TSK'dan Kozmik Oda izahatsı

TSK 'Kozmik Oda' hakkında medyaya yansıyan haberlerle ilgili 12 maddelik yazılı izahat yaptı.

TSK'dan Kozmik Oda izahatsı
13 Mart 2015 Cuma 14:37

TSK yaptığı yazılı izahatda, belgelerin mahkeme kararı gereği yasak zorunluluk şekilde savcılığa verildiği ve belgeleri sızdıranlara karşı adli yola başvurulacağı söylendi.

İşte Genelkurmay'ın internet sitesinde yayınlanan 12 maddelik o izahat;

1. Kamuoyunda “Kozmik Oda Soruşturması” şekilde adlandırılan tahkikat kapsamında Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığında yapılan arama işlemleri ve sonrasına yönelik kimi matbuat yayın organlarında, arama sırasında “Kozmik Oda” şekilde nitelendirilen arşiv odasındaki bilgisayardan tahsil edilen imajın o devirde tahkikat savcısına teslim edilmeyip sonradan teslim edilmesi hususuna ilişkin kimi Türk Sialhlı Kuvvetleri personelini suçlayıcı tarzda haberler yer almıştır.

2. Söz konusu tahkikat kapsamında, 25 Aralık 2009 tarihinde Cumhuriyet Savcısı sebebi ile Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığında, ile ilgili tahkikat yürütülen personel ile ilgili olmayan arşiv odasında da arama yapılmak istenmiş, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 125’inci maddesindeki, içeriği Devlet sırrı niteliğindeki belgelerin fakat mahkeme hâkimi yahut heyeti sebebi ile incelenebileceği gerekçesiyle itiraz edilmiş, bunun üstüne 27 Aralık 2009-20 Ocak 2010 tarihleri içinde Hâkim Kadir KAYAN sebebi ile itiraza konu bölümlerde arama gerçekleştirilmiştir.

3. Yapılan aramada, hâkimin yanında, en az bir askerî personel de hazır bulunmuş, arama sırasında vesika alma/el koyma biçiminde bir muamele yapılmamış, hâkim sebebi ile incelenen belge/dijital doküman kayıt altına alınmış, arama yapılan mahal dışına vesika vb. çıkarılmamıştır. Yapılan bütün işlemler tutanak altına alınmıştır.

4. Arama sonunda, hâkim tarafından, 22 tane yazılı belgeye el konulmasına ve incelemeye konu hard disk imajlarının mühürlenerek Cumhuriyet Savcılığı adli emanetine teslimine karar verilmiştir. Ancak el konulmasına karar verilen evraktan 7 adedinin ve imajların içeriğindeki bilgiler Devlet sırrı niteliğinde olabileceğinden; bunlar Cumhuriyet Savcılığına teslim edilmemiş ve Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığında hususi bir odada mühürlenerek muhafaza edilmesi sağlanmıştır.

5. Genelkurmay Başkanlığınca el koyma kararına yapılan itiraz üzerine, Ankara 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar uyarınca, 22 tane evrak 11 Şubat 2010 tarihinde Cumhuriyet Savcısı'na teslim edilerek tahkikat dosyasına girmiş, el konulmak istenen hard disk imajı Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek bir yerde muhafaza edilmek üzere Genelkurmay Başkanlığında bırakılmıştır. Bu kapsamda iki nüsha şekilde tahsil edilen imajlardan bir tanesi Genelkurmay Destek Kıtaları Grup Komutanlığında, öteki imaj ile imajı tahsil edilen hard disk ise arama yapılan Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığında, Cumhuriyet Savcılığının mührüyle mühürlü ve çift kilitli yerlerde muhafaza altına alınmıştır.

6. Bundan sonra 3 sene zaman ile muhafaza edilen imajlarla ilgili olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sebebi ile Genelkurmay Başkanlığından herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

7. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 25 Şubat 2013 tarihinde, muhafaza ediliyor bulunan imajların çözülerek metin biçimine getirilmesine gereksinim duyulduğu belirtilerek mahkemeye referans edilmiş ve Ankara TMK’nın 10. Maddesiyle Görevli (2) No.lu Hâkimliğinin kararı doğrultusunda Genelkurmay Destek Kıtaları Grup Komutanlığında muhafaza edilen imajın Cumhuriyet Savcılığına teslimi istek edilmiştir.

8. Söz konusu imaj, 16 Mart 2013 tarihinde emanete (Ankara Adalet Binasında hazırlanmakta bulunan yere) konulmak üzere, Cumhuriyet Savcısına teslim edilmiştir. Teslim işlemi öncesinde, imajın içeriğinde Devletin güvenliğinin saklı kalmasını gerektirdiği, Devletin harp hazırlıklarını yahut harp etkinliğini yahut askeri hareketlerini tehlikeye sokabilecek, Devlet sırrı şekilde nitelendirilmesi ihtimali bulunan bilgi ve belgeler bulunabileceği değerlendirildiğinden, suç olgusuna ilişkin ayrıntıları içerebilecek belgelerin belirlenip, ayrılması işlemleri sırasında CMK’nın 125’inci maddesinin uygulanması bakımından ilgili askerî mevzuat ve uygulamalar meselesi için teknik/mesleki bilgilerine başvurulmak üzere iki askerî personelin adları Cumhuriyet Savcılığına verilmiş ve incelemenin bu personelin huzurunda yapılması gerektiği bildirilmiştir.

9. Diğer nüsha imaj ile hard disk ise, Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığının lağvedilmesi itibarıyla halen Savcılık mührüyle mühürlenmiş şekilde Genelkurmay hususi Kuvvetler Komutanlığında muhafaza edilmeye devam edilmektedir.

10. Teslim işlemi sonrasında Cumhuriyet Savcılığından herhangi bir istek gelmemesi üstüne imajın akıbeti ile ilgili 17 Temmuz 2014 tarihli ova ile bilgi istenmiş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 06 Ağustos 2014 tarihli yazısı ile, imajların adli emanete alındığı, incelenmesine başlanılmadığı ve soruşturmanın devam ettiği bilgisi verilmiştir.

11. Genelkurmay Destek Kıtaları Grup Komutanlığında muhafaza altında tutulan imajın 16 Mart 2013 tarihinde Cumhuriyet Savcısına teslim edilmesinin nedeni;mahkeme kararının yerine getirilmesinin hukuki bir zorunluluk olması, TSK ve personelini zan altında bırakan soruşturmanın daha çok sürüncemede bırakılmasının istenmemesi, maddi gerçeğin bir an öncelikle ortaya çıkarılarak haksız yere suçlanan TSK personelinin uzun zaman tahkikat tehdidi altında kalmaktan kurtarılmasının amaçlanması ve TSK aleyhine kamuoyunda oluşturulan menfi algının ortadan kaldırılmak istenmesidir.

12. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca söz konusu tahkikat ile ilgili verilen kararın Genelkurmay Başkanlığına ulaşmasını müteakip, lüzumlu tetkik ve değerlendirmeler yapılacak, mahkeme kararı gereği Cumhuriyet Savcılığına teslim edilmiş imaj içeriğindeki TSK’ya ilişkin bilgi ve belgelerin mevzuata marjinal biçimde yetkisiz şahısların eline geçmesine sebebiyet verenler ile ilgili adli yollara başvurulacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kaynak: HABER7.COM


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×