Türkiye Varlık Fonu kuruluyor

Vakıflar da yayın lisansı alabilecek.

Türkiye Varlık Fonu kuruluyor
02 Ağustos 2016 Salı 13:12

Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tasarıya göre, köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanacak.

Sigortalıların bu prim indiriminden yararlanabilmesi için primlerin Hazine'nin karşılamadığı kısmının yasal süresi içinde ödenmesi, sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı borcunun bulunmaması şartı aranacak. Ancak bu borçlarını taksitlendiren veya yapılandıran sigortalılar, bu taksitlendirme veya yapılandırma işlemleri sırasında bu hükümden yararlanabilecek.

Bakmakla yükümlü olunan kişi statüsündekiler hariç, kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, bunun karşılığında ücret alanlar ve ev hizmetlerinde çalıştırılanlardan ay içerisinde 20 gün ve daha az çalışanların eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primleri, 30 güne tamamlanacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının açılış izniyle faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevlerinin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında uygulandığı gibi beş vergilendirme dönemi süresince elde edilen kazançları, kurumlar vergisinden istisna tutulacak.

Vergi Usul Kanunu'ndaki yetkinin kullanılması durumunda, bu kapsamda vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından yapılan her türlü ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılacak.
Yatırıma katkı tutarına mahsuben, yatırım döneminde yatırıma başlama tarihinden itibaren kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını her bir il grubu için yüzde 80'e kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınırken, tasarıyla bu oran yüzde 100'e çıkarılıyor. Ayrıca her il grubunun yanı sıra bölgesel, büyük ölçekli, stratejik ve öncelikli yatırımlar konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için de Bakanlar Kurulu sıfıra kadar indirmeye veya yüzde 100'e kadar artırmaya yetkilendiriliyor.

Tasarıyla vakıflara da yayın lisansı veriliyor. Vakıf kurucuları, medya hizmet sağlayıcı kuruluş ortağı kabul edilecek.

Radyo ve televizyonların, aylık brüt ticari iletişim gelirlerinin yüzde 3'ü yerine yüzde 1,5'ini RTÜK'e üst kurul payı olarak ödeyecek.

Tarım arazilerine ilişkin düzenleme

Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun'a eklenen maddeyle, Hazine'ye ait tarım arazilerinin satın alınmasına ilişkin başvuru süresi 1 yıl daha uzatılacak.

Hazine'ye ait tarım arazilerinden belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde kalması nedeniyle satılamayacak olanların belirlenmesinde, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan belediye ve mücavir alan sınırları esas alınacak.

2/B alanlarında bulunan taşınmazların, satışına ilişkin olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla süresi içinde başvurmayanlara 6 ay, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlere 6 ay, taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere 6 ay ödeme süresi verilecek.

Orman sayılmayan ve tapuda Hazine adına tescil edilen Antalya'nın Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan 13 bin 322 ada 2 parsel numaralı taşınmaz ile Döşemealtı ilçesi Kömürcüler Mahallesi'nde bulunan taşınmazların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihteki zilyetleri veya fiili kullanıcıları tespit edilmek ve varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu, kim veya kimler tarafından kullanıldığı kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle kadastrosu yapılacak.

Bu taşınmazlar, tapu kütüğünün beyanlar hanesine göre kullanıcısı ve/veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilen kişilere ya da bunların kanuni veya akdi haletlerine 2/B alanlarında kalan taşınmazların hak sahiplerine satışına ilişkin hükümleri kıyasen uygulanarak doğrudan satılacak.

Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğü, 1 Temmuz 2016'dan 1 Temmuz 2017'ye uzatıldı.

 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×