Merkez Bankası PPK toplantı özeti: (1)

- Özetten: - "Önümüzdeki dönemde çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonundaki düşüşün sürmesi beklenmektedir. Bununla birlikte, hizmet grubundaki yüksek enflasyon eğilimi ve birim iş gücü maliyet gelişmeleri enflasyondaki iyileşmeyi sınırlandırmaktadır" - "2016 yılı ilk çeyreği büyümeyi tüketimin sürüklediği, ihracatın destekleyici rol oynadığı, ancak sermaye birikiminin ılımlı seyrettiği bir dönem olmuştur" - "Jeopolitik gelişmeler aşağı yönlü risk oluşturmaya devam etse de Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat ve dolayısıyla üretim üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir"

Merkez Bankası PPK toplantı özeti: (1)
28 Haziran 2016 Salı 15:05

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinde, gelecek dönemde çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonundaki düşüşün sürmesinin beklendiği, hizmet grubundaki yüksek enflasyon eğilimi ve birim iş gücü maliyet gelişmelerinin ise enflasyondaki iyileşmeyi sınırladığı bildirildi.

Kurulun, 21 Haziran 2016 tarihli toplantısına ilişkin yayımladığı toplantı özetinde, mayıs ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0,58 arttığı, yıllık enflasyonun da yatay seyrederek yüzde 6,58 düzeyinde gerçekleştiği anımsatıldı.

Bu dönemde gıda enflasyonunun baz etkisiyle bir miktar yükseldiği vurgulanan özette, bununla birlikte düşük seyrini koruyarak tüketici enflasyonunu sınırlamaya devam ettiği kaydedildi.

Özette, çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonları düşerken, ana eğilimlerindeki iyileşmenin belirginleştiğine işaret edilerek, gıda ve alkolsüz içecekler grubu yıllık enflasyonunun mayısta yüzde 2,47'ye yükseldiği hatırlatıldı.

Gıda enflasyonundaki düşük seyirde yıllık enflasyonu yüzde eksi 4,22 olan işlenmemiş gıda fiyatlarının etkili olduğu belirtilen özette, "Bu grupta taze meyve ve sebze fiyatları artan ürün arzına bağlı olarak bir önceki yıl düzeyinin altında seyrederken kırmızı et fiyatları alınan tedbirlerin etkisiyle ılımlı bir görünüm sergilemektedir. Buna karşılık işlenmiş gıda enflasyonu et ve süt ürünleri dışında kalan kalemlerin etkisiyle yüksek seyrini korumaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Özette, haziran ayına ilişkin ilk verilerin işlenmemiş gıda fiyatlarında kısmi bir düzeltme yaşanabileceğine ve baz etkisiyle gıda grubunun yıllık enflasyonunda belirgin bir artış gözlenebileceğine işaret ettiği, yıl genelinde gıda fiyatlarının enflasyondaki düşük seyrini desteklemesinin beklendiği dile getirildi.

Enerji grubunda ise fiyatların Türk lirasındaki değer kaybı ve uluslararası petrol fiyatlarına bağlı olarak yüzde 1,10 artarken, yıllık enflasyonun yüzde 1,65'le olumlu görünümünü sürdürdüğü aktarılan özette, şunlar kaydedildi:

"Hizmet fiyatları mayısta yüzde 0,76 artmış, grup yıllık enflasyonu yüzde 8,74'le bir önceki aya yakın bir düzeyde gerçekleşmiştir. Hizmet enflasyonunun yüksek seyrinde öne çıkan lokanta-otel ile diğer hizmetler gruplarında son aylarda gözlenen yavaşlama paket tur fiyatları haricinde devam etmiştir. Gıda fiyatlarındaki ılımlı seyir lokanta-otel fiyatlarına olumlu yansırken döviz kurlarının birikimli etkisinin zayıflaması diğer hizmetler grubu enflasyonundaki yavaşlamayı desteklemektedir. Öte yandan, birim iş gücü maliyetlerinde yılın ilk çeyreğinde gözlenen güçlü artışın hizmet enflasyonun yüksek seyrinde etkili olduğu değerlendirilmektedir. Ayrıca, kiraların nisan ayında olduğu gibi bu dönemde de yüksek bir artış sergilemesi dikkat çekmiştir. Bu gelişmeler çerçevesinde, mayıs ayında hizmet grubu ana eğilimi yüksek seviyesini korumuştur."


