İç Güvenlik Paketi, Meclis'te Kabul Edildi

Meclis'te bir çok tyükselişmanın kavganın çıkmasına hatta vekillerin kanının akmasına neden olan İç Güvenlik Paketi 199 evet, 32 hayır oyuyla kabul edildi.

İç Güvenlik Paketi, Meclis'te Kabul Edildi
27 Mart 2015 Cuma 08:00

Kamuoyunda 'İç Güvenlik Paketi' şekilde bilinen, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Toplam 231 oy kullanıldı. 199 kabul, 32 red oyu çıktı.

EV VE İŞ YERLERİNDE İFADE VERİLEBİLECEK

Tasarı, Komisyon'a çekilen 63 maddenin metinden çıkarılmasıyla, 69 madde şekilde yasalaştı. Yasaya göre, elle dıştan denetim dış bireyin üstü ve eşyası ile aracının dışarıdan bakılınca içerisi görünmeyen bölümlerinin aranması; İçişleri Bakanlığı'nca belirlenecek esaslar dahilinde mülki amirin görevlendireceği kolluk amirinin yazılı, acele durumlarda sonradan yazıyla teyit edilmek üzere sözlü emriyle yapılabilecek. Kolluk amirinin kararı 24 saat içerisinde görevli hakimin onayına sunulacak. Bu kapsamda yapılacak aramalarda, kişiye, arama gerekçesini de içeren evrak verilecek.

Polis, başkalarının can güvenliğini tehlikeye düşürenleri, fiilleri ayrı bir suç oluşturmadığı takdirde, bireyin can güvenliğinin sağlanması bakımından koruma altına alabilecek yahut hadise yerinden uzaklaştırabilecek. Polis sadece, 'müşteki, mağdur ve tanıkların istemesi halinde' evde veya iş yerinde ifadelerini alabilecek.

ÖLÇÜLÜ SİLAH KULLANIMI

Polis, kendisine veya başkalarına, iş yerlerine, konutlara, halk binalarına, okullara, yurtlara, ibadethanelere, araçlara, şahısların tek tek veya toplu vaziyette yer aldığı açık veya kapalı alanlara molotof, patlayıcı, yanıcı, yakıcı, boğucu, yaralayıcı ve eşi silahlarla saldıran veya saldırıya teşebbüs edenlere karşı, saldırıyı etkisiz kılmak amacıyla ve etkisiz kılacak ölçüde silah kullanabilecek.

Yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin dağıtılmasında, gerektiğinde boyalı su da kullanılabilecek.

Hakim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda Emniyet Genel Müdürü veya İstihbarat Dairesi Başkanının yazılı emriyle, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin saptama edilip, dinlenip, sinyal ayrıntıları değerlendirilirken; gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda verilen yazılı emir, bundan sonra 24 saat yerine 48 saat içerisinde yetkili ve görevli hakimin onayına sunulacak.

FAALİYETLER DENETLENİCEK

Yetkili ve görevli hakimin Ankara Ağır Ceza Mahkemesi üyesi şekilde belirlenerek, istihbarat faaliyetlerindeki gizliliğin korunması ve karar mekanizması ile denetimde etkinliğin sağlanmasını da amaçlıyor.

Kanuna marjinal ve keyfi uygulamalara yol açılmaması için denetimi de getiriyor. Faaliyetlerin denetimi; sıralı müessese amirleri, mülki tutum amirleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve ilgili bakanlığın teftiş elemanlarınca yılda en az bir kez yapılacak. Bu faaliyetler Başbakanlık Teftiş Kurulu'nca da denetlenebilecek. Denetimlerin sonuçları, rapor biçiminde TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'na sunulacak.

Polis vasıtası ile yapılan önleme dinlemelerine ilişkin Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nda yapılan değişikliklerle uyumlu olacak biçimde Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'nda da değişikliğe gidildi. Gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda verilen yazılı emrin gene 48 saat içerisinde yetkili ve görevli hakimin onayına sunulması; yetkili ve görevli hakimin Ankara Ağır Ceza Mahkemesi üyesi olması ve denetim mekanizması getiriliyor.

MOLOTOF VE DEMİR BİLYE SUÇ KAPSAMINDA SAYILACAK

Toplantı veya gösteri yürüyüşlerinde, 'havai fişek, molotof ve eşi el inşası patlayıcılar, demir bilye ve sapan' bulundurulması ve taşınması yasak bulunan maddeler kapsamında ele alınacak.

