Ermenek'te 18 İşçinin Öldüğü Ocaktaki Son Teftiş Raporu: Facia Geliyor

Bakanlık, Ermenek'te 18 işçinin öldüğü maden ocağında kazadan önceki son teftişte, toplam 8 mevzuata aykırılık tespit edildiğini ve para cezası uygulandığını bildirdi.

Ermenek'te 18 İşçinin Öldüğü Ocaktaki Son Teftiş Raporu: Facia Geliyor
03 Mart 2015 Salı 17:04

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Karaman Ermenek'te 18 işçinin öldüğü maden ocağında kaza olmaksızın öncelikle 19-20 Haziran 2014 tarihinde yapılan son teftişte yekün 8 mevzuata aykırılık belirleme edildiğini ve idari nakit cezası uygulandığını açıklandı.

İŞTE TEFTİŞ SONUÇLARI:

Maden ocağında ilkyardım odasında müsait emirlerin bulunmadığı, kömür tozunun bastırılmasını sağlayarak havaya kalkmasını önleyecek herhangi bir patlama barajının bulunmadığı, bacalarda yapılan ilerleme ve hazırlık çalışmalarında denetim sondajları yapılmadığı, tahkimat bağlarının fırça, kama ve takoz ile irtibatlandırılması ve çintilerin taraf ve üstlerden galeri cidarına sıkılanması hususunda eksikler bulunduğu, taraf baskılar neticesinde kesitin daraldığı ve tertipli şekilde onarım tarama yapılması gereken bölümlerin var olduğu, ocakta acil hal hususunda ve umumi meydana gelebilecek acil vaziyetler hususunda güvenlik tatbikatı yapılmadığı 6 tane bekleme barajında gaz miktarının ölçümü için örnek borusu bulunmadığı, çalışanlara verilen çizmeler, materyal düşmesi ve darbeye karşı burun koruyucu özellikte bulunmadığı ve yeraltı ocağında martopikör ile çalışanların maruz kaldığı titreşimin boyutları ve buna özgü sıhhat araştırmaları ile alakalı herhangi bir kayıt görülemediği söylendi.

HDP'Lİ VEKİLİN SORU ÖNERGESİNE BAKANLIK CEVAP VERDİ

HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel'i Karaman Ermenek'teki maden kazasında 18 işçinin ölümü ile alakalı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in yazılı şekilde yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesine Bakanlık yanıt verdi. Levent Tüzel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in yanıtlaması istemiyle soru önergesinde ; 'Has Şekerler maden ocağında üretim şartları ilkel ve işçiler sendikasızdır. Bakanlığınız sebep maden ocaklarının uygar teknoloji ile yenilenmesi ve sendikal örgütlenme özgürlüğünü güvence altına alacak uygulamaları yaşama geçirmiyor? 18 Maden işçisinin maden ocağında mahsur kalmasında, Has Şekerler Şirketi'nin sahibi Saffet Uyar'ın sorumluluğunun açığa çıkarılması için Bakanlığınızca ne muamele yapılacaktır?' sorularını yöneltmişti.


'HİÇ KİMSE BİR SENDİKAYA ÜYE OLMAYA YA DA ÜYELİKTEN AYRILMAYA ZORLANAMAZ'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Levent Tüzel'e verdiği cevaplar şöyle; Anayasanın 51'inci maddesine oranla 'Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin meslek ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın Anayasanın 51'inci maddesine oranla 'Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin meslek ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kurumlar kurma, bunlara serbestçe aza olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya aza olmaya ve ya üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 25'inci maddesi, işçiye sendikal nedenlerle iş sözleşmesi feshedilen işçiye 4857 sayılı İş Kanununa oranla dava açma hakkı vermektedir. Ayrıca, Kanunun 78'inci maddesi ile sendikada kalmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlayanlara, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde her bir üyelik için 700 TL idari nakit cezası ile cezalandırılmaları öngörülmüştür. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 118'inci maddesinde, bir kimseye karşı bir sendikaya aza olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan insanlara 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.'

'SON 5 YILDA DENETİMLER SONUCUNDA 13 BİN 908 SAHANIN FAALİYETİ DURDURULDU'

'Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sebebi ile son 5 yılda 30 bin 702 piyasa denetlenmiş ve bu denetimler neticesinde 13 bin 908 sahanın faaliyeti durdurulmuştur. Kömür alanlarına son 5 yılda 1346 denetim gerçekleştirilmiş olup 352 sahada projeye marjinal faaliyette bulunmak sebebi ile faaliyetler durdurulmuştur. Yeraltı işletme yöntemiyle çalışan 206 kömür ocağının hepsi anılan Bakanlık sebebi ile denetlenmiştir. Yapılan denetimler neticesinde 78 ocağın faaliyeti durdurulmuştur. Bakanlığımızca yer altı kömür metal işletmelerinde iş sağlığı ve güvenliği anlamında 2014 Haziran ayından bugüne kadar yapılan teftişler neticesinde 105 ofis için işin durdurulması kararı alınmıştır. 2014 yılında verilen durdurma kararlarının nedenlerine ilişkin meslek sene sonunda yapılacaktır.'

'ERMENEK'TE 2014 YILINDA 3 İŞYERİ İÇİN DURDURMA KARARI UYGULANDI'

'Karaman Ermenek Bölgesi'nde faal şekilde üretim yapmakta bulunan 9 yer altı kömür ocağı bulunmakla müşterek 2014 yılında 3 ofis için durdurma kararı uygulanmış olup, bu işyerlerinden, yapılan teftişte belirleme edilen ve hayati tehlike içeren mevzuata aykırılıkları gideren 1 işyerinde durdurmanın kaldırılması kararı uygulanmıştır.

