Tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerine 'iş sağlığı ve güvenliği' desteği geliyor

İşyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda destek geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik’ ile 10’dan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli i.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerine 'iş sağlığı ve güvenliği' desteği geliyor
19 Aralık 2013 Perşembe 16:08

İşyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda destek geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik’ ile 10’dan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri devlet tarafından karşılanacak. Yönetmelik, 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girecek.

Hizmet desteği, işyerinde çalışan işçinin sigorta priminin belli oranında ve her 3 ayda bir yapılacak. Yönetmeliğe göre, işyerlerinde kaşıt dışı çalışanın tespit edilmesi halinde yapılan destek kesilecek. Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik’ 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girecek. Yönetmelik ile kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere 10’dan az çalışanı bulunanlardan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri desteği sağlanacak.

İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN SAYISI NASIL BELİRLENECEK?

Destekten yararlanacak işyerlerinin tespitinde, Kurum tarafından tescil edilmiş işyeri kayıtları esas alınacak. Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli işyerinin bulunması halinde, aynı işverenin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında Türkiye genelinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalıştırılan toplam sigortalı sayısı esas alınacak. İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilebilecek. İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilecek. Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da sigortalı sayısına dahil edilebilecek.

ÇIRAK VE MESLEKİ ÖĞRENCİLER SAYI DIŞINDA TUTULACAK

Mesleki Eğitim Kanunda belirtilen aday çırak, çırak ve mesleki eğitim gören öğrenciler çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmayacak. İşyerinin İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, hizmet sunucusu ile yapılmış olan bir sözleşmenin olması şart olacak. Bu destekten yararlanılabilmesi için başvuru gerekecek.

İŞYERLERİNE DESTEĞİN HESAPLANMASI

Getirilen destek ile 10’ndan az çalışanı bulunan işverenlere sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelleri, işyerinin tehlike sınıfı ve kuruma bildirilen sigortalı sayısı ile sigortalıların çalıştıkları gün sayısı esas alınarak her bir işyeri için ayrı ayrı tespit edilecek.

İşyerleri için sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının sırasıyla yüzde 1,4 ve 1,6’sı şeklinde olacak. Hizmet bedelinin tutarı, belirtilen yüzdelerin aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilen prim ödeme gün sayısı ile çarpılması suretiyle tespit edilecek.

İSG-KATİP üzerinden takip edilecek olan sistem sonrasında Kurum, işverenlere sağlanan hizmetin bedelini, üçer aylık dönemler halinde hesaplayacak. Dönem sonundaki tutarları takip eden ikinci ayın sonunda işverene ödeyecek.

Kuruma yasal süresi içerisinde ödenmemiş prim ve prime ilişkin borcun bulunması halinde, destek tutarları bu borca mahsup edilecek. İşyerleri iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili destek hizmetlerini yönetmeliklerle belirlenen hizmet sunucularından alacak.

KAYIT DIŞI İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİNDEN DESTEK KESİLECEK

Sigortalı çalışanı kuruma bildirmeyen işverenler, tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak sağlanan destekten 3 yıl süreyle yararlanamaz ve kayıt dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren yapılan ödemeler Kurumca yasal faizi ile birlikte geri alınacak. Birden fazla işyeri bulunan işverenlere ait işyerlerinde kayıt dışı çalışanı bulunduğunun tespiti halinde de gerek tespitin yapıldığı işyeri için, gerekse diğer işyeri için kayıt dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren yapılan ödemeler kurumca yasal faizi ile birlikte geri alınır ve söz konusu işverenler tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak sağlanan destekten 3 yıl boyunca yararlanamayacak. CİHAN


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×