- "Enflasyonda işlenmemiş gıda fiyatları kaynaklı belirgin bir düşüş gözlendi"


Özette, temel mal grubu yıllık enflasyonunun mayıs ayında 1,29 puan azalarak yüzde 8,82 olduğu belirtilerek, yıllık enflasyonun tüm alt gruplarda gerilerken, giyim ve dayanıklı mal gruplarındaki düşüşlerin öne çıktığı vurgulandı.

Yılın ilk dört ayında artan mobilya fiyatlarının yanı sıra bu dönemde beyaz eşya fiyatlarının gerilemesi ve otomobil fiyatlarının yatay seyretmesi ile dayanıklı mallarda olumlu bir görünüm izlendiği aktarılan özette, "Bu dönemde temel mal grubu ana eğilimindeki düşüş sürerken giyim grubu dışlandığında da iyileşmenin belirgin olduğu kaydedilmiştir. Döviz kurlarının birikimli etkisinin azalmasıyla temel mal grubu yıllık enflasyonunun yılın ikinci yarısında yavaşlamaya devam edeceği tahmin edilmektedir." denildi.

Özette, son dönemlerde temelde işlenmemiş gıda fiyatları kaynaklı olarak enflasyonda belirgin bir düşüş gözlendiğinin altı çizildi.

Mayıs ayında çekirdek enflasyon göstergelerinde iyileşme yaşanırken bu göstergelerin yüksek seviyelerini koruduğu kaydedilerek, çekirdek enflasyon eğilimlerindeki iyileşmenin ise bu dönemde belirginleştiği dile getirildi.

Özette, gelecek dönemde çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonundaki düşüşün sürmesinin beklendiği aktarılarak, "Bununla birlikte hizmet grubundaki yüksek enflasyon eğilimi ve birim iş gücü maliyet gelişmeleri enflasyondaki iyileşmeyi sınırlandırmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2016 yılı ilk çeyrek verilerine göre, Gayrisafi Yurt içi Hasılanın (GSYH) yıllık bazda yüzde 4,8 arttığı aktarılan özette, şu ifadelere yer verildi:

"Üretim tarafından değerlendirildiğinde ilk çeyrekte yıllık büyümeye en yüksek katkı sanayi ve hizmet kalemlerinden gelmiştir. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilere göre yılın ilk çeyreğinde GSYİH bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,8 artış kaydetmiştir. Harcama tarafından değerlendirildiğinde, dönemlik büyümeye en yüksek katkıyı tüketim ve ihracat kalemleri yapmıştır. Bu dönemde, ücretlerdeki ve istihdamdaki artışların ve finansal koşullardaki gelişmelerin etkisiyle özel tüketim harcamaları ivmelenmiştir. Avrupa ekonomisinde önceki döneme göre artan toparlanma hızı ihracatı desteklemiştir. Öte yandan, güçlenen tüketim harcamalarının da etkisiyle yılın ilk çeyreğinde ithalat belirgin oranda artmış, net ihracatın dönemlik büyümeye katkısı negatif olmuştur. Özetle, 2016 yılı ilk çeyreği büyümeyi tüketimin sürüklediği, ihracatın destekleyici rol oynadığı, ancak sermaye birikiminin ılımlı seyrettiği bir dönem olmuştur."


- "2. çeyreğine ilişkin veriler iktisadi faaliyette ek bir hızlanmaya işaret etmedi"


PPK toplantı özetinde, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin verilerin iktisadi faaliyette ek bir hızlanmaya işaret etmediği bilgisi verildi.