Toplumsal vakalarda bulundurulması ve taşınması yasak bulunan suç aletlerini taşıyanlara verilecek cezalar artırılacak. Bunları taşıyanlar, 2 sene 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Yasa dışı örgüt ve topluluklara ilişkin amblem, işaret taşıyarak veya bunları üstünde bulunduran üniformayı andırır giysiler giyerek gelenlar; kanunların suç saydığı afiş, pankart, döviz, resim, levha, araç, gereçler taşıyarak, bu nitelikte sloganlar söyleyerek veya ses cihazlarıyla yayınlayarak gelenlar, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası alacak.

Kimliklerini saklamak için yüzlerini % veya azda olsa bez vesaire unsurlarla örterek toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak suç kapsamına alınacak.

Şiddet olaylarının yaygınlaşarak halk düzeninin önemli biçimde bozulmasına yol açabilecek toplumsal olaylarda, halk mallarına verilen zararlar ile gerçek ve hukuksal şahısların mallarına verilen zararların devletçe karşılanması halinde, ilgili tutum bunu sorumlulara rücu edecek.

Terör örgütünün propagandasına dönüştürülen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, kimliklerini saklamak amacıyla yüzünü % veya azda olsa kapatanlara, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası uygulanacak. Bu suçu işleyenlerin cebir ve şiddete başvurmaları yahut her çeşitli silah, molotof ve eşi patlayıcı, yakıcı yahut yaralayıcı maddeler bulundurmaları veya kullanmaları biçiminde verilecek cezanın alt sınırı 4 yıldan az olamayacak.

BONZAİ TCK KAPSAMINDA

Sentetik uyuşturucu maddelere yönelik cezai yaptırımın daha caydırıcı bir duruma getirilmesi için, 'sentetik kannabinoidler (bonzai) ve türevi uyuşturucu maddeler' de TCK kapsamına alınıyor. Bu maddelerin imali ve satışına yönelik ceza yarı oranında artırılıyor.

Uyuşturucu satışı cezasının okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane bunun şeklinde tedavi, eğitim, askeri ve sosyal amaçla toplu bulunulan yapı ve tesisler ile bunların varsa etraf duvarı, tel örgü veya eşi mani veya işaretlerle belirlenen sınırlarına 200 metreden yakın fasıla içindeki genel veya umuma açık yerlerde işlenmesi, biçiminde verilecek ceza yarı oranında daha artırılıyor.

Okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane bunun şeklinde tedavi, eğitim, askeri ve sosyal amaçla toplu bulunulan yapı ve tesislerle bunların varsa etraf duvarı, tel örgü veya eşi mani ve işaretlerle belirlenen sınırlarına 200 metreden yakın fasıla içindeki açık yerlerde uyuşturucu bulunduran, kullanan ve satın bölgelerin cezaları yarı oranında artırılacak. Böylece, 200 metrede uyuşturucu kullanan veya bulunduranlara 7,5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

POLİSE 48 SAATE KADAR GÖZALTI SÜRESİ YETKİSİ

Toplumda infial yaratan; öldürme, kasten yaralama, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, kaçakçılık, fuhuş, hırsızlık, yağma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti bunun şeklinde suçlarda, suçüstü halleriyle kısıtlı olmak kaydıyla şahıs hakkında, mülki amirler vasıtası ile belirlenecek kolluk amirlerince 24 saate kadar, şiddet olaylarının yaygınlaşarak halk düzeninin önemli biçimde bozulmasına yol açabilecek toplumsal vakalar esnasında ve toplu şekilde işlenen suçlarda 48 saate kadar gözaltına alma kararı verilebilecek.

Gözaltına tahsil edilen şahıs en geç 48 saat, toplu şekilde işlenen suçlarda 4 gün içerisinde hakim önüne çıkarılacak.

Toplantı ve gösteri yürüyüşüne, yasaklanan silahlar, molotofkokteyli, demir bilye ve sapan taşıyarak gelenlar tutuklanabilecek.

VALİ EMİR VEREBİLECEK

Vali, lüzumu halinde, kolluk amir ve memurlarına suç faillerinin bulunması için gereken buyrukları verebilecek.

