'Hacamat ve akupunktur' yasa taslağı tamam, masrafları SGK ödemiyor

Sağlık Bakanlığı, hacamat, akupunktur, hipnoz ve mezoterapi gibi geleneksel tıp uygulamalarını takip altına alacak.

'Hacamat ve akupunktur' yasa taslağı tamam, masrafları SGK ödemiyor
27 Ocak 2014 Pazartesi 16:03

Sağlık Bakanlığı, hacamat, akupunktur, hipnoz ve mezoterapi gibi geleneksel tıp uygulamalarını takip altına alacak. Uygunsuz ortamlarda sağlıksız tedavi yöntemlerinin önüne geçmeyi planlayan bakanlık, geleneksel uygulamaların klinik ve hastanelerde uygulanması için yönetmelik taslağını tamamladı. Taslakta, akupunktur, kupa tedavisi (hacamat), hipnoz, hirudoterapi, refleksoloji, ozonla tedavisi olmak üzere toplam 14 alanda uygulamayı yapacak personel, merkezde bulundurulacak araç-gereçler, eğitim müfredatı, tanı ilkeleri ve temel bilgiler belirlendi. Bu tedavilerin bedeli SGK tarafından karşılanmayacak, ücret hizmet alan kişilerden alınacak.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Geleneksel, Tamamlayıcı, Alternatif Tıp Uygulamaları Yönetmelik Taslağı’ tüm ilgililerin görüş ve önerilerine açıldı. Taslak yönetmelikle ilgili görüş ve öneriler Değerlendirme Çizelgesine uygun olarak doldurularak, 28 Şubat 2014 tarihine kadar shgm.alternatiftip@saglik.gov.tr adresine gönderilecek. Bu öneriler incelendikten sonra taslağa son şekli verilecek.

Yönetmelik, insan sağlığına yönelik geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemleri ile bu yöntemleri uygulayacak kişilerin eğitimi ve yetkilendirilmelerini, bu yöntemlerin yapılabileceği sağlık kuruluşlarının belirlenmesi, çalışması ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenliyor.

UYGULAMAYA KONULACAK 14 ALAN BELİRLENDİ

Yönetmelik, geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarının yapıldığı kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait yeterli teknik ve personel alt yapısına sahip hastaneleri, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’e göre ruhsatlandırılmış kuruluşları ve bu kuruluşlarda yöntemleri uygulayacak kişileri ile bu kişilerin eğitimlerini ve bunların faaliyetlerinin denetlenmesini kapsıyor.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Şencan yönetiminde ekibin çalıştığı yönetmelik taslağında tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları konusunda 4 yıllık çalışma yapıldı. Sahada yapılan uygulamalar sonunda tedavi yöntemlerine ilişkin 31 başlık belirlendi. Taslakta uygulamaya konulacak 14 alan şu şekilde belirlendi; "Akupunktur, Apiterapi, Fitoterapi, Hipnoz, Sülük Tedavisi (Hirudoterapi) Homeopati, Kyropraktik, Kupa Uygulaması, Maggot Tedavisi (Larva Tedavisi), Mezoterapi, Ozon Tedavisi, Proloterapi, Refleksoloji, Osteopati”

KOMİSYON OLUŞTURULACAK

Uygulamaları yapacak hekimlerin ve uygulayıcıların kimleri, hangi şartlarda ve hangi hastalıklarda tedavi edebilecekleri, uygulamaları öğrenmek için gerekli teorik ve pratik uygulama müfredatı ile verilen sertifikaların değerlendirilmesi ile ünite ve uygulama merkezi bilimsel, teknik alt yapı ve personel kriterlerine uygunluğu ile ilgili görüş vermek üzere, bakanlıkça Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonu oluşturulacak. Bilim komisyonu Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü veya ilgili Daire Başkanı Başkanlığında, iİlgili alanlarda bilimsel olarak öne çıkmış, üniversitede öğretim üyesi veya Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı hastanelerde uygulama yapan uzman hekimler arasından seçilecek üç üye, Kamu/özel üniversitelerden Eczacılık veya Farmakoloji bilim dalından iki öğretim üyesi, uygulama sertifikası olan en az 5 yıldır aktif olarak uygulama yapan mesleğini serbest olarak icra eden iki hekim, Kamu/özel üniversitelerden medikal onkoloji bilim dalında bir öğretim üyesi, Kamu veya özel sağlık kuruluşundan/üniversitelerden bir Tıbbi Etik ve Deontoloji Uzmanı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan en az Daire Başkanı düzeyinde bir kişi, Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan en az Daire Başkanı düzeyinde bir kişiden, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumundan en az Daire Başkanı düzeyinde bir kişi olmak üzere 13 üyeden oluşacak.

BİLİM KOMİSYONUNU BAKAN BELİRLEYECEK

Bilim komisyonu üyeleri Bakan tarafından belirlenecek. Üyeler iki yıl süreyle görev yapacak. Bilim komisyonu, gündem maddelerini görüşerek raporunu hazırlayacak. Bilim komisyonu uygulamaların bilimsel doğrultuda gelişmesi ve uygulanması için tavsiye kararları alacak. Bilim komisyonu, uygulamaların bilimsel kanıtlarını inceleyerek kişilere uygulanıp uygulanmayacağı ve uygun görülenlerden hangilerinin ünite veya uygulama merkezinde uygulanabileceği hususunda Bakanlığa görüş verecek. Uygulamalar Bakanlıkça yetkilendirilmiş, ünite ve uygulama merkezi haricinde yapılamayacak. Uygulama merkezlerinde, üniteler için belirlenen uygulamalar da yapılabilecek. Uygulama merkezi veya ünitelerin bilimsel, teknik alt yapı ve personel yönünden sahip olmaları gereken standartları Bakanlıkça belirlenecek. Uygulamaların fiyat listesi Bakanlıkça belirlenecek ve uygulamaların ücreti hizmet alan kişiler tarafından ödenecek.
CİHAN


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×