DDBS'ne Veri Aktarılması Yönetmeliği yayımlandı

Devlet Destekleri Bilgi Sistemine Veri Aktarılması Yönetmeliği (DDBS), Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik, kamu tarafından doğrudan veya kamu kaynakları kullanılarak başka bir kurum veya kuruluş aracılığıyla teşebbüslere herhangi...

DDBS'ne Veri Aktarılması Yönetmeliği yayımlandı
30 Mayıs 2014 Cuma 19:08

Devlet Destekleri Bilgi Sistemine Veri Aktarılması Yönetmeliği (DDBS), Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik, kamu tarafından doğrudan veya kamu kaynakları kullanılarak başka bir kurum veya kuruluş aracılığıyla teşebbüslere herhangi bir şekilde mali fayda sağlayan uygulamaların izlenmesi, her türlü kayıt ve verinin elektronik ortamda Devlet Destekleri Bilgi Sistemi'ne (DDBS) aktarılması ve bu verilerin paylaşılması ile kayıt ve veri verme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak yaptırımları kapsıyor.

Kurum ve kuruluşlar tarafından teşebbüslere herhangi bir şekilde mali fayda sağlayan uygulamaları kapsayan yönetmeliği 9.12.1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi, 13.10.2010 tarihli ve 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanunun 5. maddesinin ikinci fıkrası ile ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlandı.

Yönetmeliğin ‘Verilere İlişkin Hükümler’ bölümünde verilerin nitelikleri ve aktarılması, verilerin gizliliği ve paylaşılması esasları belirlendi.

DDBS'ye aktarılacak uygulamaları ve bu uygulamalara ilişkin verileri, ilgili kurum ve kuruluşların uygulamalarına dayanak teşkil eden mevzuatı esas alarak belirlemeye Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı yetkilendirildi. DDBS’ye veri aktaracak kurum ve kuruluşlar ile uygulamalarına ilişkin liste her yılın Ocak ayında Müsteşarlığın internet sitesinde ilan edilecek. Kurum ve kuruluşların uygulamalarında değişiklik yapmaları veya yeni bir uygulamayı yürürlüğe koymaları halinde, değişikliklerin yer aldığı liste veri dönemlerini takip eden ay içinde ilan edilecek. Kurum ve kuruluşların uygulamalarında değişiklik yapmaları veya yeni bir uygulama yürürlüğe koymaları halinde, bu uygulamalara ilişkin veriler, mevzuatın yürürlük tarihinden sonraki uygulama verilerini de kapsayacak şekilde, listenin yayımını takip eden veri döneminden itibaren DDBS’ye aktarılmaya başlanacak.

KURUM VE KURULUŞLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

“Uygulamalara ilişkin mevzuatın yürürlükten kalkmış olması, uygulama devam ettiği sürece, kurum ve kuruluşların uygulama verilerini DDBS’ye aktarma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.” diye devam eden yönetmeliğin diğer düzenlemeleri şöyle:

“Birinci fıkra kapsamındaki veriler, kurum ve kuruluşlar için belirlenen dosya biçimleri, veri formatları ve veri aktarım yöntemleri kullanılarak DDBS’ye aktarılır. Belirlenen dosya biçimi, veri formatı ve veri aktarım yöntemi dışında herhangi bir şekilde verileri ileten, hatalı ya da eksik gönderen veya daha önce gönderdiği verilerde değişiklik olması halinde güncellenmiş verileri göndermeyen kurum ve kuruluşlar, veri aktarma yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılmaz. Kurum ve kuruluşlar, uygulamalarına ilişkin yeni veya güncellenmiş verileri aylık bazda düzenler ve veri dönemini izleyen ayın son iş gününe kadar DDBS’ye aktarır. Kurum ve kuruluşlar, DDBS’ye aktardıkları verilerde, Müsteşarlık tarafından belirlenen sınıflandırmaları kullanmakla yükümlüdür. Farklı sınıflandırmaları kullanarak uygulama verilerini kayıt altına alan kurum ve kuruluşlar, aktaracakları verilerin belirlenen sınıflandırmalara dönüştürülmesini sağlayacak tedbirleri almakla yükümlüdür. Kurum ve kuruluşlar, verileri belirlenen formatta DDBS’ye aktarmak için gerekli altyapıyı kurmakla yükümlüdür.”

VERİLERİN GİZLİLİĞİ

Devlet Destekleri Bilgi Sistemine Veri Aktarılması Yönetmeliği’nin ‘Verilerin gizliliği ve paylaşılması’ başlığı altında, “DDBS’de yer alan verilerin kamuoyuna açıklanmasında ve üçüncü kişilerle paylaşılmasında gizlilik ilkelerine uyulması esastır. Kamu kaynaklarında etkinliğin sağlanması ve mükerrerliklerin önlenmesine katkı sağlamak üzere, DDBS’de kayıtlı verilere erişime Kurul tarafından belirlenen esaslar dahilinde izin verilebilir.” düzenlemesi yer aldı.

Çeşitli ve Son Hükümler bölümü ‘Sorumluların bildirilmesi’ başlığı altında ise “5 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca ilan edilen listede yer alan kurum ve kuruluşlar, sorumlu birim amirine ilişkin bilgileri ve bu kişilerle ilgili değişiklikleri Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür. 5 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca ilan edilen listede yer alan kurum ve kuruluşlar belirledikleri veri aktarım sorumlularının isim ve iletişim bilgilerini Genel Müdürlüğe bildirir. Veri aktarım sorumlularının veya iletişim bilgilerinin değişmesi durumunda bu değişiklikler Genel Müdürlüğe bildirilir.” denildi.

CİHAN


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×