Ramazan Akyürek'in avukatı: Dinlemeler, devletin gizli arşivinde

Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Ramazan Akyürek'in avukatı Adnan Şeker, log kayıtlarının silindiğine dair iddialara cevap verdi. Kayıt silme iddialarında asıl amacın 5-6 Ağustos'da yapılması planlanan operasyona zemin hazırlamak olduğunu...

Ramazan Akyürek'in avukatı: Dinlemeler, devletin gizli arşivinde
04 Ağustos 2014 Pazartesi 13:03

Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Ramazan Akyürek'in avukatı Adnan Şeker, log kayıtlarının silindiğine dair iddialara cevap verdi. Kayıt silme iddialarında asıl amacın 5-6 Ağustos'da yapılması planlanan operasyona zemin hazırlamak olduğunu söyleyen Şeker, "Dinlemeler, devletin gizli arşivinde. Eğer İstihbarat Daire Başkanlığı, dijital belgelerin ve yedeklerinin yerlerini bilmiyorsa yerini biz gösterelim." dedi.

Bugün gazetesine konuşan Adnan Şeker, hükümete yakın gazetelerde yer alan log kayıtlarının silindiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Şeker, söz konusu gazetelere yansıyan haberlerin asıl amacının “5-6 Ağustos’ta yapılması planlanan operasyonun halk üzerindeki algısını oluşturmak” olduğunu belirtti. Bütün kayıtların devletin arşivinde saklı tutulduğunu belirten Şeker, “Bu kayıtlar Bilişim Daire Başkanlığı’nın arşivinde duruyor. Eğer yetkililer bulamıyorsa yerini biz gösterelim.” dedi.

YEDEKLER GİZLİ YERLEŞKEDE

Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı’nın tüm kayıt, belgelerin aslı ve hafızası Ankara Çankaya Yıldız’da Bulunan Daire Başkanlığı’nın Arşiv Bölümü’nde olduğuna dikkat çeken Şeker, “Silindi denilen kayıtlar Bilişim Daire Başkanlığı’nda bulunmaktadır. Bu belgelerin yedekleri ise gizli bir yerleşkededir. Eğer İstihbarat Daire Başkanlığı, hükümet ve devlet bilmiyorsa arşivin, dijital belgeleri ve yedeklerin yerlerini bilmiyor ise; yerini biz gösterelim” ifadelerini kullandı.

‘OPERASYONU BEKLİYORUZ’

Log kayıtları silindi iddiasıyla hem müvekkilinin ön plana çıkarıldığına hem de yapılacak operasyona zemin hazırlandığına dikkat çeken Şeker, söz konusu iddialarla yargı sürecinin devam ettiğini belirtti. Sadece müfettiş raporları üzerinden operasyon yürütüldüğüne dikkat çeken Şeker, “Bir operasyon yaparlarsa sadece boş dosya üzerinden müfettiş raporları üzerinden operasyon yapacaklar. Biz bekliyoruz” dedi.

HABERLERİN SEBEBİ ALGI YÖNETİMİ

Avukat Adnan Şe­ker, log ka­yıt­la­rı­nın si­lin­me­si­nin ge­rek yö­net­me­lik ve ge­rek­se de mev­zu­ata uy­gun ger­çek­leş­ti­ği­ni vur­gu­la­dı. Şe­ker, şu bil­gi­le­ri ver­di: “Bu her yıl dü­zen­li ger­çek­le­şen bir ey­lem­dir. İs­tih­ba­rat Da­ire­si­’nin yö­net­me­li­ği giz­li­dir ama ar­tık biz ken­di­mi­zi sa­vun­mak için giz­li bel­ge­le­ri or­ta­da do­laş­tır­mak zo­run­da ka­lı­yo­ruz. Her yıl bu ka­yıt­lar si­li­nir. Yö­net­me­li­ğin met­ni­ne ka­dar, ka­rar nu­ma­ra­sı­na ka­dar ver­dik aç­sın­lar bak­sın­lar.” Bu ha­ber­le­rin asıl ama­cı­nın al­gı yö­net­mek ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Şe­ker, 22 Tem­muz ope­ras­yo­nun­da ol­du­ğu gi­bi ‘şu isim­ler alı­na­ca­k’ şek­lin­de ha­ber­ler dön­dü­ğü­ne dik­kat çek­ti.

BİLAL ŞAHİN-BUGÜN GAZETESİ CİHAN


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×