Aziz Yıldırım'ın Cezası Onandı

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın 90 gün hak mahrumiyeti cezasını onadı. Kurul ayrıca, Beşiktaşlı futbolcu Ersan Gülüm'ün 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi.

Aziz Yıldırım'ın Cezası Onandı
27 Şubat 2014 Perşembe 19:57

Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın 90 gün hak mahrumiyeti cezasını onadı. Kurul ayrıca, Beşiktaşlı futbolcu Ersan Gülüm'ün 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi. Bu karara göre Ersan Gülüm, Beşiktaş'ın yarın Medical Park Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmada forma giyebilecek.
Tahkim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda aldığı kararlar şöyle:
 
1. E.2014/64
 
Fenerbahçe A.Ş. Başkanı Aziz Yıldırım'ın PFDK'nın 13.02.2014 tarihli ve 2013-2014/706 E., 2013-2014/820 K. sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe A.Ş. Başkanı Aziz Yıldırım'ın "hakaret ve tehdit" içeren eyleminin niteliği ve ağırlığı ile Kurulumuzun yerleşik içtihatları dikkate alındığında, daha ağır cezayı gerektirdiği anlaşılmakla birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle PFDK'ca, Fenerbahçe A.Ş. Başkanı Aziz Yıldırım'a hakem soyunma odası koridorlarında "hakareti" nedeniyle FDT'nin 38/2. ve 38/4. maddeleri uyarınca verilen 90 gün hak mahrumiyeti ve 22.000.-TL para cezasının onanmasına oybirliği ile; (2014/69 K.);
 
2. E.2014/65
 
Beşiktaş AŞ'nin, futbolcusu Ersan Adem Gülüm ile ilgili PFDK'nın 20.02.2014 tarihli ve 2013-2014/731 E., 2013-2014/862 K. sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Müsabaka görüntüleri de izlenmek suretiyle tüm dosya üzerinde yapılan müzakere neticesinde;
 
- Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine
 
- Futbolcu Ersan Adem Gülüm'ün rakip takım futbolcusuna yönelik eyleminin, PFDK'nın "şiddetli hareket" olarak kabulünün aksine, Kurulumuzun yerleşik içtihatları doğrultusunda FDT'nin 35. maddesi kapsamında "sportmenliğe aykırı hareket" niteliğinde olduğu anlaşıldığından, eylemin vasfının bu şekilde düzeltilmesine, cezanın da alt sınırdan ayrılmadan 1 resmi müsabakadan men cezası olarak düzeltilerek onanmasına oyçokluğu ile;
 
- Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 101. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından futbolcu Ersan Adem Gülüm'ün "yaptırımın ertelenmesi" talebinin reddine oybirliği ile (2014/70 K.);
 
3. E.2014/66
 
Kayseri Spor Kulübü'nün, PFDK'nın 20.02.2014 tarih ve 2013-2014/732 E., 2013-2014/856 K. sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;
 
- Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine
 
- PFDK'ca Kayseri Spor Kulübü'ne; taraftarlarının sebep olduğu "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle ve eylemin FDT'nin 52/1.maddesinde yapılan değişiklikten sonra aynı sezon içerisinde 4. kez ihlali nedeniyle FDT'nin 52/5.maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 80.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile (2014/71 K.);
 
4. E.2014/67
 
Orhanlı Spor Kulübü'nün, AFDK'nın, 13.02.2014 tarihli ve 2013-2014/976 E., 2013-2014/1367 K. sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Orhanlı Spor Kulübü'nün itirazının reddine oybirliği ile (2014/72 K.);
 
5. E.2014/68
 
Elmalı Spor Kulübü'nün, Kurulumuzun 20.02.2014 tarihli ve 2014/48 E., 2014/55 K. sayılı kararına itirazına ilişkin dosya incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, Elmalı Spor Kulübü'nün yargılamanın yenilenmesi mahiyetindeki başvurusunun reddine oybirliği ile (2014/73 K.);
 
6. E.2014/69
 
Çerkezköy Spor Kulübü'nün, AFDK'nın 17.02.2014 tarihli ve 2013-2014/1028 E., 2013-2014/1395 K. sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. AFDK'ca Çerkezköy Spor Kulübü'ne taraftarların neden olduğu "saha olayları" nedeniyle FDT'nin 51/2-3 ve 34/3 maddesi uyarınca 2 resmi müsabakayı seyircisiz oynama ve 1.500.-TL para cezası ile taraftarlarının sebep olduğu "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle FDT'nin 52/1-2 ve 34/3 maddesi uyarınca 750.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile 2014/74 K.);
 
