YSK, yurt dışındaki oy verme işlemleri genelgesini yayımladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), cumhurbaşkanı seçiminde yurt dışı ilçe seçim kurulunun, yurt dışı sandık kurullarının, yurt dışı temsilciliklerde oyları saklamak ve yurt dışı ilçe seçim kuruluna ulaştırmakla görevli sandık kurulları...

YSK, yurt dışındaki oy verme işlemleri genelgesini yayımladı
11 Haziran 2014 Çarşamba 16:58

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), cumhurbaşkanı seçiminde yurt dışı ilçe seçim kurulunun, yurt dışı sandık kurullarının, yurt dışı temsilciliklerde oyları saklamak ve yurt dışı ilçe seçim kuruluna ulaştırmakla görevli sandık kurulları ile yurt dışı oyların sayım ve dökümü ile görevli sandık kurullarının görev ve yetkileri ile yurt dışında oy verme işlemlerini gösterir genelge ve 2920 sayılı karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin temsilciliklerinde ve ihtiyaç duyulması halinde diğer yerlerde kurulacak seçim sandıklarında oy verme işlemlerinin düzen içinde yürütülmesinin sağlanması bakımından, oy verme günleri iki dilime böldü. YSK, yurt dışında oy verme saatini yerel saate göre 08.00-12.30 ve 12.30-17.00 olarak belirledi. YSK, ayrıca saat aralıklarında sistemden oy verecekleri gün ve saat aralığını belirlemeleri gerektiği kararını aldı.

OY VERME GÜN VE SAAT ARALIĞINI BELİRLEME İŞLEMİ

Seçim takvimine göre, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler için sistemden oy verme gün ve saat aralığını belirleme işlemi, 21 Temmuz 2014 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 08.00'de başlayıp, 25 Temmuz 2014 Cuma günü saat 17.00'de sona erecek.

SEÇMENDEN, BİRİNCİ VE İKİNCİ OYLAMA İÇİN OY VERME GÜN VE SAAT ARALIĞINI BELİRLEMESİ DE İSTENECEK

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, bulundukları ülke yerel saatine göre sistemden oy verme gün ve saat aralığını belirleyebilecek. Bu işlem sonunda oy verme gün ve saat aralığı ile hangi sandıkta oy kullanacağı sistem tarafından aynı anda seçmene bildirilecek. Ayrıca sistem tarafından, seçmenden birinci ve ikinci oylama için oy verme gün ve saat aralığını belirlemesi de istenecek.

Bir seçmen, seçmenin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, doğum tarihi ve aile sıra numarasını girmek suretiyle, kendisiyle birlikte aynı temsilcilikte kayıtlı ayrıca 5 seçmenin de sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını girerek oy verme gününü belirleyebilecek. Oy verme gününün güncellenmesi veya iptal edilmesi işlemini ise seçmenin kendisi yapabilecek.

Oy verme günü belirleme işlemi sırasında seçmenden, seçim süreci ve oy verme işlemi hakkında bilgilendirme yapılması için elektronik posta adresi de istenebilecek. Oy verme gününü belirlemeyen seçmenler için oy verme gün ve saat aralığı ile oy kullanacakları sandıklar sistem tarafından belirlenecek.

SAAT 17.00'DEN SONRA GELEN SEÇMENE İSE OY KULLANDIRILMAYACAK

Seçmenler, belirlenen gün ve saat aralığında oylarını kullanmaları gerekiyor. Ancak bu saat aralığı dışında gelenlerin, aynı gün içinde sıraya girmek koşuluyla oylarını kullanabilecekler. Oy verme bitiş saati itibariyle sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sıra ile sadece bu seçmenlere oylarını kullandırabilecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmene ise oy kullandırılmayacak. Belirlenen oy verme gününde oyunu kullanmayan seçmenler, sadece gümrük kapılarında kurulan sandıklarda oylarını kullanabilecekler.

Temsilciliklerde oy kullanma gün sayısı ve başlangıç günü o ülkedeki seçmen sayısı gözetilerek her bir temsilcilik için YSK tarafından belirlenecek. Oy kullanma saatleri yerel saat ile 08.00-17.00 arasında olacak. Temsilciliklerde ve diğer yerlerde kurulacak seçim sandıklarında sadece seçmen kütüğüne kayıtlı olan Türk vatandaşları oy kullanabilecek. Cumhurbaşkanı seçiminde "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranlı sarı renkteki zarflar ve seçime katılan adayların yer aldığı beyaz renkli birleşik oy pusulaları ile öncelikle "tercih", ihtiyaç duyulması halinde ise "evet" mührü kullanılacak. Bir seçmen, ancak kendi seçim çevresi için kurulan sandıkta oy kullanabilecek.

