Öğle Namazı Tesbihatı

Öğle Namazı Tesbihatı, Tesbihat, üstadımızın çok ehemmiyet verdiği dua, zikir ve teşbihlerden ibaret, kaynağını Peygamberimiz (A.S.M) ve İslam alimlerinden alan çok sevaplı bir ibadettir.

Öğle Namazı Tesbihatı
28 Ocak 2015 Çarşamba 00:31

Öğle Namazı Tesbihatı, Tesbihat, üstadımızın çok ehemmiyet verdiği dua, zikir ve teşbihlerden ibaret, kaynağını Peygamberimiz (A.S.M) ve İslam alimlerinden alan çok sevaplı bir ibadettir. Nisa suresinin yüz üçüncü ayetinde Cenab-ı Allah şöyle buyurmaktadır. "Namazı kıldıktan sonra; ayaktayken, otururken ve yan yatarken Allah'ı anın."

Üstad Hazretleri çeşitli sohbetlerinde;

"Namazın sonunda tesbihat, namazın tohumu, çekirdekleri hükmündendir. "Tesbihatta, 'Sübhanallah, Elhamdülillah, Allah'u Ekber' derken kalbi hüşyar bir mü'min o vakitte namaz kılan, 'tesbihat eden milyonlar mü'minler cemaatı arasına manen girer, onlarla beraber söyler. Hatta daha ileri gitse bütün zaman ve mekanlardaki müminlerle beraber olarak, ortada Resul-i Ekrem (a.s.m.) sağında enbiyalar, solunda evliyalar ve bütün müminler beraber tesbihat edebilir" demiştir.

Ezan ve kametin arkasından bu dua okunur;

"Bismillahirrahmanirrahim"

"Allahümme rabbe hazihi'd-davet'it-tammeh, ve's-salati'l-kaimeh, ati seyyidina Muhammeden'il-vesilete ve'l-fazilete ve'derecate'r-rafiate'l aliyeh, ilahi veb'ashu makamen mahmuden'illez'i vaadteh İnneke la tuhlifu'l-miad"

Öğlen Namazının dört rek'atlık farzından sonra "Selam duası" okunur;

"Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el-aziym el-kerim, ellezi la ilahe illa hu, el-hayy'el kayyum, ve etübü ileyh Allahumme ente's-selamü ve minke's selam, tebarekte ya zelcelali ve'l-ikram"

Arkasından "Salaten Tüncina" ya da "Salat-ıMünciye" olarak bilinen dua okunur;

"Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed Salaten tuncina biha min cemiil ahvali ve'l-afat Ve takdilena biha cemia'l-hacat Ve tutahhiruna biha min cemi'ıs-seyyiat Ve terfeuna biha indeke a'led-deracat Ve tübelliğuna biha aksa'l-gayat Min cemi'il-hayrati fi'l-hayati ve ba'de'l-memat Amin ya mücib'ed-deavat, ve'l-hamdü lillahi rabb'il-alemin"

İki rek'at sünnet kılındıktan sonra bilinen namaz tesbihatına devam edilir;

"Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Subhanallahi ve'l-hamdü lillahi ve la İlahe illallahü vallahu ekber, ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l-aliyyü aziym"

Ayete'l Kürsi okunduktan sonra teşbih çekilir;

 • 33 Subhanallah,
 • 33 Elhamdulillah,
 • 33 Allahuekber 

Tesbihlerden sonra La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü yuhyi ve yumit, ve hüve hayyun la yemut, biyedihi'l-hayr ve hüve ala külli şey'in kadir ve ileyhi'i-masiyr denir ve namazın duası yapılır.

Duadan sonra; Fa'lem ennehu denir ve 33 defa (sabah namazından sonra 100 defa okunabilir) La ilahe illallah okunur. Sonra Muhammede'r-resulullahi sallallahü teala aleyhi ve sellem denir.

Besmele çekilip; "Bismillahirrahmanirrahim"

İnnallahe ve melaiketehu yusallune alennebiyy; ya eyyühellezine amenu, sallu aleyhi ve sellimu teslima ayeti okunup Lebbeyk denir.

Müteakiben;

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin biadedi külli dain ve devain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesira,

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin biadedi külli dain ve devain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesira,

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin biadedi külli dain ve devain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesira,

Salli ve sellim ya rabbi ala habibike muhammedin ve ala cemi'il-enbiyai ve'lmürselin, ve ala ali küllin ve sahbi küllin ecmain, amin, velhamdulillahi rabb alemin.

Denir.

Müteakiben;

 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya Rasullallah
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya Habiballah
 • Elfü elfi salatin ev elfü elfi selamin aleyke ya emine vahyillah

Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabıhi, biadedi evraki'l-eşcar ve emvaci'l-bihar ve katarati'l-emtar Vağfirlena verhamna ve'l-tüfbina ve bi üstadına ve valideyna ve bi talebeti rasaili'n-nuru's-sadıkkiyne ya ilahena bi külli salatin minha eşhedühen la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeder-rasullullahi sallallahu teala aleyhi ve sellem denir.

Müteakiben İsmi Azam Duası okunur;

"Bismillahirrahmanirrahim"

 • Ya Cemilu Ya Allah
 • Ya Karibu Ya Allah
 • Ya Mücibu Ya Allah
 • Ya Habibu Ya Allah 
 • Ya Raüfu Ya Allah

 

 • Ya Atüfu Ya Allah
 • Ya Ma'rüfu Ya Allah
 • Ya Latifü Ya Allah

        

 • Ya Aziymü Ya Allah
 • Ya Hannanü Ya Allah
 • Ya Mennanü Ya Allah
 • Ya Deyyanü Ya Allah

 

 • Ya Subhanü Ya Allah
 • Ya Emanü Ya Allah
 • Ya Bürhanü Ya Allah
 • Ya Sultanü Ya Allah

 

 • Ya Müste'anü Ya Allah
 • Ya Muhsinü Ya Allah
 • Ya Mütealü Ya Allah
 • Ya Rahmanü Ya Allah

 

 • Ya Rahimü Ya Allah
 • Ya Kerimü Ya Allah
 • Ya Mecidü Ya Allah
 • Ya Ferdü Ya Allah

 

 • Ya Vitru Ya Allah
 • Ya Ehadü Ya Allah
 • Ya Samedü Ya Allah
 • Ya Mahmudu Ya Allah

 

 • Ya Sadka'l-va'di Ya Allah
 • Ya Aliyyu Ya Allah
 • Ya Ganiyyü Ya Allah
 • Ya Şafi Ya Allah

 

 • Ya Kafi Ya Allah
 • Ya Muafi Ya Allah
 • Ya Baki Ya Allah
 • Ya Hadi Ya Allah

 

 •  Ya Kadiru Ya Allah
 • Ya Satiru Ya Allah
 • Ya Kahharu Ya Allah
 • Ya Cebbaru Ya Allah

 

 • Ya Gaffaru Ya Allah
 • Ya Fettahu Ya Allah

Eller açılır; Ya rabbe's-semavati ve'l-ard, ya zelcelali ve'l-ikram Es'elüke bi hakkı hazihi'l-esmai külliha en tüsalliye ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed, verham Muhammeden kema salleyte ve sellemte ve barekte ve rahimte ve terahhamte ala ibrahime ve ala ali ibrahime fil alemin Rabbena E'uzü besmele çekilerek; "Lekad sadakallahü" aşri okunur.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×