Polis Meslek Yüksekokullarına Yeni Düzenleme

TBMM'de kabul edilen İç Güvenlik Paketi'nin ilgili maddelerine göre polis meslek yüksekokulları, Bakan onayıyla polis meslek eğitim merkezine dönüştürülebilecek.

Polis Meslek Yüksekokullarına Yeni Düzenleme
05 Mart 2015 Perşembe 10:38

İç Güvenlik Paketi'nin Genel Kurul görüşmelerinde 12 saat devam eden emek neticesinde 34, 35 ve 37. maddeler kabul edildi. Paketin 36. maddesi'nde, lazım görüldüğü takdirde Polis Akademisi Başkanı'nın dört yıllık vazife süresi sona ermeden evvela görevinden alınabilmesine izin verilmesi paketten çıkarıldı.

Paketin kabul edilen 37. maddesi ile Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) İçişleri Bakanı'nın onayıyla polis iş eğitim merkezine (PMEM) dönüştürülebilecek.

İÇ GÜVENLİK PAKETİ'NİN GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Genel kurulda yasa tasarı ve tekliflerinin görüşmelerine başlandı. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüşülmesine geçildi.

POLİS MESLEK YÜKSEK OKULUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ MADDELER KABUL EDİLDİ

Tasarının 34. maddesi hakkında görüşmelere milletvekilleri yönünden verilen önergelerin görüşülmesiyle başlandı. İç güvenlik paketinin 34. maddesi konuşuldu. 208 milletvekilinin katıldığı elektronik oylama neticesinde 208 Evet oyu ile 34. madde kabul edildi. Kabul edilen 34. Maddeye kıyasla 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 2'nci maddesinin birinci fıkrasının s bendi şu biçimde değiştirildi: 'Öğretim Elemanları: Akademi, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, enstitü, polis iş eğitim merkezi müdürlükleri ve polis iş yüksek okullarında görevli öğretim aza ve yardımcıları ile öğretim görevlileri ve okutmanları'

Paketin 35. maddesinin görüşmelerine geçildi. Görüşmesi tamamlanan 35. maddenin oylamasına 213 mebus katıldı. Elektronik oylama neticesinde 208 Evet ve 5 red oyu ile 35. madde kabul edildi. 35. maddeye kıyasla 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 3. maddesinin c bendi, 'Ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim oluşturan polis iş yüksekokulları ile polis iş eğitim merkezlerinde polis memuru yetiştirilmesini sağlamak' biçiminde değiştirilerek, 'Emniyet Teşkilatı personelinin ihtiyaçlarına müsait eğitim programları hazırlamak, koordine etmek ve eğitim ihtiyaçlarının en üst kurda karşılanmasını desteklemektir' ibaresi eklendi.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANI'NIN GÖREVDEN ALINMASI MADDESİ PAKETTEN ÇIKARTILDI

İç güvenlik paketinin 36. maddesinin görüşülmesine geçildi. Verilen 3 önerge ile maddenin güvenlik paketinden çıkarılması istendi. Önergelerin AK Partili vekillerin oylarıyla kabul edilmesi ile ortak 36. madde paketten çıkarıldı. Bu madde, Polis Akademisi Başkanı'nın lazım görüldüğü takdirde, dört yıllık vazife süresi sona ermeden evvela de görevinden alınabilmesiyle ilgili düzenlemeydi.

POLİS MESLEK YÜKSEK OKULLARI BAKAN ONAYI İLE MESLEK EĞİTİM MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Paketin 37. maddesinin görüşülmesine geçildi. Madde üstüne yapılan görüşmelerin peşinden elektronik oylama yapıldı. 215 milletvekilinin katıldığı oylamada 204 evet ve 11 red oyu çıktı. Kabul edilen maddeye kıyasla 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nun 10'uncu maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere şu fıkra eklendi: 'Birinci fıkra hükümlerine kıyasla kurulan polis iş yüksekokulları Bakan onayı ile polis iş eğitim merkezine dönüştürülebilir. Dönüştürülen polis iş yüksekokullarında vazife yapmakta bulunan personel, bununla beraber bir işleme lazım olmadan polis iş eğitim merkezi kadro ve vazife unvanlarına müsait kadrolara tayin edilmiş sayılırlar. Polis iş eğitim merkezleri Başkanlığa bağlı şekilde faaliyetlerini yürütür.' Kabul edilen maddeye kıyasla Polis Meslek Yüksekokulları İçişleri Bakanı'nın onayıyla polis iş eğitim merkezine dönüştürülebilecek. Buradaki personel, bununla beraber bir işleme lazım olmadan polis iş eğitim merkezi kadro ve vazife unvanlarına müsait kadrolara tayin edilmiş sayılacak.

Kaynak: HABERLER.COM


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×