7. E.2014/70
 
Erdek Spor Kulübü futbolcusu Kerim Özaydın'ın, AFDK'nın 20.02.2014 tarihli ve 2013-2014/1080 E., 2013-2014/1451 K. sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Tahkim Kurulu Talimatı'nın 6/4., 7. ve 8/5. maddeleri uyarınca Kurulumuza yapılacak itirazlarda başvuru harcının yatırılması zorunlu olup harcı yatırılmamış başvuruların reddi gerektiğinden, Erdek Spor Kulübü futbolcusu Kerim Özaydın'ın itirazının harç yatırılmaması nedeniyle reddine oybirliği ile (2014/75 K.);
 
8. E.2014/71
 
Maltepe Spor Kulübü'nün, PFDK'nın 20.02.2014 tarih ve 2013-2014/751 E., 2013-2014/858 K. sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; PFDK'ca Maltepe Spor Kulübü'ne, taraftarların sebep olduğu "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle FDT'nin 52/2.maddesi uyarınca 5.250.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile (2014/76 K.);
 
9. E.2014/72
 
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün, Kendisi ve futbolcusu Samet Yeniceli ile ilgili PFDK'nın 20.02.2014 tarih ve 2013-2014/735 E., 2013-2014/886 K. sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;
 
- PFDK'ca Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne, taraftarlarının sebep olduğu "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle ve eylemin FDT'nin 52/1.maddesinde yapılan değişiklikten sonra aynı sezon içerisinde 2. kez ihlali nedeniyle FDT'nin 52/3.maddesi uyarınca 16.000.-TL para cezası ile taraftarların neden olduğu "saha olayları" nedeniyle FDT'nin 51/3.maddesi uyarınca 12.000.-TL para cezası olmak üzere cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 28.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;
 
- PFDK'ca futbolcu Samet Yeniçeli'ye rakip takım sporcusuna yönelik "şiddetli hareketi" nedeniyle FDT'nin 42.ve 34/4 maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 3.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile (2014/77 K.);
 
10. E.2014/73
 
Van İpek Yolu Spor Kulübü'nün futbolcusu Özer Yaşar ile ilgili, AFDK'nın 20.02.2014 tarihli ve 2013-2014/1084 E., 2013-2014/1452 K sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, ancak dilekçe ekinde harç makbuzunun olmadığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Tahkim Kurulu Talimatı'nın 6/4., 7. ve 8/5. maddeleri uyarınca Kurulumuza yapılacak itirazlarda başvuru harcının yatırılması zorunlu olup harcı yatırılmamış başvuruların reddi gerektiğinden, Van İpek Yolu Spor Kulübü'nün futbolcu Özer Yaşar'a verilen cezaya itirazının harcın yatırılmaması nedeniyle reddine oybirliği ile (2014/78 K.);
 
11. E.2014/74
 
Tekden Denizlispor Kulübü'nün, PFDK'nın 13.02.2014 tarih ve 2013-2014/696 E., 2013-2014/831 K. sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, Tahkim Kurulu Talimatının 6/4., 7. ve 8/5. maddeleri uyarınca Kurulumuza yapılacak itirazların, itiraz konusu kararın yazılı bildirimini izleyen 7 günlük süre içerisinde gerekli harç yatırılmak suretiyle yapılması zorunlu olup, Tekden Denizlispor Kulübü'nün itirazının 7 günlük süre dolduktan sonra 24.02.2014 günü yapıldığı anlaşıldığından, yapılan itirazın süre yönünden reddine oybirliği ile (2014/79 K.);
 
12. E.2014/75
 
Pendik Spor Kulübü'nün, PFDK'nın 20.02.2014 tarih ve 2013-2014/744 E., 2013-2014/882 K. sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; PFDK'ca Pendik Spor Kulübü'ne taraftarlarının neden olduğu "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle ve eylemin FDT'nin 52/1.maddesinde yapılan değişiklikten sonra aynı sezon içerisinde 2. kez ihlali nedeniyle FDT'nin 52/3.maddesi uyarınca 16.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile(2014/80 K.);
 
