Gazilerin ortez ve protez almaları zorlaşıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu'nca 21.5.2014 tarihinde kararlaştırılan 'İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı' bazı kısıtlamaları...

Gazilerin ortez ve protez almaları zorlaşıyor
30 Mayıs 2014 Cuma 18:33

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu'nca 21.5.2014 tarihinde kararlaştırılan 'İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı' bazı kısıtlamaları da beraberinde getiriyor.

5510 sayılı Kanunun 73. maddesinin 10. fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirildi ve aynı maddeye on birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklendi: "Ancak 72. maddede belirtilen usullere göre bedelleri karşılanacak olan bu kapsamdaki ürünler garanti süresi içerisinde veya aynı amaca yönelik ürün talepleri Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenen bedeller üzerinden Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslara göre karşılanır."

"Kurum, ödeme kapsamındaki sağlık hizmetleri ve/veya ürünleri listelerine girmek, bu listelerde kalmak veya listelerde değişiklik yapmak için başvuruda bulunan ya da Kurumla sözleşme yapmak için başvuran, gerçek veya tüzel kişilerden yıllık ücret ve/veya başvuru ücreti alınması hususunda yetkilidir. Buna ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir.

Kurum, sağlık hizmeti sunulan ve/veya ürün sağlayıcılarından satın alacağı ürün ya da sağlık hizmetleri ile ilgili olarak, ürün ve hizmetin kalitesi, standardı, niteliği veya yeterliliği ile fatura denetimi konusunda kriterler koymaya, alternatif geri ödeme modelleri oluşturmaya ve bu konularda tespitler ve denetimler yapmaya ve/veya yaptırmaya, buna bağlı olarak hizmet alımı yapmaya yetkilidir."

Madde 46’da yapılan değişiklikle kurum tarafından karşılanan ortez ve protezlerde standart fiyatların olmaması ve Kanunda "kısıtlama getirilmeksizin ödenir" hükmü nedeniyle hem gazilerin istismar edildiği hem de Kurumun onlarca kat fazla ücret ödemek durumunda kaldığı belirtildi.

Madde ile fiyatların belirlenmesi halinde ilgili firmalarla sözleşme yapılarak gazilerin ücret ödemeden ortez ve protezleri alması amaçlanıyor. Madde ile aynca Kurumun ödeme listesine girmek amacıyla ilaç, tedavi, tıbbi cihazlar ve benzeri konularda yapılacak başvurular ve sağlık hizmetleri ödeme listelerinde bulunan ürün ve talepler için yıllık ücret ve/veya başvuru ücreti alınması şeklinde bir düzenleme yapılıyor. Bu şekilde başvuruların ve listelerin daha düzenli bir hale getirilmesiyle daha etkin yönetilebilirlik sağlanması amaçlanıyor.

Yine ilaç bulunabilirliğin sağlanması ve maliyet etkin politikalara uygun özgün sözleşmeler yapılabilmesi hedefleniyor. Yurt dışında iş üstlenen işverenlerce bu işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri adına kuruma ödenmesi gereken sigorta primlerinin üst sınırı asgari ücretin üç katına indirilerek iş gücü maliyetinin düşürülerek Türk firmalarının yurt dışındaki rekabet güçlerinin artırılması amaçlanıyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bursu ile Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrencilerin prim ödeme yükümlüsünün bu başkanlık olarak belirlenmesi hedefleniyor. CİHAN


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×