Vali, halk düzenini ve güvenliğini, şahısların can ve mal emniyetini sağlamak amacıyla aldığı tedbir ve kararların uygulanması için adli firmalar ile katkı isteyebileceğine dair hükmü gizli kalmak kaydıyla askeri firmalar dışında, yerel idareler dahil tüm halk müessese ve kuruluşlarının itfaiye, ambulans, çekici, iş makinesi ve tedbirlerin mecbur kıldığı başka vasıta ve gereçlerinden yararlanabilecek, personeline görev verebilecek.

Kamu müessese ve kuruluşları, valinin bu konudaki buyruk ve talimatlarını yerine getirecek; ters takdirde vali, buyruk ve talimatlarını kolluk aracılığı ile uygulayacak. Bunların yerine getirilmemesi veya geciktirilmesi sebebiyle oluşan halk zararı ile gerçek ve hukuksal şahısların devlet vasıtası ile karşılanan zararları, ilgili idarece genel kanunlara kıyasla mesul halk görevlilerinden tazmin edilecek. Valilerin bu yetkileri, ilçelerde kaymakamlar vasıtası ile kullanılabilecek.

ZAMAN AŞIMI KONUSU

Kamu düzenini ve güvenliğini veya şahısların can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların kafa göstermesi biçiminde vali vasıtası ile halk düzenini sağlamak amacıyla tahsil edilen karar ve tedbirlere marjinal davrananlar, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Toplumsal vakalarda kamuya ve hususi şahıslara ilişkin bina, vasıta ve mallara ziyan verenlerin, zararı karşılamasında vakit aşımının da önüne geçilmesi amaçlanıyor. Rücu istemine ilişkin vakit aşımı süresi bir kat artırılıyor.

ARAÇ KİRALAMA ŞİRKETLERİ GÜNLÜK KAYIT TUTACAK

Araç kiralama şirketlerinin mesul işleticileri ve yöneticileri, kiralanan vasıta bilgileri, vasıtası kiralayanların hüviyet ayrıntıları ve kira sözleşmesi kayıtlarını usulüne müsait biçimde günü gününe tutacak, var bilgi, evrak ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak mecburiyetinde olacak. Kanunda, söz konusu yükümlülükleri yerine getirmeyenler için ruhsatname iptali ve nakit cezası bunun şeklinde cezalar uygulanacak.

POLİS ALIM YAŞI 30'A ÇIKTI

Polis alımındaki üst ıslak sınırı 28'den 30'a çıkarıldı. Buna göre, lisans mezunlarından KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puanı alanlar arasından sınavın yapıldığı yılın, 31 Aralık tarihsel itibarı ile 30 yaşından gün almayan bay ve bayan adaylar arasından, sınavda muvaffakiyetli olanlar polis iş eğitim merkezlerine alınacak.

1 Ekim 2008 tarihinden evvela Terörle Mücadele Kanunu kapsamında görev malulü şekilde emekli olup, meslekten ilişikleri kesilen emniyet teşkilatı personelinden yine memuriyete alınanların meslekten ilişiklerinin kesildiği tarih ile göreve başladıkları tarih içerisinde geçen süre, rütbe kıdeminde değerlendirilecek. Bu bireyler idarece resen emekliye sevk edilemeyecek.

İkinci derslik emniyet müdürü rütbesinde bulunan polis amirleri; emniyet ve asayiş durumu, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikler, nüfus büyüklüğü, şehirleşme kuru bunun şeklinde kriterler dikkate alınarak belirlenecek ilçelere, ilçe emniyet müdürü şekilde atanabilecek.

BAZI ÜNVANLAR KALDIRILIYOR

Birimlerin kapatılması sebebiyle gereksinim kalmayan dekan yardımcısı, polis koleji müdürü ve müdür yardımcısı görev unvanları ile polis okullarının yüksek okula dönüştürülmesi ve koruma müdürlüklerinin daire başkanlığı seviyesinde yine yapılandırılmış olması sebebiyle polis okulu müdürü, polis okulu öğretmeni, cumhurbaşkanlığı koruma müdürü, başbakanlık koruma müdürü, TBMM koruma müdürü, polis okulu müdür yardımcısı, cumhurbaşkanlığı koruma müdür yardımcısı, TBMM koruma müdür yardımcısı, başbakanlık koruma müdür yardımcısı görev unvanları kaldırılıyor.

