Motorine harmanlanacak biyodizel indirimiyle ilgili usul ve esaslar belirlendi

Maliye Bakanlığı, ÖTV Genel Tebliği ile motorine harmanlanacak olan biyodizel indirimi konusunda usul ve esasları belirledi.

Motorine harmanlanacak biyodizel indirimiyle ilgili usul ve esaslar belirlendi
31 Aralık 2013 Salı 14:13

Maliye Bakanlığı, ÖTV Genel Tebliği ile motorine harmanlanacak olan biyodizel indirimi konusunda usul ve esasları belirledi. Tebliğde, vergi uygulamasından kaynaklanan vergi farklılaştırmasının, harmanlayıcılara iade yöntemi ile uygulanması esas alındı. Buna göre; oto biyodizelin kararname kapsamındaki indirimli vergi uygulamasına konu olabilmesi için yalnızca oto biyodizel üretim izin belgesini haiz üreticilerce üretilerek harmanlayıcılara teslim edilmiş olması gerekiyor.

Söz konusu düzenleme Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı. Tebiliğe göre; oto biyodizel üretim izin belgesini almak isteyen mükelleflerin; müracaat tarihinde vadesi geçtiği halde ödenmemiş herhangi bir vergi borcunun bulunmaması gerekiyor. Şahıs işletmelerinde işletme sahibinin, adi ortaklıklarda ortaklardan her birinin, diğer şirketlerde ise yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin yüzde 10’undan fazlasına sahip olanların; affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, emniyeti suistimal, dolandırıcılık, yalan yere şahadet, yalan yere yemin, suç tasnii, iftira, irtikâp, rüşvet, ihtilas cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezası veya 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 5 ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten mahkûm olmamaları 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamaları ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yazılı kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları gerekiyor. Bu şartları haiz üreticiler, oto biyodizel üretim izin belgesini alabilmek için EPDK’dan alınan işleme lisansı ve sanayi sicil belgesini ekleyecekleri bir dilekçe ile ÖTV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine müracaat edebilecekler.

İL ÖZEL İDARELERİ VE BELEDİYELER DE ŞART ARANMAYACAK

Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve sermayesinin yüzde 51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası yukarıda sayılan kuruluşlara ait olan kuruluşlara oto biyodizel üretim izin belgesi verilmesinde belirtilen şartlar ve belgeler aranmayacak.

OTO BİODİZEL ÜRETİMİ NASIL OLACAK?

Kararname kapsamındaki uygulamadan yararlanılabilmesi için oto biyodizelin elektronik takip sistemi kurulu üretim tesislerinde üretilmiş olması gerekiyor. Buna göre üreticiler, kararname kapsamında oto biyodizel üretimi yapabilmek amacıyla üretim tesislerinde bulunan Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden elde edilen yağlar ile bitkisel atık yağların depolandığı tanklar ve bunlardan üretilen oto biyodizelin depolandığı tanklara giriş-çıkış miktarlarını gösteren bir elektronik takip sistemi kuracaklar. Bu sistemde oluşturulan veriler ile Gelir İdaresi Başkanlığınca bu kapsamda istenebilecek diğer bilgiler belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda aktarılacak. Elektronik takip sistemi kurulmayan tanklarda depolanan miktarlar için kararname kapsamındaki uygulamadan yararlanılması mümkün olmayacak.

TÜRKİYE'DAKİ TARIM ÜRÜNLERİNDEN FAYDALANMA ŞARTI

Kararname kapsamındaki uygulamadan yararlanılabilmesi için Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden elde edilen veya bitkisel atık yağlardan üretilen oto biyodizel ile motorinin harmanlanması gerekiyor. Harmanlayıcılar, kararname kapsamında oto biyodizel satın alacakları üreticilerin oto biyodizel üretim izin belgeleri ve işleme lisanslarının üreticilerce onaylanmış birer örneklerini bir defaya mahsus olmak üzere bunlardan alacaklar ve muhafaza edecekler.

Oto biyodizelli motorin tesliminde düzenlenecek faturada, hesaplanan ÖTV tutarının altına 'Oto Biyodizelli Motorin' olduğu belirtilecek. Oto biyodizelli motorin ile ÖTV’ye tabi başka bir malın satışına ilişkin olarak tek bir fatura düzenlenmesi halinde, bu mallar için hesaplanan ÖTV tutarları faturada ayrı ayrı gösterilecek.

Kararname uyarınca oto biyodizelli motorinin teslim edilmiş olduğunun tespiti halinde, bu malın ÖTV tutarı teslim edilmiş maldaki oto biyodizel miktarının toplam harmanlanmış mal miktarına oranı kadar eksik uygulanacak. Ancak bu orana göre belirlenen vergi tutarları, motorin türleri için (belirlenmiş olan vergi tutarlarının yüzde 98’inden az olamayacak, yüzde 98’den az olması halinde ise bu vergi tutarlarının yüzde 98’i dikkate alınacak.
CİHAN


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×