TSPB ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği statüleri yürürlükte

Bakanlar Kurulu kararıyla yeniden düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü ile Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TSPB ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği statüleri yürürlükte
02 Nisan 2014 Çarşamba 20:38

Bakanlar Kurulu kararıyla yeniden düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü ile Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB) unvanının Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) olarak değiştirilmesinin ardından birliğin organları, komiteleri, görev ve yetkileri, gelirleri, giderleri, üyeleri ve üyelik esasları, disiplin cezaları ve çalışma ilke ve esaslarına ilişkin hususlar belirlendi.

Ayrıca bu Statü ile birlikte ilk defa yapılan düzenlemeler şöyle açıklandı:


“Birliğin sermaye piyasalarında temsil ettiği kurumlar artırılmış, bankalar ve aracı kurumlara ek olarak portföy yönetim şirketlerinin ve payları borsada işlem gören yatırım ortaklıklarının da birlik üyesi olması sağlandı. Yeni üye yapısına uygun olarak yönetim kurulunun yeniden teşekkülü, bu kapsamda portföy yönetim şirketlerinin ve yatırım ortaklıklarının da yönetim kurulunda temsil edilmeleri düzenlendi. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği temsilcisinin birliğin yönetim kurulunda yer alması düzenlendi. Birlik yönetim kurulunda en az 2 ‘bağımsız yönetim kurulu üyesi’ bulundurulması kuralı getirilerek kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasına imkan sağlandı. Birliğe, üyelerin ilan ve reklamlarında uyacakları esasları tespit etme, ihbar ve şikayetlere bağlı olarak bu esaslara aykırılık tespit edilmesi halinde disiplin cezası ve idari para cezası verebilmesi yetkisi verildi. Üyelerinin verdikleri hizmetler karşılığında tahsil edecekleri komisyon, ücret ve masrafların oran ve sınırlarına ilişkin esaslarla ilgili düzenleme yapma yetkisi sağlandı. Yurtdışında temsilcilik açma imkânı getirildi.”

TSPAKB mevcut üyeleri dışında, TSPB’ye üye olması gereken kuruluşların statünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde üye olmak üzere TSPB’ye başvuru yapmaları ve bu süreyi izleyen iki ay içinde de yeni statüye uygun olarak organlarının seçimini yapmak üzere Birliğin üyelerini genel kurul toplantısına çağırması gerektiği vurgulandı.

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ STATÜSÜ

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü‘nün organları, komiteleri, görev ve yetkileri, gelirleri, giderleri, üyeleri ve üyelik esasları, disiplin cezaları ve çalışma ilke ve esaslarına ilişkin hususlar da belirlendi. Ayrıca bu Statü ile de birlikte ilk defa şu düzenlemeler yapıldı:

“Değerleme uzmmanlarının yanı sıra, Kurulumuzdan lisans alan değerleme kuruluşlarının da birliğe üye olmaları sağlandı. Birlik yönetim kurulunun seçimine ilişkin önemli değişiklikler yapılmış, tüm üyelerin birlik yönetim kurulunda temsil edilmesi sağlandı. 7 yönetim kurulu üyesinden ikisinin bağımsız üye, ikisinin ise tüzel kişi olarak değerleme kuruluşu olması öngörülmüş, bu suretle kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasına imkan sağlandı. Yeni komiteler ihdas ediliştir. Standartlar Komitesi ile Mesleki Eğitim ve Araştırma Komitesi ihdas edilerek değerleme mesleğinin birlik çatısı altında gelişmesi ve birliğin kendi kurallarını koyan güçlü bir yapıya kavuşmasına fırsat sağlandı. Birlik Statüsüne ve birlik tarafından alınacak kararlara uymayan üyelerine beş bin Türk Lirası'ndan (TL) 50 bin TL'ye kadar idari para cezası verme yetkisi verildi. Yurt dışında temsilcilik açma imkânı getirildi. Birliğe, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği yönetiminde temsil hakkı verildi.”

Birliğin mevcut üyeleri dışında birliğe üye olması gereken kuruluşların statünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde üye olmak üzere birliğe başvuru yapmaları ve bu süreyi izleyen üç ay içinde de yeni statüye uygun olarak organlarının seçimini yapmak üzere birliğin üyelerini genel kurul toplantısına çağırması gerektiğine işaret edildi.

CİHAN


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×