Nisan ayında sanayi üretiminin bir önceki aya göre yüzde 1,1 gerilediği anımsatılan özette, "Bu gerilemede madencilik, taşıt, mobilya ve bilgisayar sektörleri etkili olmuştur. Mayıs ayında Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) göstergeleri ile İktisadi Yönelim Anketi (İYA) son üç ay sipariş göstergeleri nisan ayına kıyasla bir miktar iyileşme kaydetmiştir. Bu gelişmeler mayıs ayı sanayi üretiminde bir düzeltme olabileceğine işaret etmektedir. Geçtiğimiz mayıs ayında otomotiv sektörü üretiminde grev kaynaklı oluşan düşük baz ve olumlu takvim etkileri de göz önüne alındığında, mayıs ayı yıllık sanayi üretim artış hızında nisan ayına kıyasla belirgin bir artış olması beklenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Özette, harcama tarafına ilişkin verilerin yılın ikinci çeyreğinde tüketim talebinin artış hızında yavaşlama olabileceğine, yatırımların ise bir miktar toparlanabileceğine işaret ettiği aktarıldı.

Nisan ayında tüketim malları üretimi ve ithalatının azaldığı belirtilen özette, nisan-mayıs döneminde beyaz eşya satışları sınırlı oranda gerilerken, otomobil satışlarının artmaya devam ettiği dile getirildi.

Özette, yatırımlara ilişkin göstergelerden taşıt hariç sermaye malları ve makine-teçhizat ithalatının bir önceki çeyrek ortalamasına kıyasla artarken, üretimlerinin gerilediği aktarılarak, "Nisan-mayıs döneminde hafif ve ağır ticari araç satışları artış göstermiştir. Azalan belirsizlikler ve iyileşen finansal koşulların yatırımların toparlanmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir." denildi.


- "İşsizlik oranı üzerinde yukarı yönlü riskler devam etmektedir"


Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi desteklediği kaydedilen özette, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. İhracatımızın pazar değiştirme esnekliği jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan aşağı yönlü baskıları sınırlamaktadır. Yabancı turist sayısındaki düşüşün hizmet gelirlerini sınırlaması cari işlemler dengesi üzerinde aşağı yönlü bir risk unsuru olarak ortaya çıkmaktadır. 2016 yılı şubat döneminden sonra mart döneminde de mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranları bir önceki döneme göre gerilemiştir. Tarım dışı sektörlerde istihdam artışının hızlanmasıyla birlikte, katılım oranındaki artışa rağmen işsizlik oranları düşmüştür.

Sanayi istihdamı ılımlı bir oranda artarken, inşaat ve hizmetler sektörlerinde istihdam belirgin oranlarda yükselmiştir. Hizmetler istihdamında gözlenen canlanma tüm sektörlere yayılmamış, kamu yönetimi ve toplumsal hizmetler kaynaklı olmuştur. Üretim ve anket göstergeleri ışığında, kısa vadede istihdamın ılımlı seyrini koruması beklenmektedir. Bununla birlikte SGK verileri, turizm sektöründeki durağan görünümün istihdama yansımaya başladığına işaret etmektedir. Bu doğrultuda, önümüzdeki dönem için işsizlik oranı üzerinde yukarı yönlü riskler devam etmektedir."

Özette, mevcut göstergelerin iktisadi faaliyetteki ılımlı ve istikrarlı artış eğiliminin sürdüğüne işaret ettiği dile getirilerek, ücret artışlarına bağlı olarak gelir kanalının yurt içi talebi desteklediği kaydedildi.

Jeopolitik gelişmelerin aşağı yönlü risk oluşturmaya devam ettiği vurgulanan özette, buna karşın Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat ve dolayısıyla üretim üzerindeki olumlu etkisinin sürdüğü ifade edildi.


(Sürecek)


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×