47 Bin Öğretmen Ataması, Çocuk Yardımı Gibi Konuların Yer Aldığı Torba Yasa Kabul Edildi

47 bin öğretmen ataması, konut, çeyiz ve çocuk yardımı gibi konularda düzenlemeleri de içeren Torba Yasa teklifi TBMM Genel Kurulunda yapılan oylama sonrasında kabul edildi.

47 Bin Öğretmen Ataması, Çocuk Yardımı Gibi Konuların Yer Aldığı Torba Yasa Kabul Edildi
27 Mart 2015 Cuma 01:19

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan, çeyiz hesabı, doğum yardımı, mesken hesabı ve yurt yardımı ve 47 bin muallim alımına ait düzenlemeleri de içeren torba kanunu kabul edildi ve kanunlaştı.

TBMM Genel Kurulu'nun 84. birleşimi saat 14.00'te yoklamasız açıldı. Birleşimi TBMM Başkanvekili Sadık Yakut yönetti. Kamuoyunda torba kanunu şekilde isimlendirilen 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülerek kabul edildi.

47 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI

Millî Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ek madde eklendi. Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı'na 47 bin muallim kadrosu ihdas edildi. Ev sahibi hükümet anlaşmaları veya Türkiye'nin yan yer aldığı başka anlaşmalar çerçevesinde Türkiye'de etkinlik işaret eden uluslararası şirketler ile bu kuruluşlara bağlı program, fon, temsilcilik ve hususi ihtisas kuruluşlarının resmi kullanımları için yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları, bunların sosyal ve ekonomik katkı amacıyla bedelsiz şekilde yapacakları mal teslimi ve hizmet ifaları, bedelsiz mal teslimi ve hizmet ifaları hakkında mal ve hizmetlerin bunlara teslim ve ifası; ilgili kurum, temsilcilik, program, fon ve hususi ihtisas kuruluşlarının Türkiye'deki faaliyetlerinin devamı veya ilgili kurumlara ait uluslararası anlaşmaların yürürlükte yer aldığı zaman içinde katma paha vergisinden müstesna olacak.

ELEKTRONİK ORTAMDA TEBLİGAT

Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihsel izleyen beşinci günün sonunda oluşmuş sayılacak. Yoklama neticeleri, yoklama yerinde yoklama fişi ile tıpkı mahiyette olan, elektronik ortamda tanzim olunan 'yoklama fişi' ile de kayıt altına alınabilecek.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü'nün her çeşitli program, haber, yapı ve yayınlarla ilgili şekilde Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi'nden yapacağı mal ve hizmet alımları Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayacak.

Sigorta eksperinin, sigortacı veya sigorta ettiren yada sigorta sözleşmesinden çıkar sağlayan insanlar nedeni ile atanması, eksperin iş kabulü, asgari ücret tarifesinin tespiti de dahil olmak üzere ekspertiz bedelinin belirlenmesi hakkında usul ve esaslar Birlik ve Sigorta Eksperleri İcra Komitesi'nin görüşleri alınarak yönetmelikle düzenlenecek.

ÖDENEK EKLEMEYE MALİYE BAKANI YETKİLİ OLACAK

Finansman imkanlarını geliştirmek ve kredi sisteminin etken işlemesine katkı sağlamak amacıyla firmalara kredi garantisi sağlayan kredi garanti kurumlarına 2 milyar TL'ye kadar para fon aktarmaya veya hususi konsept Devlet iç borçlanma senedi ihraç etmeye bakan; para aktarımı veya ihraç edilecek hususi konsept yurt iç borçlanma senetleri için müsteşarlık bütçesinin var yada yeni açılacak tertiplerine 1 milyar TL'sine kadar tahsisat eklemeye Maliye Bakanı yetkili olacak.

Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde etkinlik işaret eden şirketler ile halk iktisadi teşebbüsleri dış olmak üzere kapital şirketlerinin ilgili adisyon devri içinde, ticaret siciline tescil edilmiş bulunan ödenmiş veya çıkarılmış kapital tutarlarındaki nakdi kapital yükselişları veya yeni kurulan kapital şirketlerinde ödenmiş sermayenin para şekilde karşılanan bölümü üstünden Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nedeni ile indirimden yararlanılan sene için en son açıklanan 'Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere kullanılan ağırlıklı yıllık ortalama getiri oranı' dikkate alınarak, ilgili adisyon devrinin sonuna kadar hesaplanan tutarın yüzde 50'si Kurumlar Vergisi Kanunu'ndaki indirimler kapsamında yer alacak. Bu indirimden, kapital artırımına ait kararın veya ilk müessese etabında temel sözleşmenin tescil edildiği adisyon döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her bir çağ için ayrı ayrı yararlanılacak. Sonraki zamanlarda kapital azaltımı yapılması biçiminde azaltılan kapital tutarı indirim hesaplanmasında dikkate alınmayacak.

SİZE EN UYGUN EV İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: HABERLER.COM


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×