HÜKÜMLÜLÜK DURUMU

Kasıtlı suçtan dolayı hakkındaki mahkûmiyet hükmü kesinleşmiş olmakla birlikte, henüz ceza infaz kurumuna alınmayan, koşullu salıverilen ya da denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanmak suretiyle tahliye edilen ancak hak ederek tahliye süresi dolmayan hükümlüler ile uzun süreli cezasının ertelenmesi nedeniyle ceza infaz kurumunda bulunmayan hükümlüler seçmen kütüğünde kayıtlı olmaları şartıyla oy kullanabilecek. Oy verme gününe kadar, haklarında seçme yeterliğini kaybettiğine dair yetkili mercilerden resmî belge gelmiş bulunan seçmenlere oy kullandırılmayacak.

BELİRLENEN SAAT ARALIĞI DIŞINDA GELEN SEÇMENE AYNI GÜN İÇİNDE OY KULLANDIRILABİLECEK

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı seçmenler için öngörülen SEÇSİS Oy Verme Günü Belirleme Sistemi’nden oy verme gününü alan ve oy verme günü almayıp da sistem tarafından sandık atamaları yapılan seçmenlerin kendileri için belirlenen gün ve saat aralığında oy kullanmaları esas alınacak. Belirlenen saat aralığı dışında gelen seçmene aynı gün içinde oy kullandırılabilecek.

Seçmenler için belirlenen oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı bunları saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sıra ile oylarını kullanmalarına izin verecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği bitiş saatinden sonra gelen seçmen oy kullanamayacak. Belirlenen oy verme gününde oyunu kullanmayan seçmenler, sadece gümrük kapılarında kurulan sandıklarda oyunu kullanabilecek.

ENGELLİLERİN DURUMU

Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olan seçmenler, o sırada sandık alanında bulunan ve seçmen olan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilecek. Bir seçmen, birden fazla engelliye yardım edemeyecek. Sandık kurulu başkan veya üyeleri, engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremeyecek ve oy kullanma sırasında yardım edemeyecek.

Okuma yazma bilmeyen seçmenlere, oylarını kullanmaları konusunda başkaları tarafından sandık alanında yardım edilmeyecek. Okuma yazma bilmeyen seçmen, sorduğu ve istediği takdirde kurul başkanı, birleşik oy pusulası üzerinde isimleri yazılı, resimleri bulunanların hangisinin kime ait olduğunu ve nasıl oy verileceğini anlatabilecek. Sandık kurulu başkan veya üyeleri, okuma yazma bilmeyen seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremeyecek ve oy kullanma sırasında yardım edemeyecek.

SİYASİ PARTİLER ÜYE BİLDİRMEZ İSE EKSİKLİK KAMU GÖREVLİLERİ ARASINDAN SEÇİLECEK ÜYE İLE DOLDURULACAK

Her temsilcilikte oyları saklamak ve ağzı mühürlü oy torbalarını Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen yöntemlerle İlçe Seçim Kurulu'na ulaştırmakla görevli olmak üzere; o yer misyon şefi veya en kıdemlisinin başkanlığında, o temsilcilikte görevli bir kamu görevlisi üye ve son milletvekili genel seçiminde, Türkiye genelinde en çok oy alan üç siyasi partinin bildirdikleri isimlerden oluşturulan Komisyon, Dışişleri Bakanlığı'nın görüşü alınarak İlçe Seçim Kurulunca kurulur ve aynı usulle yedek üyeler seçilecek. Siyasi partiler üye bildirmez ise eksiklik kamu görevlileri arasından seçilecek üye ile doldurulacak.

Temsilciliklerde oy vermenin başlangıç tarihinden itibaren saklanarak oy verme süresi bittikten sonra İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılan torbalardaki oyların sayım ve dökümü, İlçe Seçim Kurulunca oluşturulan sandık kurullarınca 10 Ağustos 2014 Pazar günü saat 17.00'den, ikinci oylamaya kalması halinde ise 24 Ağustos 2014 Pazar günü saat 17.00'den itibaren yapılacak.

İlk önce temsilciliklerde kurulan oy sandıklarından gelen ve içinde kullanılmış oy zarfıyla tutanaklar bulunan mühürlü torbalar, oy kullanılan temsilciliklere göre ayrılacak. Birden çok sandık varsa ayrıca sandık sırasına göre ayrıma tabi tutulacak. Daha sonra her sandığa ait torbalar tarih sırasına ve bu tarih sırası dikkate alınarak kendi aralarında oy kullanma gününe göre A, B, C ve D harfleriyle tanımlanan sandık kurulu sıra numaralarına göre dizilecek.

CİHAN


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×