'TEFTİŞTE TOPLAM 8 MEVZUATA AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ'

'Karaman ili Ermenek ilçesinde bulunan Has Şekerler Madencilik Enerji Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. - Kömür İşletmesi ünvanlı işyerinde yapılan en son teftiş 19.06.2014-20.06.2014 tarihleri içerisinde oluşturulmuş olup, teftişte yekün 8 mevzuata aykırılık belirleme edilmiştir. İdari nakit cezası kullanılan mevzuata aykırılık tespitleri aşağıdaki gibidir.

18 İŞÇİNİN ÖLDÜĞÜ OCAKTAKİ EKSİKLİKLER

'Yeraltı ocağındaki ilkyardım odasında müsait buyruklar bulunmamaktadır. Ocakta zincirleme patlamaları engellemek amacıyla kurulması gereken, yerdeki kömür tozunun bastırılmasını sağlayarak havaya kalkmasını önleyecek herhangi bir patlama barajı (taş tozu veya su kullanılarak oluşturulmuş) bulunmamaktadır. Ocak genelinde bacalarda yapılan ilerleme ve hazırlık çalışmalarında denetim sondajları yapılmamaktadır. Ocak genelinde tahkimat bağlarının fırça, kama ve takoz ıie irtibatlandırılması ve çintilerin taraf ve üstlerden galeri cidarına sıkılanması hususunda eksikler bulunmaktadır. Yan baskılar neticesinde kesitin daraldığı ve tertipli şekilde onarım tarama yapılması gereken bölümler mevcuttur. İşyerinde yangın tatbikatı oluşturulmuş olup bilhassa yeraltı ocağında yaşanabilecek bir acil hal hususunda ve umumi meydana gelebilecek acil vaziyetler hususunda güvenlik tatbikatı yapılmamıştır. Yeraltı ocağında yekün 6 tane bekleme barajı bulunmaktadır. Bu barajların ardında kalan galerilerdeki gaz miktarının ölçümü için örnek borusu bulunmamaktadır. Çalışanlara verilen çizmeler materyal düşmesi ve darbeye karşı burun koruyucu özellikte değildir.Yeraltı ocağında martopikör ile çalışan çalışanların maruz kaldığı titreşimin boyutları ve buna özgü sıhhat araştırmaları ile alakalı herhangi bir kayıt görülememiştir.'

'KAZA İLE İLGİLİ TÜM BİLGİLER İNCELEME TEFTİŞİNİN SONUÇLANMASIYLA ORTAYA ÇIKACAKTIR'

'Etkin denetimi sağlamak, sektörlere ilişkin hususi riskleri belirleyerek memleket genelinde öncelikli risklerin bulunduğu daha çok ofis ve çalışana ulaşabilmek amacıyla geçmiş yıllara ilişkin istatistiki veriler milli politikalar ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, meslek hayatının riskleri ve öncelikleri ile kaynaklar dikkate alınarak yıllık şekilde hazırlanmakta bulunan programlı teftişler hazırlanmaktadır. Bakanlığımız, bütün madencilik sektörünü kapsayacak biçimde iş sağlığı ve güvenliği teftiş politikası şekilde koruyucu ve giderici yaklaşımı ana almış ve programlanmış teftişler ile eğitim çalışmalarını bir arada yürüterek yurdumuzdaki iş sağlığı ve güvenliği bilincini yükseltmeyi benimsemiştir. Özellikle ölümlü iş kazalarının yoğun olarak karşılaşıldığı yer altı kömür işyerlerinden, havza şeklinde üretim yapılan işyerlerinde yılda iki kere olmak üzere, yer üstü ocakları ile yer altı metal ocaklarının teftişleri, yıllık programlı teftişler şeklinde sürdürülmektedir. Bakanlığımızca yapılan bu teftişler esnasında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 25'inci maddesi gereğince, işyerinin tesis ve tertiplerinde, makine ve cihazlarında, meslek yöntem ve şekillerinde, işçilerinin yaşamı için tehlikeli bulunan bir husus belirleme edilmesi halinde, tehlike giderilinceye kadar, tehlikenin özelliğine göre, işin bir bölümünün veya % durdurulması istenmektedir. Karaman ili Ermenek ilçesi Güneyyurt beldesi Pamuklu köyü Takanderesi mevkii adresinde kurulu bulunan 'Has Şekerler Mad. Enerji Nak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kömür İşletmesi' ünvanlı işyerinde 28.10.2014 tarihinde meydana gelen iş kazası sonrasında, iki iş başmüfettişi bahse konu işyerinde iş sağlığı ve güvenliği anlamında tetkik teftişi gerçekleştirmek üzere görevlendirilmişlerdir. Kaza ile alakalı bütün bilgiler tetkik teftişinin sonuçlanmasıyla ortaya çıkacaktır.

2014 KASIM AYI İTİBARIYLA 13 BİN 492 MADEN İŞLETME RUHSATI BULUNUYOR

'2014 yılı Kasım ayı sebebi ile 7 bin 708 maden arama ruhsatı ve 13 bin 492 maden işletme ruhsatı bulunmaktadır.'

Kaynak: HABERLER.COM


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×