüş olduk." diye konuştu.

Bu değişiklik yasalaştığı takdirde; ölümlü yahut yaralamalı iş kazalarında sorumluluğu bulunanların, hem almadıkları önlemler nedeniyle hem de gereği gibi almadıkları önlemler nedeniyle yargılanabileceklerini anlatan Baluken, "Yine bu düzenlemenin yanı sıra bu fiil sonucu oluşacak suçlarda TCK 43/2 maddesi uyarınca aynı neviden fikri içtima hükmünün uygulanmaması da hükme bağlanmalı ve taksirli suçlarda meydana gelen olayların tek bir vakıa gibi algılanıp tek bir ceza ile geçiştirilmesi önlenmelidir. Bir diğer önemli husus da tüzel kişilerin sorumluluğuna dair düzenleme yapılması zorunluluğudur. Bu minvalde ihmali neticesinde ölüm yahut yaralamaya neden olan tüzel kişi hakkında faaliyet izninin iptali ile sorumluluğu bulunan tüzel kişi temsilci ve ortaklarının başka bir tüzel kişiliğe ortak ya da temsilci olmalarına sınırlama getirilmesi de gereklilik arz etmektedir." şeklinde konuştu.

26.09.2004 GÜN VE 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 26.09.2004 gün ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 43 üncü maddesinin 3 üncü fırkası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, taksirle yaralama, taksirle öldürme ve yağma suçlarında bu madde hükümleri uygulanmaz."

MADDE 2- 26.09.2004 gün ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 83 üncü maddesine aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir.

"(4) Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölümlü iş kazasının meydana gelmesi durumunda işveren ve sorumlular hakkında bu madde hükümleri ve bu kanunun 21 inci maddesinin 2 inci fıkrası uygulanır."

"(5) Yukarıdaki fıkra hükümlerine göre ceza verildiği hallerde ayrıca işveren tüzel kişi hakkında faaliyet izninin iptaline karar verilir. Bu hallerde kanunun 60. Maddesindeki koşullar aranmaz. Bu halde tüzel kişinin temsilcileri ve ortakları 5 yıl süre ile başka bir tüzel kişiliğin ortağı ya da temsilcisi olamazlar."

MADDE 3- 26.09.2004 gün ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 88 inci maddesine aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir.

"(2) Belli bir yükümlülüğün ihmali ile yaralanmalı iş kazasının meydana gelmesi durumunda işveren ve sorumlular hakkında bu madde hükümleri ve bu kanunun 21 inci maddesinin 2 inci fıkrası uygulanır."

"(3) Yukarıdaki fıkra hükümlerine göre ceza verildiği hallerde ayrıca işveren tüzel kişi hakkında bu tüzel kişi için 1 yıldan az 3 yıldan fazla olmamak üzere faaliyet izninin iptaline karar verilir. Bu hallerde kanunun 60. Maddesindeki koşullar aranmaz. Bu halde tüzel kişinin temsilcileri ve ortakları faaliyet izninin iptal edildiği süre boyunca başka bir tüzel kişiliğin ortağı ya da temsilcisi olamazlar."

MADDE 4- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. CİHAN


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×