İkindi Namazı Tesbihatı

İkindi namazı tesbihatı gayet uzundur. Tabi ki bu tesbihat kısaltılabilir, sadece belirli bir kısmı yapılabilir.

İkindi Namazı Tesbihatı
28 Ocak 2015 Çarşamba 00:27

İkindi namazı tesbihatı gayet uzundur. Tabi ki bu tesbihat kısaltılabilir, sadece belirli bir kısmı yapılabilir. Ama tam olarak gerçekleştirmek isteyenler için epey uzun bir ikindi namazı tesbihatı vardır. Farzının kılınmasından itibaren ikindi namazı tesbihatı şu şekildedir:

 
 • Farz bitirilip selam verildikten sonra "Allahümme en tesselamu ve min kesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram." duası okunur."
 • Sonrasında bir süre sessizlikten sonra Salaten Tüncina duası okunur. Salaten Tüncina duası bilmeyenler için şu şekildedir:
"Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Salaten tüncina biha min cemiil ahvali vel afat, ve takdilena biha cmiel hacat, ve tutahhiruna biha min cemis syyiat, ve terfeuna biha indeke aledderecat, ve tubelliğuna biha aksel ğayat, min cemiil hayrat fil hayati vebadel memat, bi rahmetike ya erhamerrahimin, bir hurmeti Habibike ya erhamerrahimin, bir hürmeti cemiil enbiya-i vel evliya-i piri piran, piri azam ya erhamerrahimin, ve selamun alel murselin. Velhamdulillahi rabbil alemin.
 • Salaten Tüncina duası bu şekilde okunduktan sonra ikindi namazı tesbihatı için sıra tesbih çekmeye gelmiştir. Bunun için ilk önce "Subhanallahü velhamdülillahi ve la ilahe illallahu Allahu ekber. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim." şeklinde dua okunur ve sonrasında sessizce Ayet'ül Kürsi okunur. Ayet'ül Kürsi suresini bilmeyenler bu konudaki diğer yazılardan sureyi bulabilirler.
 • Bu dualardan da sonra ikindi namazı tesbihatı için tesbih çekmek gereklidir. Bu da herkesçe bilindiği gibi 33'er defa sırasıyla Subhanallah, Elhamdülillah ve Allahü Ekber çekilerek tamamlanır.
 • Bundan sonrasında da "La ilahe illallahu vahdehu la şerikeleh. Lehul mülkü ve lehül hamdü yühyi ve yümit. Vehuve hayyülezi layemut, biyedihil hayr ve huve ala külli şey'in kadir ve ileyhil mesir." diye dua okunur.
 • Bu dua da okunduktan sonra 1 defa "fağlem ennehu", 33 defa "La ilahe illallah", 1 defa da "Muhammedu'r rasulullahi sallallahu teala aleyhi vesellem" şeklinde ikindi namazı tesbihatına devam edilir. Sonrasında ise salat-ü selamlar okunur. İkindi namazı için salat-ü selamlar şu şekildedir:
Bismillahirrahmanirrahim
 • İnnallahe ve melaiketehu yusallune alennebiy. Ya eyyühllezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslime lebbeyk.
 • Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Biadedi külli dain ve devain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesira
 • Salli vesellim ya Rabbi ala habibike Muhammedin ve ala cemiil enbiyai vl evliya-i vel murselin ve ala ali küllin ve sahbi küllin ecmain. Amin velhamdülillahi Rabbi-l alemin.
 • Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Resulallah
 • Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Habiballah
 • Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya emine vahyillah
 • Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi biadedi evrakıl eşcar ve amvacil bihar ve kataratil emtar, vağfirlena verhemna veltufbina vebi üstadina  yameşayihina ve valideyna ve ihvanena vebi talebeti Resailin Nurissadikine ya ilahena bikülli salatin minha şehadeten. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedu enne Muhammeden Rasulullahi Sallallahu Aleyhi teala vesellem.
Böylece ikindi namazı tesbihatı için büyük bir kısım tamamlanmıştır. Bundan sonra ise "Dua-i Tercüman-ı İsm-i Azam" tesbihatı yapılmalıdır. Bu, Allah'ın isimleri zikredilerek yapılan uzun bir tesbihattır. Bilmeyenler İsm-i Azam duası hakkında yazılmış yazılardan duanın tam halini bulabilirler. 
İsm-i Azam duasından sonra ise ikindi namazı tesbihatının son aşaması kalmıştır. Bunun için eller yukarı doğru açılarak şu dua okunur:
 • Subhaneke ahiyyen şerahiyyen tealeyte la ilahe illa ente ecirna ve ecir üstazena ve meşaiyihena ve valideyna ve ihvanena ve ehavatena ve talebete Resaili'n Nuri ve rufekaena ve akrebaena ahbabenel mümininel muhlisine minennar.
Avuç içleri aşağı çevrilir:
 • Ve min külli nari vahfezna min şerrin nefsi ve şeytan ve min şerril cinni vel insan ve min şerril bid'ati ve dalalati vel ilhadi ve tuğyan.
Avuçlar tekrar yukarı kaldırılır:
 • Biafvike ya Mucir, bifadlike ya Gaffar, birahmetike ya Erhamerrahimin.
 • Allahümme edhilnel cennete meal ebrar, bişefaati nebiyyikel muhtar ve alihil ethar, ve eshabihil ahyar, ve sellim madamel leylu vennehar, amin ve selamun alel murselin, velhamdulillahi Rabbil alemin.
şeklinde ikindi namazı tesbihatı tamamlanır. Bunlardan sonrasında ise Nebe Suresi okunur ve namaz sonlandırılır.
 
 

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×