Dershane dönüşüm başvuruları başladı, son başvuru 31 Ağustos 2015

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), dershanelerin özel okula dönüştürülmesine ilişkin esasları belirledi. Bakanlık, dönüşüm ile ilgili başvuruları 7 ayrı dönem halinde alacak. Dönüşüm programına erken başvurulara ‘Dönüşüm Programı...

Dershane dönüşüm başvuruları başladı, son başvuru 31 Ağustos 2015
10 Haziran 2014 Salı 13:03

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), dershanelerin özel okula dönüştürülmesine ilişkin esasları belirledi. Bakanlık, dönüşüm ile ilgili başvuruları 7 ayrı dönem halinde alacak. Dönüşüm programına erken başvurulara ‘Dönüşüm Programı Değerlendirme Formu’ üzerinden dönem önceliğine göre yüksek puan verilecek. Belirlenen program kapsamında ilk başvuru dönemi 2 Haziran’da başladı ve 4 Ağustos’a kadar devam edecek.

Kurucu veya kurucu temsilcisi tarafından yapılacak başvurular için belirlenen yedinci ve son dönem başvuruları 7 Temmuz 2015’te başlayacak. Dershane dönüşümü kapsamında başvurular MEBBİS’te oluşturulan ‘Dönüşüm Programı Modülü’ üzerinden yapılacak. Son başvuru, 1 Eylül 2015 tarihine kadar alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) dershane ve etüt eğitim merkezlerinin dönüşümü ile ilgili ‘5580 Sayılı Kanun Kapsamında 14 Mart 2014 Tarihinde Faal Olan Dershaneler ile Öğrenci Etüt Eğitim Merkezlerinin Dönüşüm Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’ hazırladı. Dönüşüm iş ve işlemleri MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Dönüşüm ve Teşvikler Daire Başkanlığı’nca hazırlanan 5 sayfalık kılavuza göre yapılacak.

Bakanlık, dönüşüm kapsamında 7 ayrı dönem belirledi. Dönüşüm başvuru tarihlerinde ilk dönem 2 Haziran-4 Ağustos 2014 tarihlerinde yapılacak. İkinci dönem başvurular, 5 Ağustos’ta başlayarak, 27 Ekim 2014’te sona erecek. Üçüncü başvurular, 28 Ekim’den 31 Aralık 2014’e, dördüncü dönem 2 Ocak-2 Mart 2015, beşinci dönem 3 Mart-4 Mayıs 2015 ve altıncı dönem 5 Mayıs-6 Temmuz 2015 tarihleri arasında yapılacak. Dershane ve etüt dönüşümünde belirlenen son dönem ise 7 Temmuz’da başlayacak. Dönüşüm için son başvuru 1 Eylül 2015 tarihinde alınacak.

Dershane ve öğrenci etüt merkezleri, 1 Eylül 2015 tarihine kadar dönüşüm programına bakanlıkça Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri’nde (MEBBİS) oluşturalan ‘Dönüşüm Programı Modülü’ üzerinden başvuru yapacak. 14 Mart 2014 tarihinde faal olan dershaneler ile 5580 sayılı kanunda yapılan düzenlemelere göre gerekli dönüşümü tamamlayan öğrenci etüt merkezleri eğitim faaliyetlerine 1 Eylül 2015 tarihinde son verecek. Kurucu veya kurucu temsilcisi tarafından yapılacak başvurular 7 dönem halinde alınacak. Dönüşüm programına erken başvuranlara ‘Dönüşüm Programı Değerlendirme Formu’ üzerinden dönem önceliğine göre yüksek puan verilecek.

AMACINA AYKIRI FAALİYET GÖSTEREN KURUMLAR DÖNÜŞÜM PROGRAMINDAN ÇIKARTILACAK

Aynı ilde ve bir başka dershanenin şubesi olmaksızın 14 Mart 2014 itibarıyla en az üç yıldır faaliyet gösteren birden çok dershanenin kurucuları bir araya gelerek kurdukları şirket tüzel kişiliklerince dönüşüm programına başvurmaları halinde, bina kiralama ve irtifak hakkı kullanımında öncelikle değerlendirilecek. Aynı ilde ve bir başka dershanenin şubesi olmaksızın faaliyet gösteren birden çok dershanenin kurucuları bir araya gelerek kurdukları şirket tüzel kişiliklerince dönüşüm programına başvurmaları halinde. Dönüşüm Programı Değerlendirme Formuna göre her dershane için puan verilecek. Dönüşüm programına alınan kurumlar, kurucularının veya kurucu temsilcilerinin talep etmeleri ve Bakanlığın uygun görmesi kaydıyla dönüşüm programından çıkabilecek. Kurumlar, dönüşüm programına alınmaları kaydıyla 2018-2019 eğitim öğretim yılının bitimine kadar okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul, ortaokul ve temel lise olarak faaliyet gösterebilecek. Dönüşüm Programına alınan kurumların kurucu veya kurucu temsilcilerinden, başvuru esnasında gerçek dışı bilgi ve belge sunduğu tespit edilenler hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacak. Bu kurumlar dönüşüm programından çıkartılacak. Bu kuramların kurucularına 5 yıl geçmeden tekrar kurum açma veya bir kurumu devir alma ya da ortak olma izni verilmeyecek. Kuruluş amacına aykırı faaliyet gösteren kurumlar dönüşüm programından çıkartılacak.

DÖNÜŞÜME İTİRAZLAR 10 GÜN İÇİNDE YAPILACAK

Dönüşüm programına alınmak üzere başvuru yapanlardan bilgi ve belgeleri incelemek için İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce Özel Öğretim kurumlarına bakmakla görevli milli eğitim müdür yardımcısı-şube müdürü başkanlığında ve ilgili birin personelinden en az üç kişilik komisyon oluşturulacak. Komisyonca en geç 10 iş günü içerisinde başvuruları inceleyecek. Uygun görülen kurumların başvuru işlemleri MEBBİS'te oluşturulan Dönüşüm Programı Modülü üzerinden onaylanacak. Ayrıca, onaya ilişkin modül çıktısı imzalanıp mühürlenerek bir örneği kurucu-kurucu temsilcisine imza karşılığı teslim edilecek.

İl milli eğitim müdürlüklerince onaylanan başvurular Genel Müdürlükçe oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek uygun olan kurumlara Dönüşüm Programına Kabul Formu düzenlenecek. Dönüşüm programına alınan kurumların listesi, her dönemin bitim tarihinden itibaren en geç 30 iş günü içerisinde Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü web sayfasında yayımlanacak. Başvurusu herhangi bir nedenle reddedilen kurumlar eksiklerini gidermeleri durumunda 1 Eylül 2015'e kadar yeniden başvurabilecek.

Dönüşüm programına alınmaya ilişkin itirazlar, listelerin http://ookgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 10 gün içinde yapılacak. İtirazlar dilekçeyle Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü'ne yapılacak. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak. İtirazların cevaplanmasındaki süre için gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacak. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacak.

CİHAN


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×