Türk Büro-Sen: Tasarı yasalaşırsa 450 bin memur iş bırakacak

Türk Büro-Sen İzmir Şubeleri, gündemdeki torba kanun tasarısına eklenen 82. maddeyle 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan derhal geri çekilmesini istedi. Memurların iş güvencesinin...

Türk Büro-Sen: Tasarı yasalaşırsa 450 bin memur iş bırakacak
30 Haziran 2014 Pazartesi 15:28

Türk Büro-Sen İzmir Şubeleri, gündemdeki torba kanun tasarısına eklenen 82. maddeyle 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan derhal geri çekilmesini istedi. Memurların iş güvencesinin ellerinden alındığını, mahkeme kararının bile idarenin isteğiyle iki yıl uygulanmayabileceğini söyleyen Türk Büro-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Nebi Yay, tasarının kanunlaşması halinde Türkiye genelinde Kamu Sen'e bağlı 450 bin üyeyle birlikte iş bırakma eylemi yapacaklarını belirtti.

'MAHKEME KARARLARI, İDARENİN KEYFİYETİNE BIRAKILIYOR'

Tasarının bu haliyle kanunlaşması halinde, hak arama adına mahkemelere başvurulmasının bir anlamı olmayacağını iddia eden Yay, “Yapılmak istenen değişiklik hükmüyle zaten bu durum açıkça zikredilmiş, belirtilen uygulamayı yapanları yargılamadan muaf tutmak üzere ceza soruşturması veya kovuşturması açılamayacağı hükme bağlanmıştır. ‘Madde hükmünde yer alan disiplin hükmü saklıdır.’ hükmününse belirtilen durum karşısında hiçbir esprisi bulunmamaktadır. Torba yasa yürürlüğe girerse haksız yere görev yeri değiştirilen, yani tayini yapılan memur, mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı alsa bile en az iki yıl bekleyecek. Unvanı elinden alınan memur, mahkeme kararına rağmen en az iki yıl bekleyecek. Maaştan kesme cezası alan memurun para kesme cezası, yürütmeyi durdurma kararı alsa bile en az iki yıl boyu devam edecek. İş akdi feshedilen veya memuriyetten çıkarılan memurlar, mahkemece haklı bulunup görevlerine iade edilse bile en az iki yıl görevine dönemeyecek. Tayin yoluyla aile bütünlüğü bozulan, eşiyle ayrı illerde çalışmak zorunda kalan memur, mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verse bile iki yıl bekleyecek. Bu bir garabet düzenlemesidir.” dedi.

'MEMURUN KADERİ, BÜROKRATIN İKİ DUDAĞI ARASINDA'

Bu tasarıyla ciddi hak kayıpları olacağını savunan Türk Büro-Sen Şube Başkanı Yay, “Daha vahimi ise bu yasayla hak kaybına uğrayanlar, iki yıl sonra atandıklarında eski görev yerlerine atanamayacaklar. Bilindiği gibi mevcut hukuk sistemimizde, kesinleşen mahkeme kararlarının uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bu süreyi iki yıla yaymak sadece çalışanların hak kaybına sebep olmayacak, aynı zamanda hukuk sistemimize de derin bir darbe vuracaktır. Bu yasa maddesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte Anayasamız'da yazan, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.’ ve hukukun üstünlüğü ilkeleri ayaklar altına alınacaktır. ‘Mahkeme kararları iki yıl içinde uygulanır.’ demek, tam bir hukuk katliamıdır. Hak kaybına uğrayan kamu çalışanı, mahkeme kararını aldıktan sonra iki yıllık süreç içinde ataması gerçekleşmezse kusuru işleyen yöneticilere ceza soruşturması ve kovuşturması açılamayacak. Buradan da anlaşıldığı üzere sadece mahkemeler bypass edilmiyor, mahkeme kararlarının uygulanması da idarecinin keyfiyetine bırakılıyor. Hukuku tanımayan, hukuk kurullarını hiçe sayan yöneticilere cezai müeyyide uygulanmaması, bir hukuk devletinde hukuk katliamından başka bir şey değildir. En temel insan haklarının çiğnenmesidir. Çalışma hürriyetinin yok edilmesidir. Söz konusu kanun maddesinde, görevini kötüye kullanan atanmış bürokratların sadece disiplin kovuşturmasına tâbi olacakları, bu soruşturmayı da kendilerini atayacak bakanların yapacak olması hukuksuzluğun başka bir merhalesidir. Anlaşılan o ki siyasi iktidar, kamu çalışanlarının güvencesini elinden almakla kalmayacak, kamu yönetimini yandaş bürokratlarıyla siyasallaştıracaktır.” şeklinde konuştu.

AK Parti hükümetinin çıkarmak istediği kanunun Anayasa’ya açıkça aykırı olduğunu öne süren Nebi Yay, tasarıyla çelişki içinde bulunan maddelerden örnekler de verdi. Tasarının geri çekilmemesi halinde iş bırakacaklarını belirterek, "Türkiye Kamu-Sen ve Türk Büro-Sen olarak, torba yasada görüşülen memurun iş güvencesine göz diken bu tasarının yasalaşması halinde, tüm Türkiye’de 450 bin mensubumuzla iş bırakacağımızı, yasa tasarısının çekilmesi ve memurun iş güvencesinin korunması için her platformda mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz." dedi. CİHAN

Türk Büro-Sen: Tasarı yasalaşırsa 450 bin memur iş bırakacak


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×