Polis Bakım ve Yardım Sandığı'ndan haberlere yalanlama

Polsan Yönetim Kurulu Başkanı 1.Sınıf Emniyet Müdürü Dr. Muammer Buçak, Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) hakkında çıkan haberlerin maksatlı ve yalan olduğunu bildirdi.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı'ndan haberlere yalanlama
13 Ocak 2014 Pazartesi 01:53

Polsan Yönetim Kurulu Başkanı 1.Sınıf Emniyet Müdürü Dr. Muammer Buçak, Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) hakkında çıkan haberlerin maksatlı ve yalan olduğunu bildirdi.

Konuya ilişkin bir yazılı açıklama yapan Buçak, POLSAN hakkında bazı gazete ve TV kanallarında yayınlanan kuruluşla ilgili tek taraflı ve maksatlı, geçmişte bir kısım basın yayın organlarında çıkmış ve yalanlanmış ve tekzip edilmiş olan haberlerin tekrar gündeme taşınmasını üzüntüyle takip ettiklerini ifade etti.

POLSAN Tüzüğü gereği her türlü mali ve idari denetime tabi olup bu denetim bağımsız denetmenlerce yapıldığına dikkat çeken Buçak, kurumsal itibarı hedef alan ve yönetim kurulu üyelerini itham altında bırakan bu mesnetsiz, art niyetli ve gerçek dışı iddialara karşı POLSAN olarak açıklamayı yapma mecburiyeti doğduğunu kaydetti.

POLSAN Yönetimi sandık tüzüğünde belirtilen esaslara uygun demokratik ve şeffaf bir genel kurul neticesinde oluşmuş meşru bir organ olduğunu dile getiren Buçak, "POLSAN yönetiminin, ülkemiz, emniyet teşkilatımız ve ortaklarımızın menfaatini azami şekilde gözetmenin dışında herhangi bir amacı yoktur. Emniyet Teşkilatının içine tefrika sokmak ve yıpratmak maksadıyla sık sık aynı şahıslar tarafından çıkarılan haberlerin kimlere ve nelere hizmet ettiği yüce Türk Milleti ve Emniyet Teşkilatımızca çok iyi bilinmektedir." dedi.

Bazı basın yayın organlarının haber kaynağı olarak gösterdikleri ve meslekten ihraç edilmiş olan İrfan Çelik'le ilgili durum ise şöyle açıklandı: "Gazete manşetlerinde haber kaynağı olarak gösterilen ve hukuki durumu kanun önünde tartışmalı olan bir oluşumun Genel Başkanı olduğunu iddia eden İrfan Çelik’in bütün iddiaları yine anılan aynı oluşumun Genel Başkanı olduğunu açıklayan kişi tarafından, aşağıdaki açıklama metniyle tamamen yalanlanmıştır.
Bu konuya ilişkin açıklama söz konusu oluşumun kendi internet sitesinde aşağıdaki şekilde kamuoyuna duyurulmuştur.
Öncelikle belirtmek gerekir ki İrfan Çelik’in kendilerinin Yönetim Kurulu Başkanı olmadığı, İrfan Çelik’in amaçları dışına çıkarak emniyet çalışanlarının hak ve menfaatlerinden ziyade siyasi açıklamalarda bulunduğu, İrfan Çelik’in haddini ve yetkisini aşarak yapmış olduğu bu açıklamalardan haberdar olmadıklarını, İrfan Çelik’in özellikle yargıya taşınmış bir mevzuda tarafgir bir tutum sergilemesi ve Emniyet Teşkilatında şucu, bucu ayrımı varmış anlamına gelebilecek bir açıklama yapmasının kendisinin tek başına yapabileceği bir şey olmadığı, kendisine bu aklı vererek kendilerini siyasallaştırmak isteyenlerin kim olduklarının kendileri tarafından çok iyi bilindiği, İrfan Çelik’in beraber oldukları günden bu yana hassasiyetle yürütmüş olduğu siyasi söylemlerden uzak salt hak arama prensibini çiğnemiş olduğunu ve bu yetkisiz açıklamayı kabul etmeyerek kale almadıklarını tüm kamuoyuna duyuru olarak web sitesinde yayınlamışlardır.

