2017 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki: (2) - "15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edilen dernek, vakıf ve şirketlerin yaklaşık 15 milyar lira değerindeki taşınmazlarının hazineye intikali sağlanmıştır" - "Ülkemizde yönetmelik kapsamına giren 521 adedi alt seviyeli, 421 adedi üst seviyeli olmak üzere toplamda 942 adet büyük endüstriyel kaza riski taşıyan kuruluş bulunmaktadır" - "Mogan için çalışmalarımızı yaptık, protokollerimizi imzaladık. Önümüzdeki aydan itibaren gemiler iniyor ve Mogan Gölü'nün temizlenmesi de başlıyor"

2017 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edilen dernek, vakıf ve şirketlerin yaklaşık 15 milyar lira değerindeki taşınmazlarının hazineye intikali sağlanmıştır." dedi.

Özhaseki, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2017 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, Çevresel Etki Değerlendirmesi'nin (ÇED), yatırımların çevresel etkilerinin ölçülmesi ve gerekli tedbirlerin alınması yönünden önemli bir süreç olduğuna işaret etti.

ÇED Yönetmeliği'nin Avrupa Birliği uyum çalışmaları ve Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda revize edildiğini hatırlatan Bakan Özhaseki, ÇED Yönetmeliği kapsamındaki iş ve işlemlerin de artık elektronik ortamda "Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetimi Sistemi" üzerinden yapıldığını kaydetti.

Mehmet Özhaseki, 2014-2015 yıllarında yenilenen analiz laboratuvarında, tamamlanması uzun zaman alan analizlerin çok kısa sürede yapılabildiğini aktararak, bu sayede yıllık 2 milyon liranın Türkiye'de kalmasının sağlandığını söyledi.

Çevre Mevzuatı Kapsamında halihazırda 174 laboratuvarın yetkilendirildiğini belirten Özhaseki, "Kurulu kapasitesi 10 bin metreküp günün üzerinde olan arıtma tesislerinin çıkışına online izleme istasyonu kuruldu. 2012 yılında 30 adet tesisle başlanan sürekli atık su izleme çalışmalarında entegrasyonu sağlanan tesis sayısı günümüz itibarıyla 215'e yükseldi." diye konuştu.

- Kaza riski taşıyan kuruluşlar

"Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme" çalışması ile tüm denizlerin kirlilik, ekolojik ve kimyasal kalite durumunun izlendiğini aktaran Bakan Özhaseki, denizlerdeki kirliliğin 272 noktada izleme altyapısı ile takip edildiğini kaydetti.

Özhaseki, 2005 yılında 36 istasyon ile başlayan hava kalitesi izleme ağını 81 il merkezinde ve 229 istasyonda devam ettirdiklerini belirterek, "Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri kapsamında büyük sanayi tesislerinden 255 tesis ve bu tesislere ait 562 baca, Bakanlığımız tarafından sürekli ölçüm sistemi ile 7/24 gerçek zamanlı olarak izleniyor." ifadelerini kullandı.

Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından "Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik" kapsamında çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Mehmet Özhaseki, "Ülkemizde yönetmelik kapsamına giren 521 adedi alt seviyeli, 421 adedi üst seviyeli olmak üzere toplamda 942 adet büyük endüstriyel kaza riski taşıyan kuruluş bulunmaktadır." şeklinde konuştu.

- Mogan Gölü'nün temizliği gelecek ay başlayacak

Özhaseki, 21 ilde 28 adet Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kurularak, doğal sit alanlarına ilişkin vatandaşların, kamu kurumlarının taleplerinin hızlı ve etkin bir biçimde sonuçlandırıldığını belirtti.

Doğal sit alanlarının envanterinin çıkarılarak sayısal ortama aktarıldığını dile getiren Bakan Özhaseki, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan Gölü'nün temizlenmesine yönelik, "Mogan için çalışmalarımızı yaptık, protokollerimizi imzaladık. Önümüzdeki aydan itibaren gemiler iniyor ve Mogan Gölü'nün temizlenmesi de başlıyor." açıklamasında bulundu.

Özhaseki, Özel Çevre Koruma Bölgeleri'nde düzenli katı atık depolama tesisi, atık su arıtma tesisi, içme suyu ve kanalizasyon gibi konularda yerel yönetimlere 606 adet proje için 360 milyon lira aktarılarak destek sağlandığını anlatarak, katı atık düzenli depolama tesisi olmayan Özel Çevre Koruma Bölgesi kalmadığını bildirdi.

