Munzur Vadisi'ne yeniden baraj lisansı verildi

Tunceli Munzur Vadisi Milli Parkı’nda yapımı kararlaştırılan baraj ve HES’ler için alınan 'Üstün Kamu Yararı' kararı gerekçe gösterilerek Konaktepe Barajı ve HES 1 ile HES II’ye yeniden ön lisans verildi.Dersim Kültürel ve Doğal Miras...

Munzur Vadisi'ne yeniden baraj lisansı verildi
10 Haziran 2014 Salı 16:38

Tunceli Munzur Vadisi Milli Parkı’nda yapımı kararlaştırılan baraj ve HES’ler için alınan 'Üstün Kamu Yararı' kararı gerekçe gösterilerek Konaktepe Barajı ve HES 1 ile HES II’ye yeniden ön lisans verildi.

Dersim Kültürel ve Doğal Miras Koruma Girişimi, karar üzerine baraj gövde inşaatının planlandığı Torunoba köyünde 14 Haziran 2014 tarihinde saat 12.00’de kitlesel basın açıklaması yapılacağını duyurdu.

Danıştay kararı ile iptal edilen ve Munzur Vadisi Milli Parkı içerisinde yapımı kararlaştırılan Konaktepe Barajı ile Konaktepe HES I-Konaktepe HES II’ye EPDK tarafından yeniden ön lisans izni verildiğini duyuran Dersim Kültürel ve Doğal Miras Koruma Girişimi, yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi: Bilindiği üzere Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES I ile Konaktepe HES II için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca [EPDK] 28/01/2010 tarihinde Konaktepe Elektrik Üretim A.Ş.’ye Elektrik Üretim Lisansı verilmişti. Verilen Elektrik Üretim Lisansı’nın yürütmesinin durdurulması ile iptali amacıyla 22/03/2010 tarihinde Dersim Kültürel ve Doğal Miras Koruma Girişimi sözcüsü Barış Yıldırım tarafından Danıştay’da dava açılmıştı.

Açılan dava neticesinde Danıştay 13. Dairesi 11/10/2010 tarihli ve 2010/995 esas sayılı kararıyla: Munzur Vadisi Millî Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı’nın onaylanmadığı, millî park niteliğini taşıyan Munzur Vadisi’nde su kaynaklarının kullanımı ve işletilmesinin yasak olduğu, Millî Parklar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk koşullarının gerçekleştiğinin ilgili Bakanlıkça ortaya konulmamış olduğu ve projenin hayata geçirilebilmesi için anılan koşulların ortaya konulması gerektiği v.s. gerekçeleriyle yürütmenin durdurulmasına karar vermiş neticeten Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES I ile Konaktepe HES II’nin yapımı durdurulmuştu.

Danıştay 13. Dairesi’nin Konaktepe Barajı ile Konaktepe HES I ile HES II’nin yapımının durdurulmasına dair kararına, EPDK ve Konaktepe Elektrik Üretim A.Ş. itiraz etmiş ve fakat yapılan itiraz, Danıştay İdarî Dava Daireleri Kurulu’nun 26/05/2011 tarihli ve Y D İtiraz No. 2010 / 1147 sayılı kararı ile reddedilmişti.

Danıştay İdarî Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 13.Dairesi’nin kararında belirtilen gerekçelerden başka: “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 10. maddesinin 3. fıkrasının [e] bendi uyarınca lisans verilebilmesi için ÇED Raporu alınması gerektiği düzenlemesinin getirilmiş olması karşısında, dava konusu elektrik üretim lisansının verilebilmesi için ÇED Raporunun da aranması gerektiği sonucuna varılmıştır.” gerekçesine de kararında yer vermişti.

Dava kapsamında verilen Danıştay İdarî Dava Daireleri Kurulu’nun bu kararı ile birlikte Munzur Vadisi Millî Parkı’nda yapımı kararlaştırılan Konaktepe Barajı ve HES I ile Konaktepe HES II’nin inşaası için mutlak surette Çevresel Etki Değerlendirmesi [ÇED] sürecinin işletilmesi gerektiği karar altına alınmıştı.

Danıştay İdarî Dava Daireleri Kurulu’nun kararı Munzur Vadisi’nde yapımı kararlaştırılan diğer baraj ve HES’ler için de ÇED yönünden emsal nitelikte bir karardı.

Yargılama süreci sonunda Danıştay Onüçüncü Dairesi, Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES I ile Konaktepe HES II için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca Konaktepe Elektrik Üretim A.Ş.’ye verilen Elektrik Üretim Lisansı’nın iptaline karar vermişti.

Danıştay karar gerekçesinde millî park olarak ilan edilen yerlerde tabiî ve ekolojik denge ve tabiî ekosistem değerinin bozulamayacağını, tabii kaynakların işletilmesinin yasak olduğunu; kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir mecburiyet doğması halinde, planda yer almayan herhangi bir yatırım projesinin uygulanmasına, projenin çevreye yapacağı tesir etüd edilerek, çevre ve kaynak koruma politikalarıyla kabul edilemez bir tezat teşkil etmeyeceğinin tespit edilmesi halinde, planda gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra Bakanlıkça izin verilebileceğini vurgulamıştı.

Ve fakat mülga Çevre ve Orman Bakanlığı 18/04/2011 tarihinde, -millî parklar mevzuatında belirtilen yönteme ve çevre hukukuna aykırı bir şekilde- Tunceli ili sınırları dahilinde bulunan Munzur Vadisi Millî Parkı’nda inşa edilmesi planlanan Baraj / HES Projelerinin yapılması hususunda üstün kamu yararı bulunduğu, enerji ihtiyacının yerli başka kaynaklardan karşılanmasının mümkün olmadığı hususunda vazgeçilmez ve kesin zorunluluk şartlarının oluştuğuna dair karar almıştı.

Anılan karara karşı Dersim Kültürel ve Doğal Miras Koruma Girişimi sözcüsü Barış Yıldırım tarafından Yürütmesinin Durdurulması ve İptal talebiyle 19/12/2011 tarihinde açılan dava süreci devam etmektedir.

Ve fakat Munzur Vadisi Milli Parkında yapımı kararlaştırılan Baraj ve HES'ler için alınan Üstün Kamu Yararı Kararı gerekçe gösterilerek Konaktepe Barajı ve HES I ile HES II'ye yeniden ön lisans verilmiştir."

CİHAN

Munzur Vadisi'ne yeniden baraj lisansı verildi


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×