Yabancılar Türkiye'de bu meslekleri yapamıyor

Mevcut yasalar kapsamında; Türkiye'de yaşayan yabancıların diş hekimliği, ebelik, hastabakıcılık, veterinerlik, avukatlık, dalgıçlık gibi meslekleri icra etmelerinin yasak olduğu bildirildi.

Yabancılar Türkiye'de bu meslekleri yapamıyor
09 Aralık 2013 Pazartesi 11:43

Mevcut yasalar kapsamında; Türkiye'de yaşayan yabancıların diş hekimliği, ebelik, hastabakıcılık, veterinerlik, avukatlık, dalgıçlık gibi meslekleri icra etmelerinin yasak olduğu bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Hudut İltica Dairesi Başkanlığı, yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye'de, hangi meslekleri icra edemeyeceklerini açıkladı. Vatandaşların çeşitli konulardaki sorularını cevaplandıran Yabancılar Hudut İltica Dairesi Başkanlığı, "Yabancılara yasaklanan meslekler nelerdir?" sorusunu da cevaplandırdı. Daire Başkanlığı, yabancıların Türkiye'de yapmalarına izin verilmeyen meslekleri şöyle sıraladı: "Diş tabipliği, dişçilik, ebelik, hastabakıcılık. (Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca). Eczacılık (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun uyarınca). Veterinerlik (Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun uyarınca). Özel hastanelerde sorumlu müdürlük (Hususî Hastaneler Kanunu uyarınca). Avukatlık (Avukatlık Kanunu uyarınca). Noterlik (Noterlik Kanunu uyarınca). Özel veya kamu kuruluşlarında güvenlik görevlisi (Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun uyarınca). Kara suları dahilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık (Kabotaj Kanunu uyarınca). Gümrük müşavirliği (4458 sayılı Gümrük Kanununun 227 nci maddesi gereğince)."

"Ülkemizde çalışacak yabancılar her türlü mesleği icra etme hakkına sahip midir?" sorusunu da değrelendiren Yabancılar Hudut İltica Dairesi Başkanlığı, yabancıların çalışma hayatına sınırlama getiren ve halen yürürlükte olan kanunlar bulunduğunu hatırlattı. Açıklamada, "Nitekim 4817 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi 2'nci fıkrasında bu konuya açıklık getirilerek 'diğer kanunlarda yer alan, yabancıların çalışamayacağı iş ve mesleklere dair hükümler saklıdır' hükmüne yer verilmiştir. Bu itibarla süreli, süresiz ve bağımsız çalışma izni verilenler ile muafiyet kapsamındaki yabancıların özel Kanunlarında yer alan ve sadece Türk vatandaşlarına hasredilmiş bulunan iş ve mesleklerde çalışmaları mümkün bulunmamaktadır. Gerek çalışma izni almış olarak gerekse çalışma izni olmadığı halde yukarıda sayılan meslekleri icra eden yabancılar hakkındaki yasal işlemler, '4817 sayılı yasaya muhalefet' gerekçesiyle yerine getirilmektedir." denildi.

Çalışma vizesinin istisnalarını da kamuoyuna açıklayan Daire Başkanlığı, "Türkiye’nin dış temsilcilikleri kanalıyla çalışma vizesi almaları koşulu aşağıdaki yabancılardan aranmamaktadır. Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç, herhangi bir sebebe istinaden en az altı ay süreli ikamet izni almış olup da bu izin süresi içerisinde çalışma izni verilmiş olanlar (Ancak çalışma izninin verildiği tarihte ikamet tezkeresinin süresi sona ermiş olan yabancılar ise çalışma vizesi almak zorundadırlar). Süresi sona eren çalışma izninin uzatılması için, sürenin bitiminden itibaren en geç onbeş gün içinde uzatma başvurusunda bulunulması gerekmekte olup, anılan süre içerisinde çalışma izni uzatma başvurusu kabul edilerek çalışma izin süresi uzatılanlar, (Ancak, 15 günlük süreden sonra yapılan uzatma başvuruları, ilk defa başvuru yapan yabancılara uygulanan esaslara göre değerlendirilmektedir.) 4817 Sayılı Kanunun 2 nci maddesinin b fıkrası ile kapsam dışı bırakılan ve kanunlarla verilen yetkiye dayanarak Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında bizzat istihdam edilenler." ifadelerine yer verdi. CİHAN


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×