TSK disiplin yönetmeliği: 1 yılda 18 ceza puanı alan ordudan atılacak

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin farklı kanunlardaki disiplin kurallarını tek düzenlemeye bağlayan yönetmelik tamamlandı.

TSK disiplin yönetmeliği: 1 yılda 18 ceza puanı alan ordudan atılacak
12 Nisan 2014 Cumartesi 15:28

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin farklı kanunlardaki disiplin kurallarını tek düzenlemeye bağlayan yönetmelik tamamlandı. Millî Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği ile ahlaki durum ve disiplinsizlik nedeniyle ordudan atma yetkisi kuvvet komutanlıklarından alınarak Yüksek Disiplin Kurulu’na verildi. Ahlaki zayıflık, aşırı borçlanma ve eşcinsellik doğrudan ordudan atılma nedenleri olarak sayıldı.

Ceza puanı uygulamasıyla disiplinsizliği alışkanlık haline getirenler de ordudan atılacak. Son cezadan geriye doğru bir yıl içinde 18 ceza puanını dolduranlar, iki farklı disiplin amirinden toplam 12 kez ceza alanlar, son 5 yılda ceza puanı 35’e ulaşanlar ordudan atılacak. Disiplin ceza puanlamasında uyarma 1, Kınama 1,5, Hizmete kısmi süreli devam 2, Aylıktan kesme 3, Hizmet yerini terk etmeme (Disiplin amiri tarafından verilen) 3,5, Hizmet yerini terk etmeme (Disiplin kurulu tarafından verilen) 4,5, Oda hapsi (Disiplin amiri tarafından verilen) 4, Oda hapsi (Disiplin kurulu tarafından verilen) 4,5 olarak belirlendi.

Millî Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, Türk Silahlı Kuvvetleri yüksek disiplin kurullarının teşkili, yapısı, görev ve yetkileri ile bu kurullar tarafından Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasının verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleniyor. Yönetmelik, askeri hâkimler hariç, subaylar ve astsubaylar, uzman jandarmalar, uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erleri kapsıyor. Yönetmelik kapsamına giren kişiler hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası ile ilgili karar vermek üzere Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda birer yüksek disiplin kurulu teşkil edilecek. Genelkurmay Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Genelkurmay Başkanı başkanlığında şu üyelerden oluşacak; "Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Jandarma Genel Komutanı, Genelkurmay İkinci Başkanı, Genelkurmay Personel Başkanı, Genelkurmay Adlî Müşaviri."

Kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda teşkil edilecek yüksek disiplin kurulları ilgili komutanlığın Kurmay Başkanı başkanlığında şu üyelerden oluşacak; "Personel Başkanı, İstihbarat Başkanı, Harekât Başkanı, Personel Dairesi Başkanı, Tayin Dairesi Başkanı, Adlî Müşavir veya Hukuk Müşaviri, Kıdem, Sicil ve Personel Yönetimi ile ilgili Şube Müdür."

"DİSİPLİNSİZLİK YAPAN PERSONEL ORDUDAN ATILACAK"

General ve amiralleri Genelkurmay Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, General ve amiraller hariç subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erleri ise mensup oldukları kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında teşkil edilecek yüksek disiplin kurulları Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası ile ilgili karar vermekle görevli ve yetkili olacak.

Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizlikler aşırı borçlanma ve borçlarını ödeyememek, ahlaki zayıflık, hizmete engel davranışlarda bulunmak, gizli bilgileri açıklamak, ideolojik veya siyasi amaçlı faaliyetlere karışmak, uzun süreli firar etmek, disiplinsizliği alışkanlık haline getirmek, iffetsiz bir kimse ile evlenmek veya böyle bir kimse ile yaşamak, gayri tabii mukarenette bulunmak olarak sıralandı.

Disiplinsizliği alışkanlık hâline getiren subaylar, astsubaylar ve uzman jandarmalar hakkında ayırma cezası verilecek. En son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son bir yıl içinde, on sekiz disiplin cezası puanı almış olmak veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam on iki defa veya daha fazla disiplin cezası alanlar ordudan ayırma cezası verilecek. Ayrıca en son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son beş yıl içinde, otuz beş disiplin cezası puanı almış olmak veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam yirmi beş defa veya daha fazla disiplin cezası almakta ordudan atılma gerekçesi sayılacak. Disiplin Ceza Puanları şu şekilde sıralandı; “Uyarma 1, Kınama 1,5, Hizmete kısmi süreli devam 2, Aylıktan kesme 3, Hizmet yerini terk etmeme (Disiplin amiri tarafından verilen) 3,5, Hizmet yerini terk etmeme (Disiplin kurulu tarafından verilen) 4,5, Oda hapsi (Disiplin amiri tarafından verilen) 4, Oda hapsi (Disiplin kurulu tarafından verilen) 4,5."

Disiplin cezaları ve disiplin cezaları dışındaki idari yaptırımlara ilişkin bilgi ve belgeler, disiplin amiri tarafından ilgilinin şahsi dosyasına konularak muhafaza edilecek ve kayıt altına alınacak. Subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erlere verilen disiplin cezaları; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında asgari alay ve eşiti komutanlıklar tarafından personel bilgi sistemlerine kaydedilecek ve bu cezalarına ilişkin evrakın birer sureti, aynı makamlar tarafından personelin mensubu olduğu kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilecek. Disiplin ceza puanına bağlı olarak Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektirecek durumların takibinden bu birimler sorumlu olacak. Personel hakkında verilen cezalar ile ceza puanlarının; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca, yetkili personel başkanlıkları ile personelin disiplin amirleri tarafından takip edilmesine yönelik tedbirler alınacak.

CEZAYA KARŞI ASKERÎ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNE İPTAL DAVASI AÇILABİLECEK

Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası; disiplin amirlerinden en az ikisinin teklifi üzerine yüksek disiplin kurulları tarafından verilebileceği gibi, eldeki bilgi ve belgelere göre yüksek disiplin kurulları tarafından resen de verilebilecek. Genelkurmay Başkanının eldeki bilgi ve belgelere ya da gerekli görmesi üzerine yaptırdığı disiplin soruşturması sonucuna göre hakkında bu cezanın verilmesine kanaat getirdiği personelin dosyaları bir karar verilmek üzere doğrudan yetkili yüksek disiplin kuruluna sevk edilecek.

Yüksek disiplin kurullarında yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda durumu görüşülen personel hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası ve Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine yer olmadığı kararlarından biri verilecek. Yüksek disiplin kurulları tarafından verilen Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezalarına karşı Askerî Yüksek İdare Mahkemesine iptal davası açılabilecek. Dava açma süresi; general ve amiraller hakkında Genelkurmay Başkanlığı yüksek disiplin kurulu tarafından verilen kararın; bu Yönetmelik kapsamına giren diğer personel hakkında ise, ilgili kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanı tarafından onaylanmış ilgili yüksek disiplin kurulu kararının personele tebliğinden itibaren başlayacak. Ancak Türk karasuları dışındaki gemilerde bulunan personel için verilen cezalarda, dava açma süresi karasuları dışında işlemeyecek.

Silahlı Kuvvetler'den ayırma cezasını gerektiren durumun oluştuğunun disiplin amirleri tarafından tespit edilmesinden itibaren bir yıl ve her halde disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren beş yıl geçtikten sonra aynı sebeple yüksek disiplin kurulu tarafından ayırma cezası verilemeyecek.
CİHAN


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×