- Tapu işlemlerinden 7,8 milyar lira harç geliri sağlandı

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün yılda 7 milyona yakın işlem ile 20 milyon vatandaşa hizmet sunduğuna dikkati çeken Mehmet Özhaseki, "Tapu ve Kadastro faaliyetleri kapsamında hazineye 2015 yılında 9,1 milyar lira, 2016 yılı Ekim ayı itibarıyla da 7,8 milyar lira harç geliri sağlanmıştır." dedi.

Özhaseki, Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ile Türkiye'nin tüm mülkiyet bilgilerinin elektronik ortama aktarıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Elektronik ortama alınan gayrimenkullere ilişkin veriler, kamu kurumları ve gayrimenkul ile ilgisini kanıtlayan özel ve tüzel kişilerle TAKPAS üzerinden paylaşılmaktadır. Parsellerin geometrik durumunu gösteren Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) kurularak tapuda kayıtlı 57 milyon 483 bin 374 parselden 56 milyon 909 bin 891 adedi, neredeyse tamamı sisteme entegre edilmiştir."

Bakan Özhaseki, gayrimenkul verilerinin e-Devlet ile entegrasyonunun sağlanabilmesi amacıyla yüzde 93 oranında T.C. kimlik numaralarının TAKBİS’e girişlerinin sağlandığını vurgulayarak, tüm tapu müdürlüklerinde e-Tahsilat uygulamasına geçildiğini anlattı.

- FETÖ'ye ait taşınmazlar

Özhaseki, KKTC ile yapılan protokolle hayata geçirilen "Kadastro Yenileme Projesi" kapsamında birinci etapta 129 bin 945 parselin yenileme çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "İkinci etap çalışmalarına da yakında başlanıyor. İnşallah orada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin istediği bütün işleri biz yapmış olacağız." şeklinde konuştu.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 2017 yılında tapu işlemlerinde elektronik vekaletname sistemine geçiş, kat mülkiyeti işlemlerindeki bürokrasinin azaltılması, e-İpotek ve e-Haciz uygulamalarının hayata geçirileceğini veya yaygınlaştırılacağını dile getiren Mehmet Özhaseki, "15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edilen dernek, vakıf ve şirketlerin de yaklaşık 15 milyar lira değerindeki taşınmazlarının hazineye intikali sağlanmıştır." diye konuştu.

- İller Bankası 14 yılda 32 milyon lira kredi tahsis etti

Özhaseki, İller Bankasının yerel yönetimlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü içme suyu, kanalizasyon, atık su arıtma, derin deniz deşarjı, katı atık, harita, imar planı, kent bilgi sistemi ve üst yapı projelerini yaptığını ve finansman sağladığını ifade etti.

İller Bankasının bu kapsamda bin 397 belediye, 51 il özel idaresi, 2 ilçe özel idaresi, 30 büyükşehir su ve kanalizasyon idaresi olmak üzere bin 480 yerel yönetim birimine hizmet götürdüğünü bildiren Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:

"İller Bankası öz kaynaklarından yerel yönetimlere her türlü proje, yapım işleri ve ihtiyaç duydukları malzeme, ekipman ve araç-gereç alımları için son 14 yılda toplam 32 milyar lira kredi tahsis etmiştir. 2003'ten günümüze kadar tüm belediyeler ve il özel idareleri için toplam 187 milyar lira pay tahakkuk etmiş, borçları düşüldükten sonra kalan 163 milyar lira da ilgili belediyelere ve il özel idarelerine aktarılmıştır."

Su, Kanalizasyon ve Altyapı Projesi'nin (SUKAP) yerel yönetimlerin içme suyu şebeke ve arıtma, atık su şebeke ve arıtma, derin deniz deşarjı ve yağmur suyu şebeke ihtiyaçlarının desteklenmesine yönelik bir çalışma olduğunu anlatan Özhaseki, bu kapsamda birçok belediyenin altyapılarına yardımcı olunduğunu vurguladı.

Mehmet Özhaseki, 6306 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde "riskli alan" ilan edilen bölgelerde ihtiyaca göre yapılacak altyapı tesislerinin kısa sürede tamamlanmasına ilişkin İller Bankası ile protokol imzalandığını kaydederek, bu kapsamda yapılacak işlere yönelik faiz desteği için bu yıl banka kasasından 25 milyon lira kaynak ayrıldığını bildirdi.

(Bitti)

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×