Finlandiya Tarihi

Finlandiya tarihi; bugünkü Finlandiya devlet sınırları içinde kalan bölgenin ve Fin milletinin tarih boyunca yaşadığı süreçleri, geçirdiği evreleri ele alır. Finlandiya tarihi; bağımsızlık mücadeleleriyle, hukuk ve adalet arayışıyla parlak bir tarih olduğ

Finlandiya Tarihi
21 Kasım 2014 Cuma 03:58

Finlandiya tarihi; bugünkü Finlandiya devlet sınırları içinde kalan bölgenin ve Fin milletinin tarih boyunca yaşadığı süreçleri, geçirdiği evreleri ele alır. Finlandiya tarihi; bağımsızlık mücadeleleriyle, hukuk ve adalet arayışıyla parlak bir tarih olduğu kadar; yaşadığı kıtlıklarla, feda ettiği, savaşlarda kaybettiği insanlarla da hüzünlü bir tarihtir.

FİNLANDİYAYA İLK YERLEŞİM VE FİN TARİHİ

Buzul çağı sonrasında bugünkü Finlandiya bölgesine ilk yerleşimler başlamış ve bilinen Finlandiya tarihi de başlamıştır. Araştırmalara göre M.Ö. 8000-5000 yılları arasında bu bölgeye insanlar yerleşmiş ve hayat başlamıştır.

Finlandiya tarihinin bir diğer yönü ise bugün Fin olarak bilinen milletin kökeninin Orta Asya’ya dayanmasıdır. Finler eski zamanlarda Orta Asya’dan bugünkü Finlandiyaya göç etmişler ve burada kendi kültürlerini oluşturmuşlar. Zaten dilleri Türkçenin de içinde bulunduğu Ural-Altay dil ailesinin; Macarca, Estonca ile beraber Ural alt dalına mensuptur. Finlandiya tarihi boyunca Fin halkının Türklerle benzer şekilde mücadelelere giriştiğini ve dillerinin Türkçeyle benzerliklerini apaçık görmek mümkündür. Finlandiya tarihi ile Türk tarihinin ortak yönleri ve Türk-Fin kökenine dair araştırmalar da bulunmaktadır.

DİĞER MİLLETLERLE İLİŞKİLER VE BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ

Finlandiya tarihi geldiği kökenlere rağmen göç ettiği bölge ve egemenlikleri altında yaşadıkları milletler gereği Finlerin zamanla Nordikleşmesi; yani Norveç, İsveç, Danimarka gibi Viking kökenli milletlere benzemesi ile sürmüştür. 1155 yılından 1809 yılına kadar Finlandiya tarihi İsveç boyunduruğunda devam etmiştir. Bu dönem Finlerin asimile olmasının büyük bir kısmını oluşturur. Buna rağmen Finler söz edilen dönem boyunca Avrupa tarzı anayasa, hukuk, adalet düzeni gibi konulardan İsveç Krallığı vesilesiyle haberdar olmuş, bu da Finlandiya tarihi boyunca ilk defa bir bağımsız Finlandiya tohumlarının atılmasında etkili olmuştur.

1809 yılında Rus hakimiyetini giren Finlandiya; Özel Çar Dukalığı olarak kabul edilmiş ve Finler geniş haklar elde etmiştir. 1865 tarihinde Finlandiya kendi para birimi olan Markka’yı çıkarmıştır. 1863’te Fince idari işlerde yerini almış ve 1892 tarihinde eşit resmi dil olmuştur. 1809’dan Bolşevik İhtilaline kadarki zamanı kapsayan bu dönem Finlandiya tarihi açısından dönüm noktasıdır. Çünkü yüzyıllar sonra Finlandiyalılar kendi kültürlerini yaşama, geliştirme fırsatı bulmuşlar ve bağımsızlık fikrinden söz etmeye cesaret eder olmuşlardır.  1905’te Rusların Japonlara yenilmesinden istifade eden Finlandiya; ilk parlamentosunu kurmuştur. Bu adım, bağımsızlığa giden yolda emeklemekten yürümeye geçiş niteliğindedir.

Sovyet Devrimi ile Finlandiya 6 Aralık 1917’de bağımsızlığını elde etmiştir ve bağımsız Finlandiya Sovyetler Birliği tarafından tanınmıştır. Sovyetlere katılmak isteyen ve bağımsızlık isteyen gruplar arasında süren iç savaşlardan sonra Temmuz 1919’da Fransız tarzına benzeyen ilk Finlandiya Anayasası kabul edilmiş ve Finler kendi bağımsız cumhuriyetleri altında yaşamaya başlamıştır. İkinci Dünya Savaşı’na kadar süren bu dönem boyunca ülke kurumları epey gelişmiş, ülke kalkınmış; Fin halkı, Finlandiya tarihi boyunca en parlak dönemlerinden birini yaşamıştır.

Fakat 1939’da Sovyetler Birliği Finlandiya’dan toprak talebinde bulunmuş, Finlandiya ise bunu reddetmiştir. Bunun üzerine iki ülke arasında savaş başlamıştır. 3 yıl boyunca direnen Finler en sonunda barışı kabul etmek zorunda kalmışlardır ve doğu topraklarının bir kısmını Ruslara vermişlerdir. Finlandiya daha sonra Almanya’nın yanında savaşa girerek bu toprakları geri almak istese de yine yenik düşmüş, ayrıca ülkenin kuzeydoğusunun bir kısmını Ruslara vermek zorunda kalmıştır.

Bunların yanı sıra Finlandiya’nın Rusya’ya savaş tazminatı ödemek durumunda kalması; Finlandiya tarihi boyunca en büyük seferberliğe vesile olmuş, bu azim bugün Finlandiyayı en gelişmiş endüstriye sahip ülkelerden biri haline getirmiştir.

O dönemde 4 milyonluk bir nüfusa sahip Finlandiya 100 000 insan kaybetmiş, 400 000 Fin vatandaşı yurtlarından olmuşlardır. Bu, Finlandiya tarihi boyunca ödenen en ağır bedeldir. Ama Fin halkı pes etmemiş, bunca zorluğun üstesinden gelerek Finlandiya tarihi boyunca en refah ülkelerini yaratmışlardır.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×