BTK, ‘Kıst ücret’e ilişkin uygulama esasları kararını yayımladı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) hizmetten faydalanılan gün sayısı, kullanılan dakika, veri, vb. ile orantılı olarak hesaplanan tahakkuka esas ücreti ifade edilen ‘Kıst ücret’e ilişkin uygulama esasları kararını yayımladı.“Elektronik...

BTK, ‘Kıst ücret’e ilişkin uygulama esasları kararını yayımladı
30 Mayıs 2014 Cuma 15:53

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) hizmetten faydalanılan gün sayısı, kullanılan dakika, veri, vb. ile orantılı olarak hesaplanan tahakkuka esas ücreti ifade edilen ‘Kıst ücret’e ilişkin uygulama esasları kararını yayımladı.

“Elektronik Haberleşme Sektöründe Kıst Ücrete İlişkin Uygulama Esasları” gündem başlığı ile geçen ay sonunda toplanan BTK, Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı’nın hazırladığı takrir ve ekleri inceledi. Kurul, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 4, 6, 12 ve 48. maddeleri ile “Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin 15. maddesine eklenen 9. fıkra hükmü ve diğer ilgili mevzuat kapsamında; “Elektronik Haberleşme Sektöründe Kıst Ücrete İlişkin Uygulama Esasları”nın onaylanarak yürürlüğe konulması hususuna karar verdi.

Uygulaması 01.04.2015 tarihinde yürürlüğe girecek olan Elektronik Haberleşme Sektöründe Kıst Ücrete İlişkin Esaslarda; hizmetin sunumunu takiben ücretin tüketiciden tahsil edildiği aboneliklerdeki (faturalı) temel elektronik haberleşme hizmetlerini (ses, SMS, veri) kapsadığına işaret eden söz konusu kararda Kıst ücreti, Hizmetten faydalanılan gün sayısı, kullanılan dakika, veri, vb. ile orantılı olarak hesaplanan tahakkuka esas ücreti olarak tanımlandı.

Kıst ücret hesaplaması ise tarife/paket/kampanya deaktivasyonu hariç olmak üzere aşağıda belirtilen abone/kullanıcı hareketleri için; abonelik tesisi, aboneliğin dondurulması, abonelik devri, nakil, fesih/numara taşıma, ödeme tipi değişikliği (faturalıdan ön ödemeliye geçiş), paket aktivasyonu gibi tüm durumlarda uygulanacak.

SÜRE BAZLI OLARAK VEYA SABİT BİR ÜCRET KARŞILIĞINDA

İşletmeciler kıst ücret uygulamasına ilişkin hesaplamayı sadece süre bazlı olarak veya sabit bir ücret karşılığında belirli bir süre için kullanım miktarı verilen paket/tarifeler için belirtilen usul çerçevesinde gerçekleştirebilecek.

Sabit bir ücret karşılığında belirli bir süre için kullanım miktarı verilen paket/tarifeler için kıst ücret hesaplanması da aşağıdaki usulle yapılacak:

“Paket kapsamında aboneye tanımlanan kullanım miktarının (dakika, MB/GB, SMS/MMS adedi vb.) abonenin hizmetten yararlandığı süreye denk gelen

bölümü (belirlenen kullanım miktarı); [(paket kapsamında tanımlanan kullanım miktarı/paketin geçerli olduğu gün sayısı) x kıst uygulanacak gün sayısı]

ile paket ücretinin hizmetten yararlanılan süreye tekabül eden kısmı (süre bazlı belirlenen ücret); [(paketin toplam ücreti/paketin geçerli olduğu gün sayısı) x kıst uygulanacak gün sayısı] hesaplanır. Abonenin kıst uygulanacak süre boyunca yapmış olduğu kullanım miktarı, kıst uygulanacak süre için belirlenen kullanım miktarını aşmamış ise aboneden paket ücretinin hizmetten yararlanılan süreye tekabül eden kısmı (süre bazlı belirlenen ücret) tahsil edilir.

Abonenin kıst uygulanacak süre boyunca kullandığı hizmetlerden en az biri için yapmış olduğu kullanım miktarının, kıst uygulanacak süre için belirlenen kullanım miktarını aşması durumunda ise aşılan miktarın paket kapsamında belirlenen paket aşım ücreti ile çarpılması sonucu bulunan ücret (paket aşım ücreti), süreye tekabül eden ücrete (süre bazlı belirlenen ücret) eklenir. Kıst ücret = Süre bazlı belirlenen ücret + Paket aşım ücreti Hesaplanan kıst ücret ile paket ücreti/aşım ücreti kapsamında hesaplanan ücretin hangisi daha düşükse aboneden düşük olan ücret alınacak.”

AZAMİ MİKTARIN ALTINDA BİR KIST ÜCRET HESAPLANABİLECEK

Bu maddedeki usul kapsamında hesaplanan kıst ücret rakamı azami miktar olup, işletmeci tarafından abone/kullanıcı lehine azami miktarın altında bir kıst ücret hesaplanabilecek.

Aboneden alınan sabit ücret karşılığında belirli bir süre için limitsiz kullanım miktarının tanımlandığı durumlarda, aboneden yalnızca abonenin hizmetten

yararlandığı süreye denk gelen ücret tahsil edebilecek.

Kıst ücret süre bazlı hesaplanırken paketin geçerli olduğu süre esas alınacak. Haftalık paketlerde 7 gün, aylık paketlerde geçerli olduğu aydaki gün sayısı, fatura dönemi boyunca geçerli olan paketlerde ise kıst uygulanacak fatura dönemindeki gün sayısı baz alınacak. Yukarıda belirtilen dönemlerden daha kısa süre geçerli olan paketlerde (günlük, saatlik vb) kıst ücret uygulanmayacak.

PAKETİN TAMAMI İÇİN KIST ÜCRET UYGULANACAK

Bir paket içerisinde temel elektronik haberleşme hizmetleri ile birlikte diğer elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulduğu durumlarda paketin tamamı için kıst ücret uygulanacak. Bu durumda işletmeciler kıst ücret uygulamasına ilişkin hesaplamayı süre bazlı olarak gerçekleştirecek. Uygulama esaslarına dahil edilmeyen tüm elektronik haberleşme hizmetleri (Ön ödemeli ücretlendirilen hizmetler, görüntü yayıncılık ve katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri vb.) gerekirse Kurum tarafından düzenleme yapılıncaya kadar kapsam dışında kalacak. CİHAN


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×