13. E.2014/76
 
Silivrispor Kulübü'nün futbolcusu Rasim Mutlu ile ilgili PFDK'nın 20.02.2014 tarih ve 2013-2014/755 E., 2013-2014/859 K. sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; PFDK'ca Silivrispor Kulübü Futbolcusu Rasim Mutlu'ya rakip takım sporcusuna yönelik "hakareti" nedeniyle FDT'nin 40/1-a ve 34/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 2.250.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile(2014/81 K.);
 
14. E.2014/77
 
Cizre Basra Spor Kulübü'nün, AFDK'nın 24.02.2014 tarihli ve 2013-2014/1054 E., 2013-2014/1466 K. sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; AFDK'ca Cizre Basra Spor Kulübü 'ne meydana gelen "saha olayları" nedeniyle FDT'nin 51/1-3. ve 34/3. maddeleri uyarınca 2 maç saha kapatılarak seyircisiz oynama ve 1.500.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile (2014/82 K.);
 
15. E.2014/78
 
Çıksalın Spor Kulübü futbolcusu Semih Göçmen'in, PFDK'nın 20.02.2014 tarih ve 2013-2014/754 E., 2013-2014/888 K. sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; PFDK'ca Çıksalın Spor Kulübü futbolcusu Semih Göçmen'e rakip takım sporcusuna yönelik "şiddetli hareketi" nedeniyle FDT'nin 42. ve 34/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 1.500.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile(2014/83 K.);
 
16. E.2014/79
 
Trabzonspor A.Ş.'nin , PFDK'nın 20.02.2014 tarih ve 2013-2014/747 E., 2013-2014/845 K. sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; PFDK'ca Trabzonspor A.Ş.'ye; taraftarlarının neden olduğu "saha olayları" nedeniyle FDT'nin 51/3.maddesi uyarınca 20.000.-TL para cezası ile taraftarlarının sebep olduğu "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle ve eylemin FDT'nin 52/1.maddesinde yapılan değişiklikten sonra aynı sezon içerisinde 3. kez ihlali nedeniyle FDT'nin 52/4.maddesi uyarınca 150.000.-TL para cezası olmak üzere cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 170.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile (2014/84 K.);
 
17. E.2014/79
 
Atça Belediye spor Kulübü'nün futbolcuları İhsan Güzel ,İbrahim Berk,Mustafa Arıkan ile ilgili AFDK'nın 20.02.2014 tarih ve 2013-2014/1052 E., 2013-2014/1459 K. sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;
 
- Futbolcu İhsan Güzel'in ihraç öncesinde ve ihraç sonrasındaki eylemlerinin ayrı ayrı değerlendirilmesi ve eylemler hakkında ayrı ayrı ceza tayininin tartışılması gerekirken AFDK'ca tüm eylemlerin tek bir ihlal olarak değerlendirilmesi yerinde görülmemekle birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle AFDK'ca futbolcu İhsan Güzel'e müsabaka hakemine "saldırı" nedeniyle verilen 10 resmi müsabakadan men cezasının onanmasına oybirliği ile;
 
- Futbolcu İbrahim Berk'in hakeme yönelik eylemleri, her ne kadar AFDK'ca sadece müsabaka hakemine "saldırı" yönünden tartışılarak ceza tayinine gidilmişse de, Kurulumuzun yerleşik içtihatları doğrultusunda futbolcunun birbirinden bağımsız saldırı ve hakaret eylemleri için ayrı ayrı ceza tayini tartışması yapılması gerektiği anlaşılmakla birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle AFDK'ca futbolcu İbrahim Berk'e verilen 10 resmi müsabakadan men cezasının onanmasına oybirliği ile;
 
- Futbolcu Mustafa Arıkan'ın, müsabaka hakemine yönelik eyleminin AFDK'ca FDT'nin 43/2-a. maddesi kapsamında "saldırı" olarak nitelendirilmesi ve temel cezanın buna göre tayin edilmesi yerinde görülmüş ise de, şartları bulunmadığı halde futbolcunun "tamamlanmış" eylemi hakkında "teşebbüse" ilişkin FDT'nin 8. maddesinin uygulanması isabetli bulunmamış, ancak aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle AFDK'ca futbolcu Mustafa Arıkan'a neticeten verilen 5 resmi müsabakadan men cezasının onanmasına oybirliği ile (2014/85 K.) karar verildi.

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×