Kaldı ki (güya) ; Kendilerinin dahi itibar etmediği ve başkaları tarafından art niyetli kullanıldığını söylediği, teşkilatımız ve resmi makamlarca defalarca yalanlanan bir şahsın mesnetsiz iddiaları bir kez daha bir kısım gazete manşetlerine taşınmıştır. Bu durum aziz milletimizin kıymetli evlatlarının vazife yaptığı ve memleketimizin güzide bir kuruluşu olan yardım sandığını zan altında bırakmıştır. Bu haberleri yapan bazı basın yayın organlarını teessüfle seyrederken, POLSAN olarak bir kez daha aşağıdaki açıklamaları yapma mecburiyetinde kalınmıştır.
POLSAN, 1952 yılından bu yana Emniyet Teşkilatı mensupları arasında yardımlaşma ve dayanışma amacıyla kurulan bir tüzel kişiliktir. Gelirini üyelerinin aidatlarından ve bu aidatların işletilmesinden elde ettiği gelirlerden karşılayan POLSAN, 1998 yılından beri şirket kurabilmekte ve kurulmuş şirketlere iştirak edebilmektedir.

POLSAN'IN ZARARI İDDİASI

POLSAN'IN bilanço ve gelir tablosu gibi resmi raporları web sitesi üzerinden yayınlandığını belirten Buçak, "Hangi şirketinin zarar ettiği hangi şirketinin ise kar ettiği bu raporlar üzerinde gayet açık ve net bir şekilde görülmektedir. Tüm ortaklara ve site ziyaretçilerine açık olan bu raporları, saklı ve gizli bir şeyi ortaya çıkarmış gibi değiştirip tutarsız bir şekilde belli kısımlarını yayınlamak iş bilmezliği, anlamaz lığı ve art niyeti ortaya koymuş ve POLSAN ailesini ciddi şekilde üzmüştür. POLSAN’IN 2011 yılı web sitesi faaliyet raporunda karı 70.207.252.70 TL, 2012 yılı karı ise 93.726.196.38 TL olarak açıklanmıştır. 2013 yılında da bir önceki yıla göre karında yüzde 10 artış beklenmektedir." diye konuştu.

200 MİLYON MEVDUAT ÖZEL FİNANS KURULUŞUNDA İDDİASI

"200 Milyon Mevduatın Özel Finans Kuruluşunda" iddiası konusunda ise Buçak, şöyle devam etti: "POLSAN'IN hiçbir banka ya da finans kuruluşuyla ilgisi yoktur. Mevduatlarını, ortaklarının ve POLSAN'IN azami menfaatleri göz önüne alınarak tüm bankalardan teklif alınarak en yüksek kar oranı veren banka ya da finans kuruluşlarında değerlendirilmektedir. Banka ve finans kuruluşlarındaki toplam mevduatı 31/12/2013 itibariyle 192.796 milyon TL dir. POLSAN, mevduatlarını en yüksek kar getirisi veren 17 ayrı banka ya da finans kuruluşunda 25 ayrı hesapta değerlendirmektedir. Bu mevduatın ¼ ü bir devlet bankasında değerlendirilmektedir. Dört ayrı özel finans kuruluşundaki POLSAN'IN mevduatı yürürlükte olan katılımcı tip ortaklık uygulaması gereği, 25 milyon TL olup bu da POLSAN'IN toplam mevduatının yüzde 13'üne denk gelmektedir. Çıkan gazete haberinde sadece bir finans kuruluşunda POLSAN'IN 200 milyon TL mevduatı olduğu haberinin ne kadar yanlış ve art niyetli olduğu aşikârdır."

"465 MİLYON KAYIP PARA İDDİASI"

"465 Milyon Kayıp Para" iddiası konusunda da Buçak, "POLSAN'ın 465 milyon TL si kayıp' olduğu haberi ise hiçbir mesnede dayanmayan tamamen uydurma bir haberdir. Bir milyarın üzerinde öz sermayesi olan bir sandığın 465 milyonunun kayıp olması gibi komik, akıllara zarar bir iddiayı, hiçbir araştırma ve soruşturmaya tabi tutmadan manşetlere taşımanın nasıl bir gazetecilik anlayışı olduğunu da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. 2011-2012 ve 2013 yılı bilançolarında yayınlanacak olan POLSAN'ın öz sermayesine bakılacak olursa öz sermayesinde bir düşüş olmadığı, aksine bir yükselme olduğu görülecektir." açıklamasını yaptı.

