Danıştay'dan tüketicileri sevindirecek karar

Danıştay, tüketicilerin hakem heyetlerine yaptığı başvuruya ilişkin avukatlara vekalet ücreti ödenmesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Davacı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin Birinci Kısım İkinci...

Danıştay'dan tüketicileri sevindirecek karar
21 Temmuz 2014 Pazartesi 13:38

Danıştay, tüketicilerin hakem heyetlerine yaptığı başvuruya ilişkin avukatlara vekalet ücreti ödenmesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Davacı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin Birinci Kısım İkinci Bölüm 6. maddesinin sonunda yer alan "...avukatlık ücretine hükmedilir." ibaresine ilişkin Danıştay’a dava açmıştı. Bakanlık, tüketici hakem heyetlerinin idari bir kurul olduğu, yargılama faaliyetinde bulunmadığı, dava konusu tarife hükmü ile tüketici hakem heyetlerince çözülen uyuşmazlıklara ilişkin vekâlet ücretine hükmedileceğinin düzenlendiği, vekâlet ücretine hükmedilebileceğine ilişkin herhangi bir hüküm yer almadığı, yapılan düzenlemenin tüketicilerin hak arama özgürlüğünün kısıtlanacağı ileri sürülerek yürütmenin durdurulması ve iptali istemi ile Danıştay’a başvurmuştu.

Başvurunun ardından Danıştay, Türkiye Barolar Birliği’nden (TBB) savunma istedi. TBB gönderdiği savunmada şu ifadelere yer verdi: "Davalı idarenin haklı ve güncel bir menfaati olmadığından dava açma ehliyetin bulunmadığı, avukatlık ücretinin sadece yargılama aşamasında değil hukuki yardımlarda da söz konusu olduğu, uyuşmazlıkları çözüme kavuşturan her türlü merci kararları Tarifenin konusunu oluşturduğundan tüketici hakem heyetlerince vekalet ücretine hükmedileceği, kaldı ki bu heyetlerin kararlarının icra yolu ile takibe konulabildiği göz önüne alındığında, bu kararların ferisi olan avukatlık ücretine hükmedilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı, dava konusu düzenleme ile, tıpkı 6502 sayılı Yasa'nın ilgili maddesinde olduğu gibi nispi oran esas alındığı, üst hukuk normunda tüketici hakem heyetlerinde avukatlık ücretine hükmedilemeyeceğine ilişkin herhangi bir hükmün bulunmadığı ileri sürülerek davanın ve yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır."

Adalet Bakanlığı ise Danıştay’a gönderdiği savunmada yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiğini savundu.

Kararından tüketici hakem heyetlerinin yargısal bir mercii olmadığı, bu nedenle çözüme kavuşturdukları uyuşmazlıklarda vekalet ücretine hükmedemeyeceklerini bildiren Danıştay 8. Dairesi, bu konuda üst hukuk normlarında da herhangi bir hüküm bulunmadığını vurguladı. Danıştay ayıca tüketicinin Tüketici Hakem Heyetine başvurması üzerine aleyhine karar vermesi halinde karşı tarafın avukatına vekalet ücreti ödemek zorunda kalacağını bilmesinin, tüketicilerin hak arama yollarına başvurmalarından imtina etmelerine ve bu suretle hak arama özgürlüklerinin de kısıtlanacağını bildirdi.

Açıklanan nedenlerle Danıştay, dava konusu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin Birinci Kısım İkinci Bölüm 6. maddesinin sonunda yer alan "...avukatlık ücretine hükmedilir." ibaresinin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların oluşacağı açık olduğundan, yürütmesinin durdurulmasına oy birliği ile karar verdi. CİHAN


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×