Polis amirleri; rütbe sırası ile komiser yardımcısı, komiser, başkomiser, emniyet amiri, dördüncü derslik emniyet müdürü, üçüncü derslik emniyet müdürü, ikinci derslik emniyet müdürü, birinci derslik emniyet müdürü ve derslik üstü emniyet müdürü şeklinde olacak.

Rütbelere terfi ettirilecek personelin kurullarda görüşülmesi kıdem sırasına göre, rütbelere terfiler ise düzenlemede öngörülen İmtihan ve eğitim şartı gizli kalmak üzere liyakate kıyasla yapılacak.

RÜTBE BEKLEME SÜRESİ 6 YIL OLACAK

Bulundukları rütbelere terfi ettikleri tarihten itibaren 5 sene içerisinde bir üst rütbeye terfi edemeyen emniyet amirleri ile dördüncü, üçüncü ve ikinci derslik emniyet müdürleri, emeklilik veya yaşlılık maaşı bağlanabilmesi için lüzumlu şartlara haiz olmak kaydıyla, Yüksek Değerlendirme Kurulu'nun teklifi ve bakan onayı ile emekliye sevk edilecek. Birinci derslik emniyet müdürlerinin bulundukları rütbedeki en çok bekleme süresi 6 sene olacak.

Meslekte fiilen iki yılını dolduran ve 45 yaşından gün almamış lisans mezunu polis memurları ile başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları içerisinde yapılacak yazılı ve sözlü sınavda muvaffakiyetli olanlardan, Polis Akademisi Başkanlığı'nca düzenlenecek ilk derece amirlik eğitimini başarıyla bitirenler komiser yardımcılığı rütbesine atanacak.

Polis koleji kapatılacak ve burada öğrenimine süren öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı vasıtası ile İmtihan puanları dikkate alınarak, durumlarına müsait okullara naklen kaydedilecek. Polis kolejindeki eğitim öğretim hizmetleri sınıfında yer piyasa personel, kadro derecelerine müsait muallim unvanlı kadrolara atanacak.

POLİS AMİRLERİNİN RÜTBESİ

Mevcut amir rütbeleri için ihdas edilen kadro sayılarının, her amir rütbesi için öngörülen en çok kadro sayısından çok olması halinde, bu fazlalık giderilinceye kadar, boşalan kadrolar herhangi bir muamele olmaksızın iptal edilmiş sayılacak.

Polis amirlerinin rütbelerde ve iş derecelerinde mecbur en az bekleme sürelerini değiştiren tasarıya göre, 1 Ocak 2015 tarihsel itibarıyla; birinci derslik emniyet müdürü rütbesinde bulunanlardan emniyet genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, polis akademisi başkanı, hususi güvenlik denetleme başkanı, birinci yasa müşaviri, daire başkanı, il emniyet müdürü, emniyet müşaviri, polis eğitim merkezi müdürü, polis moral eğitim merkezi müdürü, akademi başkan yardımcısı, polis amirleri eğitimi merkezi müdürü, teftiş kurulu başkan yardımcısı, teftiş kurulu küme amiri, polis iş yüksek okulu müdürü, polis iş eğitim merkezi müdürü ve polis eğitim merkezi müdürü kadrolarında bulunanlar dışında kalanlarla ikinci, üçüncü ve dördüncü derslik emniyet müdürü rütbesinde bulunanlardan emeklilik veya yaşlılık maaşı bağlanabilmesi için lüzumlu şartlara haiz olanlar, yasa yürürlüğe girdikten sonraki 6 ay içerisinde Yüksek Değerlendirme Kurulu'nun teklifi ve İçişleri Bakanı'nın onayıyla resen emekliye sevk edilebilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önceki son 5 sene içerisinde yetkili disiplin kurullarınca meslekten veya devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla tecziye edilmesi gerektiği vaziyette ceza verme yetkisi vakit aşımına uğradığı için cezalandırılamayan emniyet teşkilatı personelinden müdür ve üstü kadrolarda olanlar kamudaki araştırmacı unvanlı kadrolara, diğerleri Devlet Personel Başkanlığı'nca saptama edilen kadrolara atanacak.

