TİHK, cumhurbaşkanının seçeceği yeni bir üye arıyor

Türkiye İnsan Hakları Kurumu (TİHK) Başkanlığı, görev süresi 22 Eylül 2014 tarihinde sona erecek bir üyenin yerine cumhurbaşkanı tarafından seçilecek yeni üyelik için aday arandığını duyurdu.    TİHK üyeliğine...

TİHK, cumhurbaşkanının seçeceği yeni bir üye arıyor
11 Temmuz 2014 Cuma 19:03

Türkiye İnsan Hakları Kurumu (TİHK) Başkanlığı, görev süresi 22 Eylül 2014 tarihinde sona erecek bir üyenin yerine cumhurbaşkanı tarafından seçilecek yeni üyelik için aday arandığını duyurdu.

    TİHK üyeliğine seçilebilmek için 6332 sayılı Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu'nun 5. maddesinin (2) numaralı fıkrasında sayılan şartları taşımak gerektiği belirtilerek şu özelliklerin taşınması gerektiği sıralandı:

“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, 26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, askerlik ile ilişiği bulunmamak, 14 Temmuz 1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, üyelik başvurusu yaptığı tarih itibarıyla herhangi bir siyasi partinin yönetim ve denetim organlarında görevli veya yetkili bulunmamak, en az lisans düzeyinde yükseköğrenim yapmış olmak.”

    TALEPLER 11 AĞUSTOS TARİHİNE KADAR SÜRECEK

    Bu nitelikleri taşıyanlardan TİHK üyesi olmak isteyenlerin bu taleplerini en geç 11 Ağustos 2014 tarihine kadar Türkiye İnsan Hakları Kurumu'na yazılı olarak iletmeleri gerektiği, insan hakları alanında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları, sendikalar, sosyal ve mesleki kuruluşlar, akademisyenler, avukatlar, görsel veya yazılı basın mensupları ve alan uzmanların da Kurul üyesi olabilecek nitelikteki kimseleri yazılı olarak teklif edebileceği belirtildi.

Üye olma niteliklerine sahip olduğu anlaşılan kişilerin başvuruları Türkiye İnsan Hakları Kurumu tarafından Cumhurbaşkanlığına iletileceği, üye seçimi, insan hakları alanında temayüz etmiş kişiler arasından cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştirileceği kaydedildi.

    Başvuranlardan istenilecek belgeler ise 'dilekçe, üye seçilebilmek için Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanununda aranılan şartları taşıdığına dair yazılı beyan, insan hakları alanındaki çalışmalarını da içeren özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf' olarak aktarıldı.

    İstenilen belgelerin elden ya da posta yoluyla TİHK’na iletilmesi istendi. Faks ve elektronik posta yoluyla yapılacak başvuruların kabul edilmeyeceğine işaret edildi. CİHAN


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×