YÜKSEK YARGI ORGANLARININ ÇOCUKLARININ YURT DIŞINDA OKUTULMASI İDDİASI

"Yüksek Yargı Organlarının Çocuklarının Yurtdışında Okutulması" iddiasıyla ilgili Buçak, "POLSAN tüzüğünde burs verme, öğrenci okutma gibi bir yardım şekli olmamakla birlikte bugüne kadar hiç bir ortağımız ya da dışarıdan bir insanın çocuklarını okutmak için para ayrılmamış ve verilmemiştir. Diğer iddialar gibi bu da mesnetsiz tamamen uydurma olup ortaklarına ve onların mensup olduğu Emniyet Teşkilatına karşı yürütülen karalama kampanyalarından bir tanesidir." şeklinde konuştu.

"İki Yıllık Genel Yönetim Giderleri 17 Milyon" iddiası konusunda ise Buçak, "Gazete manşetinden de anlaşılacağı gibi POLSAN’IN gelir gider tablosundaki 2011 -2012 toplam 17 milyon TL ye yakın Genel Yönetim Giderleri alınarak biri başkan olmak üzere toplam dokuz kişilik yönetim kurulunun harcadığı para gibi gösterilmektedir. Bu rakamlar sandığın web sitesinde yayınlanan rakamlar olmakla birlikte ısrarla yanlış yorumlanıp art niyetli yayınlanmaktadır. 2011 yılı POLSAN’ ın genel yönetim giderleri 7.243.036 TL, 2012 yılı ise 9.644.978 TL dir. Bu giderler yönetim kurulunun giderleri değil POLSAN’IN başta personel giderleri olmak üzere, elektrik, su, telefon, doğalgaz, temizlik, güvenlik, işletme, bakım onarım, haberleşme, sigorta, tanıtım, banka ve amortisman giderleri gibi giderlerdir. Bu giderlerle yönetim kurulu üyelerinin hiçbir ilgisi yoktur." dedi.

"5.000 TL lik Şirkete 300 bin TL Vermişler" iddiasıyla ilgili Buçak, "Gelirini üyelerinin aidatlarından ve bu aidatların işletilmesinden elde ettiği gelirlerden karşılayan POLSAN, 1998 yılından beri şirket kurabilmekte ve kurulmuş şirketlere iştirak edebilmektedir. Bu kapsamda, 2011 yılında uzmanlarca yapılan iki değerleme raporuna istinaden POLSAN Yönetim Kurulunun 05.04.2011 tarih ve 101 no’ lu kararıyla İzamsan Ambalaj Gıda Paz. Dağ. San. ve Tic. Ltd.Şti.’nin hisselerinin tamamı organize sanayi bölgesinde bulunan tüm gayrimenkulleriyle birlikte satın alınmıştır. Bu alım ve şirketin yönetim süreci Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun bir şekilde yürütülmüş ve yürütülmektedir.
Gayrimenkul uzmanlarına yaptırılan değerleme raporlarında ve şirketimizin bulunduğu Aliağa organize sanayi bölgesi yönetiminin verdiği bilgilere göre şu andaki değeri alış değerinin üzerindedir. Haber içeriğinde geçen ancak başlıkla çarpıtılan iddialar hakkında açılmış olan davayla ilgili 13.09.2013 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Kovuşturmaya yer olmadığına' kararı verilmiştir. Yapılan haberde yer verilen tek taraflı iddiaların devam etmekte olan adli süreci etkilemeye yönelik olduğu değerlendirilmektedir. Davaya konu olan iddialarla ilgili olarak üyelerimiz ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilecektir. Kamuoyuna bilgilendirme ise dava sonucunda yapılacaktır. Altmış yılı aşkın bir süredir Türk Polis Teşkilatı personelinin arasında yardımlaşma ve dayanışmayı amaçlayan kuruluşumuzun hem üyelerimiz, hem de kamuoyu nezdinde kurumsal itibarını zedeleyenler ve bu iddiaları tek taraflı olarak gündeme taşıyıp alet olanlar hakkında her türlü hukuki süreçlerin işletileceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz." diye konuştu. CİHAN


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×