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI

Polis iş yüksekokulları İçişleri Bakanı'nın onayıyla polis iş eğitim merkezine dönüştürülebilecek. Buradaki personel, bununla birlikte bir işleme lazım olmaksızın polis iş eğitim merkezi kadro ve görev unvanlarına müsait kadrolara tayin edilmiş sayılacak.
Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, enstitü ve polis iş yüksekokullarında, ilk derece amirlik eğitimi alanlarla lisansüstü veya ön lisans eğitimi yapanlar 6 sene mecburi hizmetle yükümlü olacak.

Polis Akademisi Başkanı'nın yanı paradigma dekan, enstitü müdürü ve enstitü sekreteri, polis iş yüksekokulu müdürü, polis iş eğitim merkezi müdürü ve bunların yardımcılarıyla her kadrodaki öğretim elemanları ve idari personelin görevleri, düzenleme yürürlüğe girince bitecek ve kadrolarıyla ilişkileri kesilecek.Polis Akademisi Başkanı, düzenleme yürürlüğe girdikten sonra 20 gün içerisinde atanacak.

Polis Akademisi'nde görevi sona eren öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, deneyimli ve idari personelden başkanın Öneri ettiği ve İçişleri Bakanı'nın müsait gördüğü personel, en geç 2 ay içerisinde Polis Akademisi Başkanlığı'nda durumlarına müsait kadrolara atanacak.

Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne dönüştürülecek. Fakülte öğrencileri, YÖK vasıtası ile belirlenecek üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler fakültelerine tercihlerine kıyasla yerleştirilecek. 1 Ocak 2020 tarihine kadar, emniyet teşkilatının ilk kademe amir ihtiyacını karşılamak üzere, lisans mezunları arasından KPSS'de taban puanı piyasa ve koşulları taşıyanlar, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi'nde bir eğitim-öğretim çağı hususi eğitime tabi tutulabilecek.

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, enstitü ve polis iş yüksekokullarından mezun olup olmadığına bakılmaksızın, mecburi hizmetle yükümlü yer aldığı vakit içerisinde istifa edenler, ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler yahut sıhhat nedeni hariç, başka herhangi bir nedenle ayrılanlar, yükümlülük sürelerinin noksan bölümü ile orantılı şekilde kendilerine yapılan öğretim masraflarını hukuki faiziyle tazminat şekilde ödeyecek. Mevcut düzenlemede, öğretim masraflarının 4 katını tazminat şekilde ödüyorlardı. Ödemesi devam edenlerden çok ödeme yapmış olanlar ile bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten evvela ödemesini tamamlamış olanlara art ödeme yapılmayacak.

JANDARMANIN GÖREV VE SORUMLULUK ALANI

Belediye sınırları içerisinde olmakla birlikte, hizmet gerekleri bakımından müsait görülen yerler jandarmanın görev ve mesuliyet sahası şekilde saptama edilebilecek.

General rütbesinde olmayan daire başkanlarıyla il ve ilçe jandarma komutanlarının atanmaları, yer değiştirmeleri ve geçici görevlendirmeleri İçişleri Bakanı vasıtası ile yapılacak. Gerektiğinde Jandarma Genel Komutanı da bu konu için teklifte bulunabilecek. Diğer subaylar ile astsubaylar ve deneyimli jandarmaların atanması, yer değiştirmesi ve geçici görevlendirmeleri Jandarma Genel Komutanı'nın yetkisinde olacak.

Askeri nitelikte olmayan görevleri sebebiyle işledikleri iddia edilen bir suçtan ötürü görevi başında kalmasında sakınca görülen jandarma personeli, İçişleri Bakanı vasıtası ile görevinden uzaklaştırılabilecek. İl jandarma komutanı dış olmak üzere, il jandarma komutanlıklarında görevli personel, vali vasıtası ile görevden uzaklaştırılabilecek. Görevden uzaklaştırılan personel hakkında, en geç 10 gün içerisinde ön araştırma veya soruşturmaya başlanacak.

Görevden uzaklaştırılanlar yaptıkları görevden alıkonulmuş olacak. Bu şahısların görev bölgeleri değiştirilebilecek veya başka görev verilmeyebilecek. Görevden uzaklaştırılanlara bu vakit içerisinde aylıklarının üçte ikisi ödenecek. Haklarında tahkikat izni verilmemesine, soruşturmaya veya kovuşturmaya yer olmadığına, beraatına, her ne nedenle olursa olsun halk davasının düşmesine veya ortadan kaldırılmasına karar verilenlerin ödenmeyen veya noksan ödenen her çeşitli özlük hakkı ödenecek.

