Askerliğe alınma yaşı 21 olacak

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişilik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na gönderildi.

Askerliğe alınma yaşı 21 olacak
21 Ocak 2014 Salı 12:43

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişilik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na gönderildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan tasarı 64 maddeden oluşuyor.

    21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun 8'inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi: "Her sene yoklamaları sonucunda askere elverişli oldukları tespit edilenler, Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Millî Savunma Bakanlığı'nca belirlenecek celp ve sevk esaslarına göre 21 yaşına girdikleri sene askere alınmak üzere çağrılırlar."

    Barışta, muvazzaf ve yedek erbaş ve erlerden askere çağırıldıkları sırada tutuklu ve hükümlü bulunanlar, tahliyelerine kadar sevk edilmeyecek. Bunlardan askerlikle ilişiği olanlar tahliyelerinde serbest bırakılmayarak, ilgili kolluk kuvvetlerince askerlik şubelerine teslim edilecek.

    Tasarıda, "Bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya hükmedilenler kıtalarınca bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına teslim edilirler. Tahliye olanlar geri kalan askerlik hizmetleri tamamlatılmak üzere en yakın askerlik şubesine teslim edilirler. İnfazları geri bırakılan mahkûmiyetler için zamanaşımı işlemez." deniyor.

    1111 sayılı Kanunun 78'inci maddesinin birinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirildi ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırıldı: "Erbaş ve erlere verilen hava değişimi ve istirahat sürelerinin toplam otuz güne kadar (dahil) olan kısmı muvazzaf askerlik hizmetlerinden sayılır. 1076 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesi uyarınca, erbaş ve er statüsüne geçirilenlere, verilen hava değişimi ve istirahat sürelerinin toplam onbeş güne kadar (dahil) olan kısmı muvazzaf askerlik hizmetlerinden sayılır. Kendilerini askerliğe elverişsiz hale getirmeye veya getirtmeye teşebbüs ettikleri mahkeme karan ile sabit olan erbaş ve erlerin yargılanmalarına esas eylemleri dolayısıyla ortaya çıkan rahatsızlıklar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması nedeniyle mahkeme tarafından haklarında tedaviye karar verilen erbaş ve erlerin bu karar nedeniyle yatarak gördüğü tedaviler veya istirahatte ya da hava değişiminde geçirdikleri süreler muvazzaf askerlik hizmetlerinden sayılmaz."

    POSTA GÖNDERİLERİ AMİRLERCE DENETLENECEK

211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nda yapılan değişikliklerle ise
a) Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kişisel verileri ile nüfus, iletişim ve askeri bilgilerinin personel bilgi sistemlerine kayıt edilmesi benimsenmiş; erbaş ve erler ile askeri öğrencilere gelen posta gönderilerinin emniyet ve istihbarat açısından amirlerince denetlenebilmesine imkan tanınmış,

b) Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin amatör askeri spor kulüpleri kurabilmesine ilişkin esaslar güncel mevzuatla uyumlu hale getirilmiş ve harp/vazife malulü ve gaziler tarafından rehabilitasyon amacıyla kurulan spor kulüplerinin Türk Silahlı Kuvvetleri spor tesislerinden istifadesine imkan tanınmış,

c) Orduevi, askeri gazino, vardiya yatak hanesi, askeri müzeler gibi sosyal tesislerin kurulması Genelkurmay Başkanlığı'nın iznine tabi kılınmış,

ç) Bu tesislerin gelirlerine işletme ve kira gelirleri ile üye aidatları dışında sergi, fuar, promosyon, reklam gelirleri de eklenmiş ve tesisler arasında gelir ve sermaye aktarımına imkân tanınmış,

d) Rehabilitasyon merkezleri, gazi uyum evleri ve refakatçi misafirhaneleri kurulmasına ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmiş,

e) Orduevi, askeri gazino, vardiya yatakhanesi ve askeri kantinler gibi sosyal tesislerde özel ihtisas gerektiren bazı hizmetlerin hizmet alımı veya kiralama yoluyla karşılanmasına imkan tanınmış ve bu tesislerin aylık gayri safı hasılatının yüzde 1'inin bütçeye aktarılması kaydıyla vergiden muaf tutulması uygulamasına devam edilmiştir. CİHAN


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×