Çevreyi Kirletene 169 Lira Ceza Geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2014 yılında Çevre Kanunu’na aykırı durumlarda verilecek idari para cezalarını açıkladı.

Çevreyi Kirletene 169 Lira Ceza Geliyor
29 Ocak 2014 Çarşamba 11:48

Çevre Kanunu'na aykırı durumlarda verilecek idari para cezaları yüzde 3,93 oranında arttırıldı. Buna göre umuma açık yerlerde çevreyi kirletene 169 TL, aracının muayenesini yaptırmayana bin 755 TL, içme suyuna atık karıştırana 84 bin 468 TL para cezası kesilecek. Gürültü kirliliğine neden olan mekanlara ise 21 bin 115 TL ceza ödeyecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Ceza Kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarına tebliğe göre yeni ceza rakamları 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Cezalar, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2013 yılı yeniden değerleme oranında yani yüzde 3,93 olarak arttırıldı. Emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine 875 Türk Lirası, yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine bin 755 Türk Lirası idarî para cezası verilecek.

İÇME VE KULLANMA SUYU KORUMA ALANLARINA ATIK BOŞALTANLARA 84 BİN LİRA CEZA

Hava kirliliği yönünden önemli etkileri nedeniyle kurulması ve işletilmesi yönetmelikle izne tâbi tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin almadan kuran ve işleten veya iznin iptal edilmesine rağmen kurmaya ve işletmeye devam eden veya bu tesislerde izin almaksızın sonradan değişiklik yapan veya yetkili makamların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlara 42 bin 232 Türk Lirası idarî para cezası verilecek. Bu tesislerde emisyon miktarları yönetmelikle belirlenen sınırları aşıyorsa 84 bin 468 Türk Lirası idarî para cezası verilecek.

Hava kirliliği yönünden kurulması ve işletilmesi izne tâbi olmayan tesislerin işletilmesi sırasında yönetmelikle belirlenen standartlara aykırı emisyona neden olanlara 10 bin 553 Türk Lirası idarî para cezası verilir. Kokuya sebep olan emisyonları, yönetmelikle belirlenen sınır değerlerin üzerinde çevreye verenlere 3 bin 205 Türk Lirası idarî para cezası verilir. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlara, her bir ihlal için 17 bin 594 Türk Lirası idarî para cezası ödeyecek. Kurulması zorunlu olan atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara 105 bin 587 Türk Lirası idarî para cezası verilecek. Ayrıca içme ve kullanma suyu koruma alanlarına, kaynağın kendisine ve bu kaynağı besleyen yerüstü ve yeraltı sularına, sulama ve drenaj kanallarına atık boşaltanlara 84 bin 468 Türk Lirası idarî para cezası verilecek. Umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenler de 169 Türk Lirası idarî para cezası ile cezalandırılacak.

ANIZ YAKANLARA HER DEKAR İÇİN 35,16 TÜRK LİRASI İDARÎ PARA CEZASI VERİLECEK

Yeni düzenlemede Kanunda yer alan gürültü kirliliğine ilişkin cezalar ise şu şekilde belirlendi: “Yönetmelikle belirlenen önlemleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olanlara, konutlar için 700 Türk Lirası, ulaşım araçları için 2 bin 108 Türk Lirası, işyerleri ve atölyeler için 7 bin 35 Türk Lirası, fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için 21 bin 115 Türk Lirası idarî para cezası verilecek. Denize, içme ve kullanma suyu sağlama amacına yönelik olmayan sulara atık boşaltanlara veya önlem almadan toprağa gömenlere ise 42 bin 232 Türk Lirası idarî para cezası verilirken fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için bin 51 Türk Lirası idarî para cezası kesilecek. Anız yakanlara her dekar için 35,16 Türk Lirası idarî para cezası verilecek. Anızlar orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde yakılırsa ceza beş kat artırılacak. Kanunda ve yönetmeliklerde öngörülen usûl ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak atık toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan, tekrar kullanan veya bertaraf edenlere 42 bin 232 Türk Lirası, ithal edenlere 105 bin 587 Türk Lirası idarî para cezası verilecek. Tehlikeli atıkların her ne şekilde olursa olsun ülkeye girişini sağlayanlara, ihraç eden veya transit geçişini yapanlara, tehlikeli atık bertaraf tesislerini kurallara uygun olarak kapatmayanlara 1 milyon 759 bin 846 TL ile 3 milyon 519 bin 697 TL arasında değişen cezalar uygulanacak. Ayrıca tehlikeli kimyasallar ve bu kimyasalları içeren eşyayı üreten, işleyen, ithal ve ihraç eden, taşıyan, depolayan, kullanan, ambalajlayan, etiketleyen, satan ve satışa sunanlara, 175 bin 981 TL'den 1 milyon 759 bin 846 TL'ye kadar idari para cezası verilecek. Atıksu arıtma ve evsel nitelikli katı atık bertaraf tesisini kurmamış belediyeler nüfus oranlarına göre 17 bin 594 TL ile 87 bin 987 TL arasında halihazırda faaliyette olup, atıksu arıtma tesisini kurmamış organize sanayi bölgeleri 175 bin 981 TL, diğer sanayi kuruluşları da 105 bin 587TL para cezası ödeyecek."


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×