Jandarmanın askeri görevleri haricindeki başka görevleriyle ilgili fiil ve işlemleri; İçişleri Bakanlığı, valiler ve kendi amirleri vasıtası ile denetlenecek ve teftiş edilecek.

İl jandarma komutanı ile merkez ilçe jandarma komutanı meselesinde il valisince, ilçe jandarma komutanı meselesinde kaymakamın değerlendirmesi alınarak il valisi vasıtası ile her senenin sonunda askeri görevleri haricindeki başka görevleriyle ilgili değerlendirme raporu düzenlenecek. Değerlendirme raporları personelin terfi, ödüllendirme, tayin etme ve yer değiştirmesinde dikkate alınacak.

İZİNLER AMİRLERİN ONAYIYLA VERİLECEK

İl ve ilçe jandarma komutanlarıyla karakol komutanlarının izinleri, ilgili komutanlıkların planlaması da dikkate alınarak yerel mülki tutum amirlerinin onayıyla verilecek.

Amiraller haricinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı Kurmay Başkanı, Sahil Güvenlik Komutanlığı karargahında görevli başkanlar ve bölge komutanlarının atanmaları İçişleri Bakanı vasıtası ile yapılacak. Diğer subayların ve astsubayların, devlet memurlarının, deneyimli erbaşların ve sözleşmeli erbaş ve erlerin atanmalarıyla erbaş ve erlerin dağıtımları Sahil Güvenlik Komutanı'nca yapılacak.

Sahil güvenlik bölge komutanları hakkında, mülki görevleri açısından konuşlu bulundukları yerin valisince her sene sonunda, askeri görevleri haricindeki başka görevleriyle ilgili şekilde değerlendirme raporu düzenlenecek. Değerlendirme raporları personelin terfi, ödüllendirme, tayin etme ve yer değiştirmesinde dikkate alınacak.

Buna göre, askeri nitelikte olmayan görevleri sebebiyle işledikleri iddia edilen bir suçtan ötürü görevi başında kalmasında sakınca görülen Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, İçişleri Bakanı'nca görevinden uzaklaştırılabilecek. Gerektiğinde Sahil Güvenlik Komutanı da bu konu için teklifte bulunabilecek. Görevden uzaklaştırılan personel meselesinde en geç on gün içerisinde ön araştırma veya soruşturmaya başlanacak.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILANLAR

Görevden uzaklaştırılanlar, yapmakta oldukları görevden alıkonulacak. Bu şahısların görev bölgeleri değiştirilebilecek veya başka görev verilmeyebilecek. Görevden uzaklaştırılanlara, bu vakit içerisinde maaş ödenecek. Ancak bu kişilerden haklarında tahkikat izni verilmemesine, soruşturmaya veya kovuşturmaya yer olmadığına, beraatına, halk davasının düşmesine veya ortadan kaldırılmasına karar verilenlerin ödenmeyen özlük hakları ödenecek.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin memleket dışı kadrolarında görevliyken görevden uzaklaştırılanlara da yurtiçinde bir kadroya atanıncaya kadar memleket dışı maaşı ödenecek. Görevden uzaklaştırma tedbiri iki ayı geçemeyecek. Bu süre, mecbur durumlarda iki ayı geçmemek üzere bir kez uzatılabilecek.

VALİ DENİZLERE DE BAKACAK

Sahil Güvenlik Komutanlığının askeri görevleri haricindeki başka görevleriyle ilgili fiil ve işlemleri, İçişleri Bakanlığı ile valiler ve kendi amirleri vasıtası ile denetlenecek ve teftiş edilecek.

Vali, general ve amiraller dış olmak üzere, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin askeri görevleri haricindeki başka görevlerini ilgilendiren disiplin suçları ortaya çıktığında, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu hükümleri çerçevesinde uyarma ve kınamanın yanı sıra, 8 güne kadar hizmete kısmi süreli devam ve 1/10'a kadar aylıktan kesme cezası verebilecek.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarının kıyafetleri, Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı vasıtası ile müştereken çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.

Kaynak: HABERLER.COM


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×