ATO’dan dış ticaret hamlesi için yeni eylem planı

Adana Ticaret Odası (ATO), kentin dış ticaretini mercek altına aldı. 2014-2017 Stratejik Planı’nda, ilin ihracat kapasitesinin artırılmasını ana hedef olarak belirleyen ATO, bu amaca yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında “Adana Dış...

ATO’dan dış ticaret hamlesi için yeni eylem planı
17 Haziran 2014 Salı 16:23

Adana Ticaret Odası (ATO), kentin dış ticaretini mercek altına aldı. 2014-2017 Stratejik Planı’nda, ilin ihracat kapasitesinin artırılmasını ana hedef olarak belirleyen ATO, bu amaca yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında “Adana Dış Ticaretinin Mevcut Durum Analizi Raporu”nu hazırladı. Seyhan Oteli’nde düzenlenen toplantıda ilgili kurum temsilcilerine raporun içeriği hakkında bilgi verildi.

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Nejat Erk’in sunumunu yaptığı rapor doğrultusunda dış ticaret yapan firmaların sorun ve çözümleri için yeni bir yol haritası çizildi. ATO, hazırladığı eylem planı ile önceliği bilgiye erişim ve eğitim düzeyini yükseltmeye verdi. Bunun için şirket yöneticileri, dış ticaret uygulamacıları için eğitim programları hayata geçirilecek. İşletmelere ücretsiz danışmanlık yapılacak. Eğitim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri enstitü veya benzeri bir tüzel kişilik altında kurumsallaştırılacak.

Programın açılışında konuşan ATO Başkanı Atila Menevşe, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için ihracatın hayati rol oynadığını söyledi. Menevşe, “İç pazara dönük vizyon ile ekonomik kalkınma ve refahın yakalanmayacağı tartışmasızdır. Bu bakımdan ihracat büyümenin anahtarıdır. Kalkınma sürecinde ihtiyaç duyulan yatırım ve ara malı ithalatını döviz darboğazına girmeden sağlar. Ekonomide faktör verimliliğine neden olur. Yani ülke kaynaklarının daha etkin kullanılmasını sağlar. Ülkemizin 2002-2007 arası büyümesindeki belirleyici etken faktör verimliliğidir.” dedi.

TÜRKİYE KALKINACAKSA BUNUN TARTIŞMASIZ YOLU İHRACATTIR

İç pazara dönük vizyonla büyümenin mümkün olmadığının altını çizen Menevşe, Türkiye kalkınacaksa bunun tartışmasız yolunun ihracattan geçtiğini kaydetti. Ülkenin daha çok ihracat yapmasının bir terci değil, zorunluluk olduğunu vurgulayan Menevşe, konunun Adana ölçeğinde bir başka sorunsal boyutunun ortaya çıktığını dile getirdi. Türkiye’nin 18. Yüzyılın başlarında ilk sanayileşen kendi Adana’nın Denizli, Manisa, Gaziantep gibi kentlerden daha düşük ihracat miktarına sahip olmasının açıklanması gereken bir sorun olduğunu ifade eden Menevşe, “Bu bakımdan gerek il ölçeğinde, gerekse ülke kalkınması bakımından ihracatın artırılmasına dönük bir eylem planı hazırlamak bizler için elzem hale gelmiştir. Üyelerimizin dış pazarlara açılması için 2014’te oda bütçesinden 3 milyon lira tahsisat yaptık. Odamızın ve dış ticaret teşviklerini sürekli revize ederek, geliştireceğiz. Bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin hızlandırılması için tüm kamu ve özel sektör kuruluşları nezdinde lobi, işbirliği çalışmaları yapacağız.” diye konuştu.

FİRMALARIN DIŞ TİCARET YAPILANMASI YETERLİ DEĞİL

Adana’nın önümüzdeki süreçte dış ticaretinin gelişimine ışık tutması beklenen “Adana Dış Ticaretinin Mevcut Durum Analizi” raporu için ‘yüz yüze görüşme tekniği’ ile yapılan ankette firmalara 20 soru soruldu. Anket, oda ve TÜİK veri tabanından tespit edilen örnekler çerçevesinde son iki yıl içinde aktif olarak dış ticaret yapan 400 firma üzerinde gerçekleşti. Bu firmalardan 119’dan geri dönüş alınmadı. Ulaşılan 281 firmadan, 147’sinin ihracat, 133’ünün hem ihracat hem ithalat, 1’inin ise sadece ithalat yaptığı tespit edildi. Anketin ‘sonuç’ bölümünde özetle şu değerlendirmelere yer verildi: “Ankete katılan firmaların dış ticaret planlamaları ele alındığında yüzde 95’inin ileriye yönelik planlamalarının olmadığı; olanların ise sadece yüzde 26’sının 5 yıl ve üzeri planlama yaptığı, yüzde 74’nün kısa dönemli planlamalarının olduğu tespit edildi. Buradan hareketle firmaların dış ticaret yapılanmasının kurumsal anlamda yeterli düzeyde olmadığı; planlamada ise dış ticarete gereken önemin yeterince verilmediği anlaşıldı. Firmalar, 7finansman maliyetlerinin yüksekliğini’ en büyük sorunları olarak görüyor. Bunu ‘hammadde fiyatlarının yüksekliği’ izliyor. Firmaların çoğunluğu, finansman kaynağı olarak öz sermayelerini kullanmakta. Adana’dan 90 farklı ülkeye ihracat yapıldığı görülmüş. Ankete katılan firmalar içerisinde Güney Amerika bölgesine ihracat yapan hiçbir firmanın bulunmaması dikkat çekmiştir. İthalattaki mevcut ve hedef pazarlar ise genellikle Uzakdoğu ve Ortadoğu ülkelerini kapsamaktadır. Firmalar Uzakdoğu ve Ortadoğu’dan sonra ABD’yi de oldukça önemsemektedir. Mevzuatla ilgili, genelde bankacılık sektörüne yönelik sıkıntılar yaşanmaktadır. Firmaların yüzde 51’i Ar-Ge çalışması yapmamaktadır.”

Toplantıya ATO Meclis Başkanı Tarkan Kulak, Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, ADASO Meclis Başkanı Hüseyin Çomu, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütcü, oda yönetim kurulu üyeleriyle sanayiciler katıldı.

CİHAN

ATO’dan dış ticaret hamlesi için yeni eylem planı


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×